Økonomi

Teknologieksperter sjokkert over norske ledere: -Norske ledere lever i sin egen boble

Bare to prosent av norske ledere tror at teknologi vil endre bedriften deres på en negativ måte. – Det er rett og slett naivt, mener Heidi Austlid i IKT Norge.

Liv Fiksdahl er konserndirektør for IT i DNB og var med på å starte utviklingen av Vipps.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Hun får støtte en rekke teknologi-eksperter i Norge. Blant dem Liv Fiksdahl, konserndirektør for IT i DNB.

– Hvis du velger å dyrke det bestående, så er du ferdig. Fremtiden vil dreie seg om de store, etablertes evne til å opptre som oppstartsbedrifter, sier hun.

Hun var med å starte opp betalingsløsningen Vipps, som er blitt en kjempesuksess.

– Vi så en betalingsløsning som var i ferd med å etablere seg i utlandet og tenkte at vi måtte ta denne posisjonen i Norge, forteller Fiksdahl.

Lederne tror ikke egen bedrift blir berørt

Ikke alle norske ledere tenker som henne. Det viser Aftenposten og Opinions teknologibarometer, som er gjennomført blant 500 ledere i ulike bedrifter.

I undersøkelsen svarer ni av ti (90 prosent) ledere at den teknologiske utviklingen vil gi det norske samfunnet store utfordringer i årene som kommer. Likevel svarer bare to prosent av lederne at de tror teknologiutvilkingen vil endre kjernevirksomheten og lønnsomheten i deres bedrift negativt.

Teknologibarometeret blir lagt frem under Aftenpostens teknologikonferanse 19. september.

Les også

Kommentar: Teknologien vil snu arbeidslivet på hodet - men de fleste av oss lukker øynene og håper at det går over.

Heidi Austlid, administrende direktør i IKT Norge

– Trenger en realitetssjekk

Heidi Austlid, administrende direktør i IKT Norge, mener resultatene fra undersøkelsen viser at norske ledere trenger en realitetssjekk.

– Vi vet at arbeidsplasser kommer til å gå tapt, og vi vet at nye digitale tjenester utfordrer og vil spise opp grunnlaget for mange tradisjonelle norske virksomheter. Spørsmålet er hvordan vi evner å omskape eksisterende og skape nye arbeidsplasser. Derfor synes jeg det er skremmende at så få ledere tror deres bedrift vil bli berørt på en negativ måte. Det er rett og slett naivt, mener Austlid.

Les også

Norsk selskap får internasjonal suksess med helse-app

I undersøkelsen kommer det også frem at:

 • Syv av ti (70 prosent) ledere tror at bedriftens rammebetingelser vil endre seg som følge av den teknologiske utviklingen.
 • Bare fire av ti (40 prosent) ledere mener teknologi spiller en avgjørende rolle i bedriften sin.
 • Nærmere tre av ti (26 prosent) ledere mener teknologi om tre år vil bli mindre viktig eller vil være like viktig/uviktig som i dag.
 • Bare halvparten (47 prosent) av lederne mener styret og eierne av bedriften ofte stiller spørsmål om bedriftens prioriteringer på teknologisiden.
Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

«Dette tar IT-avdelingen seg av»

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, sier resultatene fra Teknologibarometeret stemmer overens med en ny undersøkelse BI har vært med på.

– Den viser at norske og svenske toppledere bruker vesentlig mindre tid på å diskutere teknologi enn ledere i andre land, og de diskuterer det hovedsakelig når teknologiavdelingen skal starte opp et nytt prosjekt, sier Andersen.
Han mener det er en kultur i Norge for at ledere tenker «dette tar IT-avdelingen seg av».

– Dessuten er norske selskaper kostnadsfokusert, de ser på IT som noe de kan spare inn på, i stedet for at dette er en helt essensiell investering nå. De griper ikke tak i endringene som skjer. På det tidspunktet de ser konsekvensene i regnskapene sine, så er det allerede for sent. Norske ledere lever i sin egen boble, mener Andersen.

Les også

Ny batteriteknologi kan endre verden

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

– Optimisme og naivitet

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter), mener også at ledere som ikke er oppdatert, bør gjøre noe med det sporenstreks.

– Jeg kan ikke tenke meg én næring der ikke kjerneoppgaven om få år vil løses på en annen måte enn i dag. Det er en overraskende lav andel av lederne i undersøkelsen som innser dette, sier Haugli.

Han legger til at noen ledere kan ha tolket spørsmålet om teknologi som en mulighet og noe positivt for bedriften. Den andre forklaringen er at de ikke forstår situasjonen.

– Det er nok en kombinasjon av både optimisme og naivitet. Det er snakket og skrevet mye om teknologi og omstilling. Nå trengs det handling, sier Haugli.

Det begynner på toppen

Liv Fiksdahl mener teknologitankegangen må starte med toppledelsen.

– I DNB bygger vi teknologikompetanse fra toppledelsen og nedover. I fjor var vi på besøk og hadde dialog med flere finntech-bedrifter i Silicon Vallley, i år har vi vært i dialog med selskapre i Kina. Vi lærer, gjør refleksjoner og blir inspirert. Det smitter nedover i organisasjonen når toppledelsen gjør fremtidsrettede trekk, sier Fiksdahl.

Les mer om

 1. Teknologi og fremtidens arbeidsmarked
 2. Teknologi