Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 107,3 milliarder

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 107,3 milliarder kroner i 2019. Det er første gang sjømateksporten har oversteget 100 milliarder.

Norge eksporterte sjømat for 107,3 milliarder i fjor. Rekordverdien skyldes i stor grad en svak krone og økt etterspørsel etter norsk laks.

Eksporten så en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent.

Det skyldes prisvekst for flere av Norges viktigste kommersielle arter, en svak krone og relativt god markedsadgang, opplyser direktør Tom-Jørgen Gangsø for markedsinntekt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Laks var suverent størst i volum og verdi. Eksporten av laks i 2019 var på1,1 million tonn, mens verdien var på 72,5 milliarder kroner. Dermed økte volumet med 6 prosent, mens verdien økte med 4,8 milliarder kroner, eller 7 prosent, fra året før.

– Svekkelsen av den norske kronen og økt etterspørsel etter norsk laks er de to hovedårsakene til verdiøkningen i 2019, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Av villfisk er torsk den største arten målt i verdi. Norge eksporterte 181.000 tonn torsk for 10,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 8 prosent, men rekordhøy eksportverdi.

Polen er Norges største marked målt i eksportverdi, med eksport av 230.000 tonn sjømat til 10,6 milliarder kroner – en økning på 1 prosent i volum og 4 prosent i verdi, tilsvarende 407 millioner kroner.

Sjømateksporten til Kina økte med hele 1,5 milliarder kroner, eller 40 prosent, opp til 5,2 milliarder kroner.