Ørliten lusemiddel-dose ga høy rekedød

Halvparten av strandrekene døde etter å ha spist små doser av stoff som brukes til avlusing i fiskeoppdrett.

SÅRBAR REKE: Strandreken blir 6–8 cm lang og lever på grunt vann mellom ålegress og tang. Ny studie viser at dødeligheten er svært høy når det lille krepsdyret får i seg bitte små doser av lusemiddel som brukes i oppdrettsnæringen.

Forskerne lot rekene få to prosent av en vanlig dose lusemiddel i fôret. Det førte til at halvparten døde, og ga effekter på gener hos reker som overlevde eksperimentet på Havforskningsinstituttet, skriver Bergens Tidende.

Flubenzuroner er et stoff som brukes i fôret til oppdrettslaksen. Medikamentene gjør at skallskiftet til lakselusen blir hemmet med den konsekvens at de dør.

Les hele saken med abonnement