Mulig å spare titusener på arveoppgjøret

Er du arving og står i disse dager midt oppe i et typisk arveoppgjør, kan du spare titusener ved å be om offentlig skifte. Da kan du få mindre arveavgift hvis utdelingen først skjer i 2014.

  • Ulf Peter Hellstrøm

— Arvinger bør stoppe opp og tenke seg om, sier Dag Jørgen Hveem. Han er advokat og økonom og foreleser om blant annet arv ved Handelshøyskolen BI.

Etter dagens regler er det tidspunktet for dødsfallet som gjelder ved et privat skifte. Ved et offentlig skifte gjelder derimot tidspunktet for utdelingen av arven. Det kan være viktig for arvinger etter dødsfall i inneværende år.

- Hva kan de gjøre som akkurat er i ferd med å bli arvinger?

— Nå ser det ut til at lavere arveavgift er i anmarsj. Da gjelder det å få utsatt tildelingen til 2014, slik at de nye beløpsgrensene gjelder, sier Hveem.

Han råder arvingene til å avvente situasjonen og se hva som skjer i forbindelse med statsbudsjettet.

Budsjettlekkasje

Den avtroppende regjeringen Stoltenberg planlegger nemlig kutt i arveavgiften og formuesskatten når forslaget til statsbudsjett for 2014 fremlegges 14. oktober, ifølge lekkasjer for noen dager siden.

Også de borgerlige partiene ønsker seg kutt. Det ligger dermed an til lavere arveavgifter fra 2014, uansett hva slags borgerlig regjering vi får.

Endringene påvirker også regnestykkene for forskudd på arv.

Les også

Ikke del ut forskudd på arv nå

Arveavgiften skal fjernes for arv og gaver under en million kroner fra neste år, ifølge budsjettlekkasjene. I dag er fribeløpet 470.000 kroner fra hver arvelater.

Reglene

Er du arving etter din far eller mor, må du etter dagens regler betale 6 prosent i avgift for beløp mellom 470.000 og 800.000 kroner og 10 prosent for overskytende beløp.

Arver du en million fra en far eller mor, blir regnestykket dermed slik:

  • 6 prosent av 330.000 kroner blir 19.800 kroner.
  • 10 prosent av 200.000 kroner blir 20.000 kroner.
  • Totalt 39.800 kroner.
    Litt tålmodighet kan dermed spare deg for en innbetaling til statskassen på knappe 40000 kroner fratrukket kostnadene ved offentlig skifte.

Det typiske er at arven gjøres opp når lengstlevende mor (eller far) dør etter å ha sittet i uskiftet bo, og da blir det arveoppgjør fra begge. I så fall blir fribeløpet doblet, neste intervall 330.000 blir ganget med to osv.

Avgiftssatsene for arv og gaver er høyere for andre enn foreldre og barn.

Arvingene har 60 dager på seg til å ta stilling til om dødsboet skal skiftes privat. Det er muligheter for forlengelse av denne fristen.

— Bruk tid. Legg fremdriften på is. Også arvinger som allerede er i gang med et privat skifte, kan stoppe opp og be tingretten om et offentlig skifte. Det tar tid før et offentlig skifte kommer i gang og arvingene kan påvirke prosessen, lyder Hveems råd.

Utgiftene

Han forteller at fristen for å begjære offentlig skifte, er 3 år etter dødsfallet. Det private skiftet må ikke være avsluttet.

- Hvor mye koster et offentlig skifte?

— Satsen er 10.750 kroner i offentlig gebyr når bobestyerer oppnevnes og ca 1500 kroner i bobestyrerforsikring. Så kommer i tillegg antall timer som bobestyrer bruker. Et privat skifte er vanligvis gratis, hvis man klarer seg uten advokathjelp.

Men et offentlig skifte kan også gjøres ganske billig hvis det er stor enighet mellom arvingene. Dessuten kan arvingene be om å få boet tilbakelevert til et privat skifte før bobestyrer kommer skikkelig i gang med sitt arbeid, sier Hveem.

- Hvem kan be om et offentlig skifte?

— Hvem som helst av arvingene, forutsatt at det dokumenteres at det er penger i boet til skifteomkostningene eller stilles sikkerhet, sier Hveem.

Skatteeksperten

Skattebetalerforeningen har foreløpig ikke fått mange henvendelser fra publikum om dette temaet, forteller foreningens leder Gry Nilsen.

— Det er jo riktig at tidspunktet for når skiftet avsluttes, blir avgjørende ved et offentlig skifte, og ikke tidspunktet for bortgangen. Slik kan man utsette prosessen og dermed komme inn under reglene som gjelder i 2014, mener Nilsen.

— Vi så noe lignende i 2008. Den gang ble det varslet lavere avgifter fra og med budsjettåret 2009. Mange tok seg bedre tid med arveoppgjøret og nøt godt av de lavere satsene den gang, mener Nilsen.

Etter dagens regler er det tidspunktet for dødsfallet som gjelder ved et privat skifte. Ved et offentlig skifte gjelder derimot tidspunktet for utdelingen av arven.