Flyplassansatte stjeler mat – kan miste jobben

Ansatte på Oslo Lufthavn blir nå politianmeldt hvis de ikke slutter å stjele mat fra den nye kantinen på flyplassen. Det kan i verste fall bety at de mister jobben.

Oslo Lufthavn har fått en egen kantine på rød sone. Der har enkelte ansatte forsynt seg uten å betale. Det kan få store konsekvenser.
  • Knut-Erik Mikalsen

I forbindelse med utvidelsen av Norges hovedflyplass i år er det blitt plass til en stor og flott kantine for alle de 17.000 som har sin daglige jobb på lufthavnen. De ansatte har lenge ønsket seg et felles spisetilbud, og stor var jubelen derfor da en flunkende ny kantine kunne innvies den 1. september.

Erfaringene etterpå har vært litt av en buklanding: Etter bare to uker truer driverne av kantinen med å melde kunder til politiet. Årsak: Så mange har bare forsynt seg med mat uten å betale, at selskapet Tre Stuer har måttet si stopp.

– Kantinen er etablert for at de som jobber på flyplassen, skal ha mulighet til å kjøpe seg mat et annet sted enn på publikumsrestaurantene, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Det viste seg raskt at enkelte ansatte har utnyttet ordningen med matbuffet. De betaler ikke for maten. Ifølge intranettet på flyplassen har dette skjedd:

«Det har ved flere stikkprøvekontroller dessverre vært avdekket tyveri, det vil si at ansatte unnlater å betale for seg», skriver lufthavnen der.

Kommunikasjonssjefen vil ikke si noe om hvor omfattende tyveriene har vært, men ifølge flyplassens nettside er det blitt nødvendig å gjennomføre flere stikkprøvekontroller og dessuten stenge en av dørene inn til kantinen, som har vært brukt som utgangsdør.

Truer med inndragning av ID-kort

For å understreke alvoret i situasjonen la Oslo Lufthavn denne uken ut en advarsel til alle ansatte på det interne nettet. Flyplassens ansvarlige gjør det klart at ethvert tilfelle av manglende betaling vil bli ansett som tyveri – og meldt til politiet.

Ikke bare det, advares ansatte om:

«Politianmeldelse vil i ytterste konsekvens medføre inndragelse av ditt ID-kort til Oslo Lufthavn», heter det i meldingen.

I praksis innebærer det at ansatte som i dag trenger flyplassens ID-kort for å få gjort jobben, ikke vil kunne jobbe ved flyplassen.

– Det er strenge krav til hvem som får lov til å ha adgangskort til sikkerhetsområdene på en flyplass. Blant annet må man passere en bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet. Bakgrunnssjekken baserer seg på tillit. En anmeldelse eller eventuell dom eller forelegg, vil påvirke arbeidsgivers og tilsynets tillit til personen og dermed hvorvidt en person får beholde adgangskortet, uttaler Løksa i en e-post til Aftenposten.

Løksa sier at det driveren av kantinen, ikke Avinor, som avgjør om noen skal politianmeldes.

– Vi skulle gjerne ha sluppet å måtte påpeke at man må betale for seg, men det har vist seg nødvendig med en liten påminnelse etter noen stikkprøver. Som i alle andre restauranter får man ikke spise her uten å betale for seg, sier Løksa.

Også Maciek Musial, daglig leder i driverselskapet Tre Stuer, beklager tyveriene. Han synes det er trist at noen få skal ødelegge opplevelsen for de mange som er begeistret over kantinen.