Økonomi

Her går grensen for erstatning fra flyselskapene

En dom i dansk høyesterett setter ned foten for dem som krever erstatning for forsinkelser som flyselskapene ikke kan lastes for. – En svært viktig avklaring, mener SAS.

Høyesterett i Danmark har satt en grense for når det er mulig å søke erstatning fra flyselskapene ved store forsinkelser.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Flyselskapene kan lastes for mye, men været har de ikke herredømme over.

Det mener høyesterett i Danmark som har gitt SAS medhold i at selskapet ikke skal utbetale erstatning i en sak som gjelder forsinkelser som skyldes dårlig vær.

At kravet skulle avvises, var slett ikke opplagt. De som krevde erstatning, vant frem både i byretten og landsretten. Men da SAS anket til Høyesterett, ble utfallet snudd.

SAS fikk medhold i at dårlig vær er en ekstraordinær omstendighet.

– Dette er en veldig viktig avklaring. Kapteinen satte sikkerheten foran alt annet, slik reglene alltid er. Da ville det vært urimelig at selskapet skulle bli straffet økonomisk for en forsinkelse som har en slik årsak, mener informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

  • LES OGSÅ: Ny flytype for Norwegian utsatt nok en gang
Knut Morten Johansen, SAS.

Skoleklasse krevde 136.800 kroner

Saken hadde sitt utspring i turen en dansk skoleklasse skulle ha til USA. Flyet de reiste med, var 3 timer og 43 minutter forsinket da det forlot København. Det førte også til at klassen kom forsinket til sitt bestemmelsessted Washington.

Bakgrunnen for situasjonen var at det flyet som skulle frakte klassen fra København, hadde vært rammet av uvær i USA, før det returnerte til Danmark.

Kraftig uvær gjorde at flyet ikke kunde lande i Washington, men tok i stedet sikte på å lande i Baltimore. Like før flyet skulle gå ned der slo lynet ned i flyplassens kontrolltårn. Derfor valgte kapteinen å ta flyet videre til Philadelphia.

Dermed oppsto det en følgeforsinkelse på fire timer som rammet skoleklassen.

Siden avgangen var mer enn tre timer forsinket, mente de 24 elevene at de hadde krav på EUs standardkompensasjon for så lange flyreiser – 600 euro for hver av elevene. I norske penger utgjør det 5.700 kroner pr. person. Tilsammen ville kravet koste SAS den nette sum av 136.800 norske kroner.

Høyesterett snudde saken for SAS

Da SAS nektet dem kompensasjon, gikk klassen til sak mot SAS og mente at flyselskapet blant annet burde ha rukket å sette inn et erstatningsfly fordi det flyet de skulle reise med, ble så forsinket.

Dette synet ga både byrett og senere også landsrett dem medhold i, og mente SAS måtte punge ut for forsinkelsen fordi det ikke var åpenbart at været var årsak til forsinkelsen.

SAS har hele tiden bestridt kravet og fikk gjennomslag i rettsapparatet til å kjøre saken helt opp til Høyesterett. Der kom avgjørelsen fredag før pinse. Den gir SAS medhold i at de værproblemene flyet møtte og som førte til forsinkelse, må kunne sies å være ekstraordinære og dermed kvalifiserer for fritak for erstatningsplikt.

Siden dommen falt i Høyesterett, vil den danne presedens for andre lignende saker både i Danmark og i andre EU-land. Erstatningsreglene er nedfelt i en EU-forordning. Norge er en del av dette regelverket via vårt EØS-medlemskap.

Les mer om

  1. Scandinavian Airlines (SAS)
  2. Flyselskaper
  3. Erstatningskrav
  4. EU-direktiv