Økonomi

Bankene er ferdig med oljetapene

Når norsk økonomi går bedre, går bankene mye bedre. De siste to årene er de store bankenes tap redusert med 95 prosent.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke kunne for annen kvartal i år fortsette å glede aksjonærene med stadig lavere tap og økende overskudd. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

De store bankene fortsetter å forbedre resultatene inn i 2018.

Den viktigste årsaken er at avsetningene til tap faller kraftig.

For flere banker er det til og med slik at nye tap er lavere enn tidligere tapsavsetninger som blir friskmeldt. Netto «tap» blir dermed et positivt bidrag til resultatet.

Onsdag kom Sparebanken Vest og Santander med regnskaper for annen kvartal. Aftenposten har gått gjennom halvårsregnskapene til de åtte største bankene i Norge.

Eller rettere sagt: Det dreier seg om syv banker. Nordea er den nest største, men offentliggjør ikke lenger egne tall for virksomheten i Norge.

Gjennomgangen starter i 2016. Dette var bunnåret for norsk økonomi etter at oljeprisen sank bratt fra sommeren 2014.

Tapstallene er et termometer for gode og dårlige tider. Når det går bedre med norsk økonomi, går det bedre med bankene.

Foto: Anne Gjertsen

Bankene kort fortalt

Tallene viser at dette har skjedd fra første halvår 2016 til første halvår i år:

 • De samlede netto tapene har sunket fra 5,7 milliarder kroner i 2016 til 260 millioner kroner. Det er en reduksjon på 95 prosent. Nedgangen er desidert størst i DNB, både i prosent og milliarder kroner.
 • Regnet eksklusive DNB har tapene sunket fra 2,2 milliarder kroner til drøyt knapt 650 millioner kroner netto. Denne reduksjonen er drøyt 70 prosent.
 • Samlet resultat før skatt har steget fra drøyt 19 milliarder kroner til drøyt 23 milliarder kroner. Det er en bedring på en femtedel. DNB alene har bedret halvårsresultatet med over 2 milliarder kroner.
 • Sett bort fra DNB har resultatet før skatt økt fra knapt 6,7 milliarder kroner til 8,5 milliarder kroner. Det er drøyt 25 prosent opp.

Foto: Anne Gjertsen

Foto: Anne Gjertsen

LES MER OM BANKENE:

DNB fort ned og fort opp

Finansdirektør Kjerstin Braathen i DNB sier reduksjonen i bankens tap er et speilbilde på utviklingen i norsk økonomi.

– Vi hadde høye tap i 2016, men lavere enn forventet i fjor. Vi ser en enda tydeligere forbedring i tapene i år, sier hun.

Hun sier at en «dominerende del» av tapene har kommet i oljenæringene.

– Resten av norsk økonomi har klart seg veldig bra. Nå merker vi også oppsving i investeringene, sier hun.

Braathen er fornøyd når hun ser utover Bedrifts-Norge.

– Det har vært veldig OK å se evnen til omstilling. Oljenæringene har kuttet kostnader i stor stil. De siste årene har dessuten styrket erkjennelsen av å drive innovasjon og forbedringer for å skaffe økonomien flere ben å stå på, sier hun.

Etter fallet i oljeprisen varslet DNB tap på opptil 18 milliarder kroner fra 2016 til 2018. Fasiten er snart her, og det ligger an til at tapene blir det halve.

Dansker med god fart

Danske Bank i Norge har bedret resultatet før skatt med over 60 prosent siden første halvår 2016. Den dominerende årsaken er at tapene er redusert med rundt 500 millioner kroner, eller nesten to tredjedeler.

«Det er ingen tvil om at usikkerheten knyttet til oljesektoren er vesentlig mindre nå enn i første halvår 2017», skriver markedsførings- og kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i en tekstmelding.

Han skriver «at banken ser positive tegn i oljenæringen».

LES OGSÅ:

Forsiktige svensker

Handelsbanken, som eies av Svenska Handelsbanken, er Norges fjerde største bank. Den går som en klokke med lav risiko.

Banken skiller seg fra de andre store bankene i Norge ved å ha svært lave tap sett opp mot bankens størrelse.

– Vi er en forsiktig bank. Vi har hatt en lavere andel utlån til oljenæringene enn andre store norske banker, sier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre.

Handelsbanken i Norge skiller seg ut ved at resultatet før skatt i første halvår sank fra i fjor til i år. Men dette skyldes en positiv engangseffekt på nær 200 millioner i første halvår i fjor på grunn av skifte av pensjonsordning.

Bank midt i Olje-Norge

SpareBank1 SR-Bank, Rogalands storbank, har kort avstand til oljen. Finansdirektør Inge Reinertsen sier det har gått bedre hvert år fra 2016 og frem til første halvår i år.

Tapene er redusert med nær to tredjedeler.

– Vi begynner å komme ned mot et normalt tapsnivå for en bank som vår, sier han.

Fallet i oljeprisen «utløste mange utfordringer» på Sør-Vestlandet.

– For oss har det vært viktig at annet næringsliv klarte seg bra, samtidig som oljenæringene var flinke til å omstille seg, sier han.

Den tause banken

Nordea, Norges nest største bank, markerer seg ved å ikke offentliggjøre separate regnskapstall for Norge. Etter at den norske virksomheten ble omdannet fra datterselskap til filial i fjor, ble det slutt på slikt.

«Stadig flere funksjoner rapporterer på tvers av landene, og det er derfor utfordrende å isolere tall basert på et lokalt marked», skriver banken i en e-post.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Bank
 3. DNB
 4. Danske Bank
 5. Nordea

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Sterke resultater for DNB tross milliardavsetning

 2. ØKONOMI

  DNB setter av nær seks milliarder til lånetap

 3. ØKONOMI

  Uendret rente fra Norges Bank

 4. ØKONOMI

  Vil Olsen heve renten torsdag? Ekspertene er uenige.

 5. ØKONOMI

  Koronavirus, oljekollaps og økonomisk krise. Her er konsekvensene du kan merke.

 6. ØKONOMI

  Kronekursen beskytter eksportinntektene mot koronaen