Økonomi

Kirkens Nødhjelp på sjørøverjakt

Sturla Henriksen.

Nå vil blant andre Kirkens Nødhjelp gå inn på grunnplanet i Somalia for å gjøre det mindre attraktivt for unge å kapre skip.

Kirkens Nødhjelp samarbeider med Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib. Målet er å redusere piratvirksomheten utenfor Somalia. Prosjektet skal drives av Kirkens Nødhjelp, og omfatter blant annet forebyggende og yrkesrettet rehabilitering av eks-pirater, folkeopplysning og holdningsskapende arbeid.

Trussel.

– Piratvirksomhet utenfor Afrikas Horn er en trussel mot internasjonal varehandel og økonomi. En varig løsning på dette alvorlige problemet kan bare finne sted på land i Somalia, mener administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet.

Forbundet og Krigsforsikringen vil støtte prosjektet med tilsammen 6,8 millioner kroner over en treårsperiode. Krigsforsikringen går inn med opptil 6 millioner. Det er også muligheter for økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Ut av fattigdommen.

Til nå er det brukt mange hundre millioner kroner i jakten på piratene. Men få har konsentrert seg om å hjelpe befolkningen i et meget nødstilt land. Kirkens Nødhjelp har lang erfaring fra Somalia, og kan vise til resultater av sitt arbeide.

– Skal vi ha noe som helst håp om å begrense piratvirksomheten er vi helt avhengig av å gjøre noe som for alvor bedrer situasjonen i et av verdens fattigste og mest forpinte land. Derfor er vi svært glade for støtten og det inngåtte samarbeidet med Rederiforbundet og Krigsforsikringen, sier utenlandssjefen i Kirkens Nødhjelp, Anne Kristin Sydnes i en pressemelding .

Les også

  1. Piratangrep økte 60 prosent