Skatteekspert: Rike som vil utnytte gunstig regel, bør flytte ut av landet før det er for sent

Det er mer enn formuesskatten som får noen av landets rikeste til å ta farvel med Norge.

Kjell Inge Røkkes flytting til Sveits har utløst kraftige reaksjoner. Dersom han flytter for pengenes skyld, er det neppe bare formuesskatten som driver ham ut av landet, mener forskere.

Mandag meldte Kjell Inge Røkke flytting til Lugano i Sveits. Ifølge skatteeksperter vil det innebære rundt 360 millioner kroner mindre i årlig skatt knyttet til formue.

Utflyttingen aktualiserer en debatt om formuesskatten. Bør den fjernes, økes eller være som i dag?

To skatteforskere Aftenposten har snakket med legger vekt på at det ikke bare er formuesskatten som driver rikinger ut av landet.

– Det er altfor enkelt å si at folk som er rike, flytter på grunn av formuesskatten, sier professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han får støtte fra NHH-kollega Guttorm Schjelderup.

– De største verdiene ligger i selskapene. Formuesskatten betyr lite i forhold til de verdiene i selskapene som kan realiseres skattefritt etter fem år i utlandet, sier Schjelderup.

Han sier at Røkkes flytting trolig er motivert av at det er kjent at Stortinget jobber med å endre reglene for skattemessig utflytting.

– Skal man utnytte den gunstige femårsregelen, er det nå man bør flytte, sier Schjelderup.

Røkke har ikke selv sagt at han flytter for å spare penger, men dersom økonomiske motiver ligger bak, er det mer nærliggende å se på latent eierskatt, sier Bjerksund.

Han forklarer det slik: Mange rike organiserer eierskapet til aksjer gjennom et privat eierselskap. I Norge er aksjeinntekter som beholdes i eierselskapet, skattefrie.

Det er først når eieren realiserer aksjeinntekter fra eierselskapet, gjennom utbytte eller salg av aksjer, at inntekten kommer til beskatning på eierens hånd. Ved å beholde midlene i eierselskapet slipper eieren annen beskatning enn formuesskatt. Siden 2006 har det bygget seg opp en betydelig «utsatt» skatteregning blant norske kapitaleiere, forteller Bjerksund.

– I prinsippet så har man muligheten til å utsette beskatningen til evig tid, så lenge skattesystemet ikke endres, sier Bjerksund.

Kan flytte fra «evig utsatt» regning

Om man flytter ut av landet og blir der i fem år, slipper man unna den skatteregningen som har ligget «på vent»: Man kan selge aksjer uten å betale skatt til Norge.

– Det er en latent skatteregning som ligger der, som i prinsippet det i stor grad er mulig å flytte fra.

Det anslås at Røkke ved flytting sparer 360 millioner i året i skatt knyttet til formuen. Skatteekspert Ole Gjems-Onsdag anslo mandag at Røkke kan slippe beskatning av verdier tilsvarende 30 milliarder kroner etter fem år i Sveits. Dette er forutsatt at Røkke skulle selge alle aksjer og selskaper han eier.

– Hva er det som utløser flytting, hvis man kan uansett kan utsette beskatning i Norge på ubestemt tid?

– Det kan være at man frykter skatteendringer i Norge, sier Bjerksund.

Han peker på en sak som nylig har vært oppe til høring, om å innføre strengere regler mot privat konsum i selskaper.

– Dersom det blir en innstramming der, vil noen kanskje tenke at det ikke er gunstig for seg, og at det kanskje er mer attraktivt å bosette seg et annet sted.

– Ganske utrolig

I NRKs Politisk kvarter tirsdag foreslo Aps Hadia Tajik at man må bo ute i 10 eller 15 år for å slippe skatt. Hun åpnet for at man må diskutere at en eventuell innstramming vil ha tilbakevirkende kraft.

– Med dagens regler fremstår fem år som altfor kort tid, sier Bjerksund.

– Det er ganske utrolig at man har rigget seg sånn at det er mulig å flytte fra en latent skatteregning, sier han.

Det får være opp til politikerne å vurdere om dette er et problem eller ikke, sier professoren, før han følger opp med en beskrivelse som ligner på et forslag SV og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har støttet.

– Etter mitt skjønn ville det ikke vært urimelig om denne skatteregningen forfalt til betaling ved utflytting. Tyskland har en slik regel og utflytter gis inntil sju år for å gjøre opp skatteregningen, sier Bjerksund.

Fylkesnes sa tirsdag at SV forventer at regjeringen tetter skattehullene i årets statsbudsjett.

– Virker konfiskatorisk

Ole Gjems-Onstad, skatteekspert og professor emeritus ved BI, sa mandag til Aftenposten at Norge skiller seg ut med en svært høy formuesskatt. De fleste andre land har ingen, eller en svært begrenset formuesskatt.

– Når andre land ikke har den, så er det fordi belastningen blir for høy. Det er en skatt som ikke går av den løpende inntekten, men av formuen din, og det virker konfiskatorisk, mener han.

Schjelderup, som leder senter for skatteforskning ved NHH, er ikke enig. Han sier at Norge er blant OECD-landene som har lavest skatt på eiendom og formue. Han peker på at formuesskatten er den som omfordeler mest.

– Den norske formuesskatten må sees i sammenheng med at vi, i motsetning til andre land, ikke har arveavgift. I fravær av arveavgift er formuesskatten det viktigste fordelingspolitiske instrumentet, sier Schjelderup.

Gjems-Onstad mener forslaget fra SV om å innføre en utflyttingskatt, bare vil gjøre vondt verre.

– Det kan tvinge de flinke til å flytte før de blir virkelig vellykket. Og de virkelig rike har skatterådgivere som alltid vil finne en vei rundt, mener han.

NHH-professor Schjelderup sier at de som ikke ennå har skapt verdier ikke har noen skattemessige incentiver til å flytte.

– Den norske velferdsstaten gir også et sikkerhetsnett for entreprenører som gjør at man har råd å feile.