Solberg tjener mest - og er rikest - i regjeringen

For første gang er statsminister Erna Solberg (H) på inntektstoppen blant regjeringsmedlemmene. Årsaken er at utenriksminister Børge Brendes (H) inntekter faller kraftig.

Statsminister Erna Solberg tjente cirka 1,5 millioner i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brende, med fortiden som direktør i World Economic Forum (WEF), har overgått sjefen i lønn de første to årene av den blåblå regjeringsperioden. I 2013 tjente han over 4,7 millioner kroner og i 2014 cirka 2,6 millioner, ifølge VG.

I fjor var han imidlertid nede på en inntekt på 1,1 millioner og ble forbigått av sjefen. Erna Solberg tjente 1,5 millioner kroner i fjor.

Landbruksminister Jon Georg Dale tjente minst av statsrådene i fjor, cirka 680.000 kroner, men så var han heller ikke statsråd mer enn de siste 14 dagene av året.

I tabellen under har Aftenposten både tatt med statsrådene som gikk av i desember 2015 og de nye som kom inn, siden ligningstallene er fra dette inntektsåret.

Dermed havner avgått kulturminister Thorhild Widvey på formuestoppen i tabellen. Men blant dagens sittende statsråder er Erna Solberg på topp, også her.

DETTE FORTELLER LIGNINGEN

Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt.

«Inntekt» er egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt.

«Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi.

«Utlignet skatt» er summen av alle skatter. For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt.