Økonomi

Økokrim har beslaglagt flere Telenor-dokumenter

Økokrim har avhørt flere Telenor-topper og beslaglagt flere dokumenter i Telenors hovedkvarter på Fornebu. I dag måtte Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas forklare seg for næringsministeren.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor møtte norske medier da han onsdag gikk inn til næringsminister Monica Mæland sammen med Telenors styreleder Svein Aaser. De skulle orientere om Telenors rolle i forbindelse med VimpelComs forretninger i Usbekistan. Telenor er stor aksjonær i VimpelCom.
  • Ulf Peter Hellstrøm
  • Lars Magne Hovtun

– Han ble avhørt som vitne som et ledd i bistanden vi har gitt til Nederland, sier førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim.

Det er påtalemyndighetene i Nederland og Sveits som leder etterforskningen der Økokrims korrupsjonsteam har bidratt. Det var Klassekampen som først avslørte at teleselskapet Vimpelcom skal ha gitt presidentdatteren i Usbekistan over 600 millioner kroner. Selskapet er delvis eid av Telenor.

Ifølge Telenor ble Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas avhørt i mars.

LES OGSÅ:

Les også

Stortingspolitikere krever åpenhet om VimpelCom

Økokrim har tatt beslag hos Telenor

Overfor Aftenposten bekrefter Økokrim at de også har gjort beslag i Telenors hovedkvarter på Fornebu.

– Vi har fått er såkalt utleveringspålegg knyttet til konkrete dokumenter, sier Angell.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags dokumenter dette er, og presiserer at det ikke har vært en full ransaking.

– Kan det bli aktuelt å avhøre Baksaas på ny?

– Hvis det anmodes om nytt avhør, kan det bli aktuelt, sier Angell.

Førstestatsadvokaten ønsker ikke å si noe mer konkret om hva som ble sagt i avhøret.

Korrupsjonseksperten Tina Søreide er forsker ved Universitetet i Bergen og minner om at norske myndigheter har full adgang til å ta opp etterforskning omkring påstander eller mistanker om korrupsjon, uansett hvor korrupsjonen finner sted.

– Her gjelder en såkalt universell strafferett, altså at norske myndigheter kan koble seg inn hvis betydelige norske interesser er innblandet, uansett om korupsjonen har funnet sted under helt andre himmelstrøk, sier Søreide.

Baksaas er med i styret

Baksaas er medlem av styret i VimpelCom. Som konsernsjef i Telenor har han dessuten vært sentral i de årelange bestrebelsene på å bevare Telenors innflytelse som storaksjonær i VimpelCom i stadige feider med den russiske oligarken Mikhail Friedman og hans Alfa-gruppen.

Det var VG som omtalte at Økokrim for en tid siden ble bedt om å bistå påtalemyndighetene i Sveits og Nederland i deres etterforskning av transaksjonene mellom VimpelCom og selskaper i Usbekistan med hemmelige bankkonti i skatteparadiser.

I begge land er etterforskning i gang omkring VimpelComs utbetalinger til selskapet Takilant. Det er et anonymt selskap med bankkonti på blant annet Gibraltar som skal være kontrollert av Gulnara Karimova, datter av presidenten i Usbekistan.

— Undersøkelsene skjedde tidligere i år, sier førstestatsadvokat Angell.

Telenor er vitne i saken

- Saken får nå stor oppmerksomhet i Norge?

— Økokrim følger nøye med på hva som fremkommer i mediene omkring dette. Jeg må også nevne at dersom vi får nye henvendelser om å bistå påtalemyndigheter i andre land, gjør vi selvsagt det, sier Angell.

Økokrim har vært i kontakt med Telenor, som har status som vitne i saken.

Telenor på teppet hos Mæland

Næringsminister Monica Mæland (H) innkalte Telenors styreleder Svein Aaser for å få en redegjørelse omkring VimpelCom-saken. Møtet fant sted i departementet onsdag.

Det skjedde samtidig med at flere politikere på Stortinget har bedt om en avklaring av VimpelComs rolle i forbindelse med tildelingen av mobillisenser i Usbekistan. Det er disse lisensene som kan bli en lukrativ forretning for selskapene som står fremst i køen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å sende et brev til statsråd Mæland for å be om en redegjørelse. Det sier komiteens leder Martin Kolberg (Ap) til Dagens Næringsliv.

— Jeg har tillit til at telenor har fulgt alle regler og at styret i telenor tar dette alvorlig. Jeg har fått en lang og grundig redegjørelse, sier Mæland etter møtet.

Mæland opplyser at hun onsdag ble kjent med at telenortoppene hadde vært i avhør i mars.

— Hva tenker du om at du ikke ble informert om dette før i dag?

— Jeg ba telenor om å komme med en redegjørelse i går, og de kom i dag. Det viser at de har svart raskt.

Sp: Telenor må dokumentere at de har sitt på det tørre

Leder Geir Pollestad (Sp) i Stortingets næringskomité spår allerede at saken kan ende hos Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge Klassekampen. Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg mener at Telenor må dokumentere at selskapet har sitt på det tørre i forbindelse med VimpelCom-saken.

Opplysningene om utbetalinger til den usbekiske presidentdatteren Karimovas selskap er kommet frem under en etterforskning i Sverige av svensk-finske TeliaSoneras utbetalinger til selskaper i Usbekistan. Korrupsjonssaken fikk stor oppmerksomhet i Sverige, og hele toppledelsen i TeliaSonera måtte gå på grunn av korrupsjonsmistankene.

Baksaas:

Les også

- Jeg skjønner at spørsmål stilles

Slik skal Vimplecoms utbetalinger ha skjedd:

VimpelCom betalte 25 millioner dollar (nær 170 millioner kroner) til Takilant i november 2007 for å få en mobillisens i Usbekistan. Takilant er av flere kilder betegnet som et postkasseselskap uten en formell rolle i tildelingen av mobillisenser i hjemlandet.

Senere kom ytterligere utbetalinger. VimpelCom sendte en redegjørelse om sine utbetalinger til det amerikanske børstilsynet (SEC) der den samlede summen er oppgitt til 94,5 millioner dollar, eller drøye 630 millioner kroner etter dagens dollarkurs.

Har Vimplecom utbetalt 600 mill til usbekistans presidentsattee?

— Det er en påstand. Foreløpig har det ikke vært hold i dette. Så har vi undersøkelser for å se nærmere på dette, sier Baksaas til Aftenposten.

Kan du garantere at dette ikke kan skje i andre, tidligere sovjetstater?

— Jeg kan ikke gi slike garantier, sier Baksaas.

— Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, legger han til.

Telenor har vært i en årelang tautrekning med oligark

Telenor har i en årrekke vært en stor aksjonær i VimpelCom og sitter i dag med 33 prosent av aksjene, men kontrollerer 43 prosent av stemmene. Telenor har vært i en årelang tautrekning med den russiske oligarken Mikhail Fridman om kontrollen i VimpelCom. Friedmans Alfa-gruppen kontrollerer 48 prosent av aksjene.

Striden mellom Friedman og Telenor fikk en foreløpig sluttstrek da VimpelCom formelt flyttet sitt hovedkvarter til Nederland. VimpelCom er dessuten børsnotert i USA. Det førte til at regnskapet ble mer tilgjengelig for omverdenen samt av kontrollmyndigheter i flere land.

Telenor sier at det er en vesentlig forskjell mellom TeliaSoneras og Telenors rolle i Usbekistan. TeliaSonera gikk selv inn i Usbekistan og foretok utbetalinger for å sikre seg en mobillisens. Telenor var utelukkende engasjert som minoritetsaksjonær i VimpelCom.

BAKGRUNN:

Les også

Telenoreide Vimpelcom kan ha tjent 1,7 milliarder på bestikkelser

Baksaas sitter i styret

Telenors avtroppende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sitter som styremedlem i VimpelCom sammen med flere andre representanter fra Telenor. Den daglige lederen i VimpelCom er den tidligere Telenor-direktøren Jo Lunder.

VimpelCom sier at de samarbeider med etterforskningen på flere hold og vil bidra til klarhet omkring hva som er skjedd.

I et leserinnlegg i Klassekampen tirsdag gir konsernsjef Baksaas uttrykk for at han har forståelse for det kritiske søkelyset som rettes mot selskapet.

«Jeg skjønner at spørsmål stilles, og dette er spørsmål jeg selv og Telenor ved gjentatte anledninger har stilt til VimpelCom», skriver han.

Baksaas ønsker etterforskningen velkommen

Ifølge Baksaas er spørsmålene blitt tatt opp både muntlig og skriftlig i VimpelComs styre, på generalforsamlinger og i investeringsmøter med selskapet. Svaret har ifølge Baksaas vært at transaksjonene som mistankene er knyttet til, har vært i henhold til amerikansk antikorrupsjonslovgivning.

Baksaas vedgår at eierskap forplikter.

«Som aksjonær er vi opptatt av at VimpelCom har opptrådt riktig og i henhold til lover og regler», skriver han.

Ifølge Baksaas ønsker Telenor den pågående etterforskningen av VimpelCom velkommen, «slik at saksforholdene blir korrekt belyst».

Transparency: Ingen tvinger Telenor til å ha aksjer i Vimpelcom

Generalsekretær Guro Slettemark i den norske avdelingen av Transparency International sier til Aftenposten at Telenor bør vurdere hvor selskapets etiske grenser går.

— Ingen tvinger Telenor til å sitte med sin aksjepost i Vimpelcom, sier Slettemark.

- Men Telenor er bare en minoritetsaksjonær i Vimpelcom, som heller ikke får detaljert innsyn i Vimpelcoms regnskapsbøker?

— Ja, det er greit nok at Telenor er en minoritetsaksjonær, men Telenor er solid representert i Vimpelcoms styre, som i siste instans har ansvaret for slike utbetalinger, sier Slettemark.

Les også

  1. Telenor må forklare seg om VimpelCom