Eksperter ber Forbrukerrådet trekke hele prisportalen

«Ekstremsport» og «skandale» konkluderer eksperter om Forbrukerrådets nye prisportal for dagligvarer.

– Prisportalen kan ytterligere polarisere markedet, ved å gi mer til dem som har makt. I verste fall kan de tre store matkjedene bli redusert til to store og én mindre , sier økonomiprofessor Tor W. Andreassen ved NHH.

Dagligvareeksperter som tidligere har vært positive til Forbrukerrådets dagligvareportal, konkluderer nå med at hele tjenesten bør trekkes slik den er i dag.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at prissammenligningen ble utsatt nok en gang, etter at den ble stoppet bare dager etter lansering.

Hovedproblemet er at den ikke leverer det Regjeringen gjennom Stortinget ba om, det vil si å hjelpe forbrukerne til å ta et mer informert valg ikke bare om pris, men også kvalitet, lokalmat, økologisk mat og allergener.

En fortsettelse av pristjenestene slik den er nå, mener eksperter kan få alvorlige konsekvenser for bransjen.

– Ekstremsportøvelse

– Dette kan polarisere markedet ytterligere, ved å gi mer til de som har makt. I verste fall kan de tre store matkjedene bli redusert til to store og én mindre, sier økonomiprofessor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Han får støtte av dagligvareekspert Erik Fagerlid, som har jobbet i bransjen i en årrekke.

– Forbrukerrådet beveger seg ut på en ekstremsportøvelse der de kan tråkke feil en rekke steder.

Fagerlid forklarer at Forbrukerrådets handlekurv består av merkevarer, mens vi forbrukere i mindre grad skiller mellom butikkenes egne merker og de ekte merkevarene.

Kjedene som velger å satse på merkevarer som Toro, Stabburet, Nora eller lignende, vil selge større volum av dette enn kjedene som velger å satse på egne merkevarer som Kolonihagen (Rema) eller Änglamark (Coop).

Dette er eksempler på etablerte merkevarer, varer som kan være med i Forbrukerrådets prissammenlikning.
Dette er eksempler på kjedenes egne varer, som ikke er inkludert i Forbrukerrådets prissammenlikning. Det gir en skjevhet i sammenlikningsgrunnlaget, som spesielt Kiwi (Norgesgruppen) kan tjene på.

– Premierer Kiwi

– Større volum gir bedre innkjøpsbetingelser. Det gir igjen bedre priser til forbrukerne, noe prisportalen fanger opp og kårer en vinner basert på, sier Fagerlid, før han legger til:

– Egne merkevarer er ikke med i denne prissammenligningen, og dermed premierer Forbrukerrådets prisportal den kjeden som har valgt flest merkevarer.

Han presiserer at dette helt sikkert ikke var intensjonen fra Forbrukerrådets side.

Norgesgruppen har de siste årene hatt større andel merkevarer enn Rema og Coop, som har satset mer på egne merkevarer.

Straffer kjedene som har egne merkevarer

Arne H. Reiler i Effecto Consulting peker på det samme.

– I mange år har Rema forsøkt å være annerledes og satset mye på egne merkevarer. De har vært flinkere enn eksempelvis Kiwi på lokalmat og nå med den økologiske satsingen. Men dette synes ikke i prisportalen. Norgesgruppen har på sin side i flere år sagt at de skal være best på merkevarer, sier Reiler.

Han mener det ikke er tvil om at konsekvensen er dramatisk for Rema:

– Det er ingen tvil om at offentlige myndigheter belønner den grupperingen som har flest merkevarer. Det er en skandale at Forbrukerrådet ikke er i stand til å stoppe prisportalen når det utilsiktet kan få slike konsekvenser.

NHH-professoren Tor W. Andreassen mener også at det er på tide å stoppe portalen:

– Forbrukerdirektør Randi Flesland er en stolt leder og det vil sitte langt inne for henne å beklage dette. Men konsekvensene er større enn gledene ved denne portalen.

Slik han ser det, vil prisportalen slik den er i dag, bygge opp under Kiwis egen markedsføring om «vi gir oss aldri på pris».

Forsterker Remas nedadgående spiral

– Tidligere var det Rema som var kjent som den prisledende aktøren, nå utfordrer Kiwi dem på det og myndighetene har nok ikke tenkt på at de bidrar til å befeste Kiwis posisjon, sier han.

Dersom forbrukerne opplever at Kiwi er den billigste kjeden, kan dette forsterke den negative trenden Rema nå er inne i med stadig dårligere marginer.

– Jeg er bekymret for at dette kan polarisere situasjonen ytterligere. Faren er at de tre store matkjedene blir redusert til to store og en svak, sier han.

Andreassen trekker også frem en annen utilsiktet konsekvens:

– Dersom all fokus blir på merkevarene, kan Remas og Coops egne merkevarer havne i skyggen og få en friere prissetting.

Dermed kan vi se en prisøkning på disse varene, særlig dersom Rema og Coop velger å følge Kiwi på pris på merkevarene.

– Dette er følgefeil myndighetene ikke har tenkt på, sier han og minner om at han hele tiden har vært positiv til tjenesten, men at den slik den er i dag villeder mer enn den veileder forbrukeren.

Forbrukerrådet: Dette er fakta

Forbrukerdirektør Randi Flesland sier til Aftenposten at de hele tiden har ønsket å få med kjedenes egne merkevarer i prissammenligningen, men bransjen har ikke utviklet standarder som gjør det mulig å sammenligne likt.

– Jeg ser utfordringer utansett hvordan man forsøker å løse dette. Det som gjør prissammenligningen forsvarlig, er at den er basert på et tilfeldig utvalg og forskjellige varerkurver hver gang, slik at kjedene ikke kan drive med taktisk prissetting, sier hun.

Når det gjelder resonementet til dagligvareekspertene mener Flesland at de snakker om to ulike ting:

– Det ene er hva kjedene selger varene for. Det er fakta og det er det vi bruker. Det andre er innkjøpsmakten. Det er sannsynlig at Norgesgruppen får bedre innkjøpsbetingelser, all den tid de er så mye større enn de andre, men det er ikke gitt at dette vises i prisene ut til forbrukerne, sier Flesland.

Hun mener at selv om Kiwi hadde den billigste handlekurven den første gangen de gjennomførte prissammenligningen, så er det små forskjeller mellom de tre aktørene.

– Vi vet ikke hvem som har de laveste prisene neste gang vi sammenligner, sier hun og vil ikke gå med på at dette er en grunn til å stoppe tjenesten.

Hun legger til at det er viktig å huske på at prissammenligninen er en av flere tjenester i appen. Hun trekker frem de andre mulighetene appen gir, blant annet at viser innhold, allergener og merkeordninger for norske dagligvarer, samt hvor du kan kjøpe de ulike varene.