Rekord i Oljefondet: Tjente nesten 1700 mrd. i fjor

2019 ble et rekordår for Oljefondet. Regnet i kroner ble resultatet historiens høyeste.

  • Sigurd Bjørnestad
Oljefondets toppsjef Yngve Slyngstad har levert sitt siste årsregnskap for fondet. Det ble rekord.

Torsdag formiddag la Oljefondet frem et meget godt resultat for 2019. Det ble en suveren kronerekord med 1692 milliarder kroner i avkastning.

Dette tilsvarer 19,9 prosent. Det er den nest best avkastningen i prosent i et enkeltår i fondets historie. Det er dette tallet som viser veksten i fondets kjøpekraft fra avkastningen i løpet av 2019.

2019-resultatet tilsvarer 320.000 kroner pr. nordmann. Det er omtrent det en nyutdannet sykepleier får utbetalt i årslønn etter skatt.

Fondets toppsjef Yngve Slyngstad er tilfreds.

– 2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv avkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier han.

Oljefondet fikk i 2019 ble en suveren kronerekord med 1692 milliarder kroner i avkastning. Dette tilsvarer 19,9 prosent. Det er den nest best avkastningen i prosent i et enkeltår i fondets historie.

Mer enn ett statsbudsjett

Til sammenligning er statsbudsjettet for 2020 på drøyt 1400 milliarder kroner.

Ytterligere en sammenligning: Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge var 3000 milliarder kroner i fjor. Det ble skapt ved arbeidsinnsatsen til 2,8 millioner personer. Oljefondet har 540 ansatte som forvalter pengene.

Avkastningen på nær 1700 milliarder kroner tilsvarer produksjonen på fastlandet ved rundt 7 måneders arbeid fra alle Norges sysselsatte.

Torsdag formiddag la Oljefondet frem et meget godt resultat for 2019.

Suverent i aksjer

Den samlede avkastningen på 19,9 prosent fordeler seg med 26,0 prosent avkastning på aksjer, 7,6 prosent på omsettelige lånepapirer (obligasjoner) og 6,8 prosent på eiendomsinvesteringer utenfor børsene.

Fondet har som ambisjon å slå et nærmere definert gjennomsnitt av børsene ved smarte valg. Det klarte fondet i 2019 med 0,23 prosentenheter bedre avkastning enn det brede markedet. Denne ekstra avkastningen er omtrent på det historiske gjennomsnittet.

Les også

Oljerikdommen ga oss både frihet og avhengighet | Einar Lie

Les også

«Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært»

Kom med resultatvarsel

Slyngstad sendte før jul i fjor ut et noe uvanlig resultatvarsel i NRK.

– 350.000 i avkastning pr. innbygger. Det er desidert det beste året i fondets historie, sa han da.

Yngve Slyngstad (t.v) på vei inn til sin siste presentasjon av årsregnskap som som Oljefondets toppsjef. Foran går sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hans siste regnskap

Oljefondets toppsjef Yngve Slyngstad leverte torsdag sitt siste årsregnskap. Han har ledet fondet siden 2008. Samme dagen som fondet rundet 10.000 milliarder kroner meddelte han sentralbanksjef Øystein Olsen at han ville slutte i toppjobben.

Fondets nestleder Trond Grande er en av søkerne til å overta etter Slyngstad. Når han først søker, tyder det på at han ligger godt an til å få jobben.