— Europa trenger mer ren kraft. I Norden er det billigere å bygge dette enn på kontinentet. Den store kraftutbyggingen som nå foregår i Norden er en del av den europeiske klimadugnaden.

Adm. direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energiverk (NVE) forvalter fastlandets mest verdifulle naturressurs: vannkraften.

Akkurat nå er det havet som dominerer ordskiftet og nasjonens økonomisk bekymringer. Lav oljepris er blitt Norges økonomiske mareritt. Lavere oljeinvesteringer skaper dårligere tider og økt ledighet.

Adm. direktør Per Sanderud, NVE
Ørn E. Borgen

I kraftbransjen har også prisen falt kraftig, men her skjer det motsatte: Investeringene øker, selv om prisen synker!Forskjellen? Subsidier.

Får subsidier

Kraftselskapene mottar subsidier for å bygge ny ren kraft. Tanken er at den rene kraften fra Norden skal gå i kabler til kontinentet, erstatte skitten kullkraft og kutte klimautslippene.

Men kraften er kommet før kablene. Nye kabler er ennå ikke bygget. Derfor må den nye kraften brukes i Norden, og derfor faller kraftprisen når etterspørselen er omtrent uendret.

— Kraftprisen var i fjor den laveste siden 2000. En gjennomsnittlig husholdning fikk rundt 2500 kroner lavere strømregning enn i et normalår, sier Sanderud.

Mye nedbør bidrar også. I fjor var det svært vått.

OPT_1701NYkraftpriser-hHOafWub7m.jpg
Anne Gjertsen

Vinder over Sverige

Subsidieringen skjer ved hjelp av såkalte "grønne sertifikater". Strømkundene får et tillegg på regningen som dekker subsidiene til de som bygger ut ren ny kraft. Ordningen er felles for Norge og Sverige, og betyr at samlet kapasitet i kraftproduksjonen blir økt med drøyt 10 prosent i de to landene.

— Mye av det som bygges ut er vindkraft. Sverige produserer nå mer vindkraft enn flate og forblåste Danmark. Den kraftige økningen i vindkraft er det nye i det nordiske kraftmarkedet. Vindkraften kan ikke lagres, og sterke vinder kan presse kraftprisene svært langt ned i korte perioder, sier Sanderud.

Vindmøllene går rundt uansett. Norsk gasskraft gikk derimot ikke bra:

Norge betaler — Sverige bygger

Hittil er investeringene i ny ren kraft omtrent halvveis til målet Norge og Sverige har satt seg. Omtrent 80 prosent av investeringen har skjedd i Sverige. Norske strømkunder subsidierer utbygging av svensk kraft.

— Systemet er slik at de billigste prosjektene blir bygd ut først. Men norske forbrukere får glede av investeringene i Sverige ved at strømmen blir billigere. Prisen i det nordiske kraftmarkedet er jevnt over bare halvparten av prisene i Tyskland og Nederland, sier Sanderud.

- Er billigere strøm en tilsiktet effekt av subsidiene?

— Utbyggingen skal bidra til å nå klimamålet. I mangel av effektiv pris på utslipp skal Norge og alle EU-land bidra. Norge klarer å fremskaffe fornybar kraft mye billigere enn på kontinentet.

- Er det som nå skjer en tilsiktet effekt?

— Det var ikke hensikten å presse ned prisen i det nordiske kraftmarkedet. Men vi vil nå få en lang periode med billig strøm, inntil flere kabler er ferdige.

- Er det god ressursbruk å bygge kraftproduksjon som trenger subsidier?

— Dette er god ressursbruk over tid. Hvis ikke vi får til det grønne skiftet, står vi overfor dramatiske endringer i klimaet. Ikke minst norske skiløpere vil merke dette. Her må vi se utover de kortsiktige effektene av subsidiene, sier han.

Storbritannia har satt i gang store prosjekter med vindkraft til havs. Sanderud sier dette koster 2–3 ganger så mye som vindkraft på land.

— Subsidiene er derfor mye større enn i Norge og Sverige, sier han.

Forskere mener norsk vannkraft kan tjene hele Europa:

Billig i vinter

Det er mer vann enn noensinne i kraftmagasinene.

— Vannstanden steg til og med i romjulen. Fremtidsprisen på den nordiske kraftbørsen tyder på at strømmen blir billig i vinter, sier NVE-sjefen.

Han ser mange nye anvendelser for elektrisitet i Norge. Å drive biler, lastebiler og trailere på strøm vil for eksempel kreve omtrent 10 prosent ev den norske kraftproduksjonen i et normalår.

— Vår jobb er å skaffe strømmen og sikre et kraftnett som tåler belastningen. Det er ikke noe problem for kraftsystemet å drive alle kjøretøy på strøm, men for å få det til må politikerne fatte en rekke beslutninger, sier han.

Motstykket til lave kraftpriser er lavere inntekter i kommunene. Kraftanleggenes vertskommuner langs fjordene og langt oppe i dalene får lavere skatteinntekter. Kommunale eiere av kraftselskapene, gjerne de store byene, får mindre utbytte inn i kommunekassen.

Kraften må ut

All kraften som bygges ut i Norden må kunne sendes ut i Europa for å kutte utslipp. Men Europa er ikke helt klar ennå.

— Vi er bekymret for at det tar tid å fjerne flaskehalser i kraftnettet i Tyskland. Tyskerne må forsterke nettet for at Norge og Sverige skal kunne spille en rolle i det grønne skiftet. I tillegg må nye kraftkabler ut av Norden blir ferdige, sier Sanderud.

Nå er det begrensede muligheter til å øke krafteksporten. Den nye kraften er stengt inne i det nordiske markedet, men ting skjer.

To nye kabler er besluttet bygget: Kabelen til England er planlagt ferdig i 2021, mens den nye kabelen til Tyskland etter planen blir ferdig i 2020. Dette vil mer enn doble kabelkapasiteten ut av Norge.

— De historiske prisforskjellene viser at kabelen til England blir en eksportkabel der strømmen hele tiden vil gå ut av Norge. I den nye kabelen til Tyskland vil kraften strømme frem og tilbake dit prisen til enhver tid er høyest, sier Sanderud.

Kraften går dit prisen til enhver tid er høyest. Etterspørselen over dagen varierer veldig. Kraftprisene i hver ende av kabelen bestemmer retningen

- Vil de nye kablene bidra til dyrere strøm i Norge?

— Ja, analysene våre viser at kablene vil bidra til høyere strømpris, men kun med 2-3 øre pr. klowatt-time (kWh).

Øker subsidiene

Kraftprisene i Norden er nå blitt så lave at selv subsidierte kraftutbyggere nøler med å bygge ut mer. Myndighetene i Sverige har derfor pålagt strømkundene å kjøpe flere grønne sertifikater. Konsekvensen er at utbyggerne får større subsidier.

Subsidiene varer i 15 år, og for å få dem må kraften være ute på nettet senest i 2021.

— 2016 blir et spennende år for kraftnæringen. Spaden må i jorden om ikke lenge for å bli ferdig til 2021, sier Sanderud.