Økonomi

Bedriftenes dom over kontantstøtten: – Førsteinntrykket er absolutt positivt

Særlig serveringsbransjen sliter under koronakrisen. Men torsdag er det mange positive reaksjoner på regjeringens kompensasjonsordning. Foto: Stein Bjørge

Detaljene gjenstår, men en rekke bedrifter puster lettet ut. – Dette signaliserer at ting vil gå bra på lang sikt, sier deleier Håkon Pettersen i Dattera til Hagen.

  • Hanne Christiansen
    Journalist

Torsdag la regjeringen frem flere detaljer om kompensasjonspakken til næringslivet.

Bedrifter med betydelige omsetningstap som følge av koronakrisen, skal nå få dekket opp til 80–90 prosent av sine faste kostnader, opp til 30 millioner kroner i måneden (se faktaboks).

Finansminister Jan Tore Sanner sa torsdag at målet er at den digitale søknadsportalen skal være klar 17. april.

Her kan du lese mer om krisestøtten til bedriftene:

Les også

Tilbyr opp til 30 millioner kroner hver måned til kriserammede bedrifter

Administrerende direktør Johnny Ottesen i Voice Norge er fortsatt spent på å se detaljene i regjeringens kompensasjonsordning. Foto: Mattis Sandblad, E24

– Gjenstår å se detaljene

– Det er mye som er veldig bra, og det er klart dette hjelper oss i denne krisen. Men det er fortsatt detaljer som er uklare, sier administrerende direktør Johnny Ottesen i Voice Norge.

Gruppen har stengt de fleste av sine tre butikkkjeder, Match, Vic og Boys of Europe. 1425 ansatte er permittert.

Ottesen er fornøyd med at ordningen tar hensyn til proporsjonalitet. Altså at støtten beregnes ut ifra hvor mye selskapene har tapt i omsetning. Han er også glad taket for å kunne benytte seg av ordningen er satt relativt lavt, til 30 prosent.

– Vi har et tap som er mye større enn det. Men det er nok mange som vil ha det tøft med å tape «bare» 30 prosent, sier han.

Videre er han spent hva som vil gjelde som faste kostnader.

– For eksempel vil vi i min bransje ha store kostnader knyttet til ukurans på varelager, fordi vi har mistet salget av mye sesongbasert tøy. Vil dette regnes som en fast kostnad?

Ottesen er dessuten opptatt av at selskaper organiseres på ulik måte. Taket for utbetalinger er satt til 30 millioner kroner per selskap (juridisk person) per måned, men det kan bli høyere for konserner.

I Voice Norge er de tre butikkjedene samlet under ett aksjeselskap.

– Det er viktig at ordningen likebehandler selskaper med ulike juridiske selskapsstrukturer, sier Ottesen.

Til slutt er han opptatt av at den tekniske løsningen blir enkel å bruke og at utbetalingene vil skje raskt.

– Vi står midt i krisen, så det er viktig at pengene kommer fort, sier Ottesen.

Les også

NHO-barometer: En av tre bedrifter frykter konkurs

– Virker som det treffer bredt

– Jeg synes dette virker bra. Det ser ut til å treffe veldig bredt, sier Håkon Pettersen, deleier i utestedet Dattera til Hagen på Grønland i Oslo.

Pettersen har tidligere uttrykt bekymring for at regjeringen vil sortere ut de bedriftene som anses som «levedyktige» etter at krisen er forbi. Han mener det ville kunne ramme hovedstadens egenart, ved at de bedriftene som ikke er like lønnsomme som andre går konkurs.

Deleier Håkon Pettersen i Dattera til Hagen synes det virker som om kompensasjonsordningen vil treffe bredt. Foto: Signe Dons

– Ut ifra det jeg ser her, virker det imidlertid som at man ønsker å treffe alle næringene. Og det er bra, for denne krisen rammer virkelig alle.

Han er sikker på at veldig mange i utelivs- og serveringsbransjen ligger langt over taket for å få støtte, altså at man har hatt et omsetningsbortfall på over 30 prosent.

– Dette signaliserer at ting vil gå bra på lang sikt, så lenge folk klarer å komme seg til startstreken.

Maaemo er en av Fursetgruppens restauranter som brått måtte stenge dørene da koronakrisen inntraff. Foto: Olav Olsen

– Veldig bra at kostnadene ikke bare skyves

– Førsteinntrykket er absolutt positivt, sier Bjørn Tore Furset, innehaver av Fursetgruppen, som er hel- eller deleier i restauranter som Grand Café, Ekebergrestauranten og Maaemo. Gruppen mistet all inntekt over natten da regjeringens krisetiltak ble innført.

Han tar forbehold om at det fortsatt ikke er klart hva som ligger i «uunngåelige faste kostnader». Men han sier pakken langt på vei hjelper Fursetgruppen med å dekke faste, løpende kostnader som husleie og andre regninger mens restaurantene holder stengt.

– Alle ikke-nødvendige kostnader har vi selvsagt kuttet for lengst, så det er disse utgiftene som er hovedutfordringen, sier Furset.

Han sier kompensasjonsordningen gir dem mulighet til å starte opp igjen med en viss mengde kapital og ressurser i behold. Han er også glad for at ordningen legger til rette for ren kompensasjon, og ikke bare mer gjeld.

– I stedet for å skyve på kostnadene, får vi en pakke der vi får dekket utgiftene. Det er veldig bra, sier Furset, og legger til:

– Så får vi bare håpe folk flokker til spisestedene og uteserveringene når bransjen gradvis kan begynne å åpne igjen.

Les også

Slik reagerer bedriftene på krisetiltakene: – Skjønner ikke hvordan dette kan kalles kompensasjon

Runar Skjerven Eggesvik i Trøbbelskyter savner krav til gårdseierne. Foto: Morten Uglum

Ville hatt høyere terskel for omsetningstapet

Runar Skjerven Eggesvik er partner i Trøbbelskyter, som står bak en rekke barer og serveringssteder i Oslo, blant andre Kulturhuset, Brygg og Oslo Camping.

Han synes det er veldig bra at det nå kommer konkrete tall. Det som haster nå, er likviditet.

– Samtidig mener vi et omsetningstap på 30 prosent er et lavt innslagspunkt, sier Eggesvik.

Han anslår at de fleste i serveringsbransjen har hatt tap på mellom 70 og 90 prosent.

– Med en så lav terskel vil veldig mange kunne benytte seg av ordningen. Vi mener vi trenger dette mest. Ikke bare har vi vært tvunget til å stenge, vi har også måttet kaste store varelagre og har akkurat kommet ut av lavsesongen, sier Eggesvik.

Videre synes han det er rart at det fortsatt ikke er satt noe tydelig krav til gårdeierne. Han peker på at Norsk Eiendom i et opprop til regjeringen har foreslått at alle skal bidra med 10–30 prosent i rabatt på husleie.

– Mange kjøpesenterutleiere er blitt enige om dette, men i serveringsbransjen er det fortsatt få gårdseiere som har sagt de vil bidra.

Han understreker imidlertid at han mener ordningen er «romslig».

– Dette er gode takter. Nå håper vi utbetalingene kan skje fort.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset