Sveriges rentesjef godt fornøyd med rente under 0

Sentralbanksjef Stefan Ingves har kuttet sentralbankens styringsrente til under null. Det har fått opp svensk prisvekst som planlagt.

Sveriges sentralbanksjef Stefan Ingves kutter renten under null for å få prisveksten opp.
  • Sigurd Bjørnestad

– Vi har gode erfaringer med negativ rente fra sentralbanken.

Det sier Sveriges sentralbanksjef Stefan Ingves. Torsdag deltok han i den faglige feiringen av Norges Banks 200-års jubileum.

I flere omganger er den svenske styringsrenten kuttet helt ned til – 0,5 prosent. Bare den sveitsiske sentralbanken ligger lavere med – 0,75 prosent.

– Vi har oppnådd det vi ville med negativ rente, nemlig å få det allmenne rentenivået i svensk økonomi til å falle for å få opp prisveksten, sier Ingves.

– Men er det en grense for hvor lavt styringsrenten kan komme?

– Det finnes nok en grense et sted, men vi er ikke der ennå.

– Hvor går den?

– Det vanskelig å uttale seg om, men i en teknisk mening går det an å gå lenger ned på den negative siden, om vi skulle behøve det. Men det er i sin tur en annen sak, svarer han på Aftenpostens spørsmål

Sveriges Riksbank er verdens eldste sentralbank, grunnlagt i 1668. Derfor hadde Ingves en viss dekning da han på torsdagens konferanse kalte 200 år gamle Norges Bank en «ungdom».

Sedlene kommer ikke tilbake

Ingves frykter ikke at svenskene vil flytte pengene tilbake i madrassen hvis bankenes innskuddsrente skulle krype helt ned til null.

Han ser tunge teknologiske trender i sving som vil hindre at folk velger å holde kontanter i stedet for penger på konto.

– Det nominelle utestående beløpet i form av sedler og mynt i økonomien er på vei nedover ganske fort. Folk velger ganske enkelt bort å betale med sedler. De bruker mobiltelefonen og internett i stedet, sier han.

Med andre ord: Fordi vanen har festet seg og fordi det er så lettvint å betale elektronisk vil innskuddsrente helt nede i null ikke være nok til å bringe sedlene tilbake i lommebøker, pengeskap, skuffer og madrasser.

Madrassen kan bli alternativ til banken

Ikke redd for bankene

Ingves er heller ikke redd for at hans negative styringsrente skal svekke lønnsomheten i svenske banker

– Ikke hvis man ser på hva som skjer i Sverige i den dagsaktuelle situasjonen. Innslaget av dårlige lån er lavt og svenske banker har god lønnsomhet sammenlignet med andre banker i Europa.

– Så det er ikke slik at du presser bankenes rentemargin ved at deres innskuddsrente legger seg fast ved null, mens utlånsrenten går ytterligere ned?

– Men det er jo en del av det vi vil oppnå i denne sammenhengen. Det er fortsatt slik at svenske banker har god avkastning på sin egenkapital. Om man tar bort litt på den siden, er ikke det noen bekymring for svensk økonomi, sier han.

Rentemarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og innskuddsrente. Den er en viktig inntektskilde for de private bankene.

  • Les også:
Sentralbanksjefen: - Vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinterenIMF-sjefen i Norge: Lav oljepris gir ikke økt fart