Økonomi

Annenhver norske kvinne klarte ikke dette økonomispørsmålet

Undersøkelse avdekker store kjønnsforskjeller i Norge. Klarer du å svare på spørsmålet om renters rente?

Kvinners kunnskap om finans og penger er betydelig lavere enn menns, viser ny undersøkelse.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Agderforskning har kartlagt nordmenns finansielle kompetanse, som ledd av en større internasjonal undersøkelse i OECD.

Gjennom åtte spørsmål av varierende vanskelighetsgrad er det imidlertid ett trekk som er gjennomgående: Menn svarer riktig langt oftere enn kvinner.

— Det er signifikante forskjeller i antall rette svar for menn og kvinner for nesten alle kunnskapsspørsmål, og kvinner kan klart mindre enn menn, skriver forskerne i sin kommentar til funnene.

Unge kvinner kan minst

Spørsmålene varierer fra de svært enkle:

«Se for deg at fem søsken får en gave på 1000 kr. Hvis dette skal deles likt mellom søsknene, hvor mye får hver enkelt?»

94,8 prosent av utvalget på 1031 personer svarte riktig på dette spørsmålet.

Imidlertid viste det seg at langt flere hadde problemer med å velge riktig svaralternativ på neste spørsmål:

«Se for deg at søsknene må vente ett år før de får de 1000 kronene, og inflasjonen er på 3,5%. Etter ett år vil de kunne kjøpe:

_A) Mer enn de kan kjøpe i dag

B) Det samme som i dag

C) Mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag

D) Det kommer an på hva de vil kjøpe»_

Her svarte 3 av 10 nordmenn feil – og kjønnsforskjellen var tydelig: Mens 78 prosent av mennene svarte riktig, var tallet 62 prosent for kvinnene i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at kjønnsforskjellen gjelder i aldersgrupper. Aldersgruppen under 30 år kommer dårligst ut, både blant menn og kvinner.

— Det er de unge kvinnene som kan minst, og foreløpig kan vi bare spekulere på årsakene til dette. En grunn kan være at unge kvinner er lite interessert i finans og økonomi og tenker at dette er et felt som passer for menn, skriver forskerne.

Les også:

Les også

300.000 tåler ikke høyere boligrente

  • Er menn flinkere enn kvinnene til å regne på BI?

Bare annenhver kvinne klarte dette spørsmålet

På spørsmål om rente, er imidlertid kjønnsforskjellene enda tydeligere.

— Forskjellene mellom kjønnene er størst for spørsmål knyttet til inflasjon, rentesrente og diversifisering. Kvinnenes lavere andel riktige svar på de åtte spørsmålene skyldes en større tendens til å svare «vet ikke» eller la være å svare, skriver forskerne.

Følgende spørsmål hadde bare halvparten av kvinnene riktig svar på:

«Tenk deg at du setter inn 100 kroner på en sparekonto med en garantert rente på 2 % per år. Hvor mye vil det være på kontoen etter 5 år? Vil det være:

_A) Mer enn 110 kroner

B) Nøyaktig 110 kroner

C) Mindre enn 110 kroner

D) Umulig å vite ut fra den informasjonen som foreligger

E) Vet ikke»_

Mens 3 av 4 menn svarer rett, gjelder det bare 52 prosent av kvinnene.

Forbrukerøkonom sjokkert:

Les også

- Jeg har møtt 18-åringer som ikke vet hva rente er

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

— Enorm og uforklarlig kjønnsforskjellTom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, har blogget om resultatene. Han kaller kjønnsforskjellen «enorm og uforklarlig».

— Etter å ha fulgt med på dette i mange år, er det fristende å forklare kunnskapsforskjellene med interesse og tradisjonelle kjønnsroller. Menn er mer interessert, og tar eller får oppgaven i parforhold, skriver Staavi i innlegget.

Her kan du lese undersøkelsen i sin helhet, inkludert alle de åtte kunnskapsspørsmålene.

Og hvis du er usikker på svarene på de tre spørsmålene i denne artikkelen, får du svarene her:

• Søsknene får 200 kroner hver

• De vil kjøpe mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag (alternativ C)

• Det vil være mer enn 110 kroner (alternativ A)

Det er ikke bare innen privatøkonomi at kjønnsforskjellene er tydelige:

Les også

Er du blant én av fem kvinner som vet hva handlingsregelen er?

Behov for noen råd?

Les også

  1. Forbrukerøkonomens 4 tips til å gjøre din egen økonomi mer robust