Økonomi

Ingen vet hvilke norske selskaper som må rapportere land for land

Norske petroleums- og gruveselskaper er blitt pålagt å rapportere hva de har betalt i skatt i alle land de opererer i, men Finansdepartementet vet ikke hvilke selskaper som er rapporteringspliktige.

ta5f3903-sYBtBIjcwQ.jpg
  • Kenneth Lia Solberg

I 2014 innførte Norge en ny lov som blant annet skal forhindre skatteunndragelser og utstrakt bruk av skatteparadiser, men finansminister Siv Jensen (FrP) har ingen oversikt over hvilke selskaper som faktisk skal rapportere etter loven.

I 2014 ble det vedtatt at norske petroleums, – gruve— og skogselskaper må rapportere en rekke nøkkeltall fra hvert enkelt land hvor de opererer, noe som går under navnet land-for-land-rapportering (LLR). Loven er ment som et virkemiddel mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflyt, men hvilke selskaper som faktisk trenger å rapportere, vet Finansdepartementet svært lite om.

— Finansdepartementet fører ikke oversikt over hvem som er rapporteringspliktige etter LLR-regelverket, konstaterer statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H).

Finanstilsynet er enda kortere i sitt svar.

— Vi har ikke en slik liste, sier Jo Singstad, kommunikasjonsrådgiver i Finanstilsynet, og viser til et skriftlig svar fra finansminister Siv Jensen til stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap)

Statoil-kritikk

I et skriftlig spørsmål til finansministeren viser Wickholm til at organisasjonen PWYP Norge mener Statoils rapportering ikke er i tråd med forskriften for LLR, og spør om finansministeren vil be Statoil om å rapportere på nytt dersom PWYP Norges analyse medfører riktighet.

Svaret fra Siv Jensen er krystallklart.

— Finansdepartementet fører ikke kontroll med de rapporteringspliktiges land-for-land-rapportering. Finansdepartementet har derfor ikke tatt stilling til om Statoils land-for-land-rapport for 2014 er utarbeidet i tråd med forskriftsreglene om land-for-land-rapportering, skriver hun.

Tallblanding

Statoil kritiseres for å blande sammen tall fra oppstrøms- og nedstrøms virksomhet i sin LLR-rapport.

— Oppstrøms- og nedstrømsaktivitet er ganske forskjellige ting. Det ene handler om utvinning, mens det andre handler om foredling og videresalg – man må kunne holde utvinning alene opp mot innsatsfaktorene. Derfor er det viktig at man ikke blander sammen disse tallene, sier Wickholm til Aftenposten.

PWYP Norge, som først fremmet kritikken mot Statoil er heller ikke fornøyd med svaret.

— Finansdepartementet opplyste om at de ikke har noen oversikt eller kontroll over hvilke selskaper som skal rapportere land for land. Per i dag eksisterer det altså et slags tillitssystem der man antar at de som skal rapportere, vil rapportere, sier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.

I sitt svar til Wickholm fastslår Siv Jensen at hun ikke mener det haster å finne ut om norske selskaper rapporterer riktig etter LLR-regelverket.

— Etter min vurdering er det behov for noe mer tid før man har grunnlag for å vurdere hvordan rapporteringspliktige generelt innretter seg etter det nye land-for-land-regelverket, skriver hun.

Statoil fornøyd med egen rapportering

Statoil er uenig i kritikken mot selskapets LLR-rapportering.

— Vi mener at vår rapportering er i tråd med det norske lovkravet og sammenfaller med kravene i EU-direktivet, skriver Knut Rostad, mediekontakt for Statoils internasjonale virksomhet, i en e-post til Aftenposten.

Han mener Statoil er et foregangsselskap i verden når det gjelder denne formen for rapportering.

— Vi har vanskelig for å se at den hittil mest transparente og detaljerte rapporteringen som et olje- og gasselskap noen gang har gjort, kan være skadelig, skriver han.