Økonomi

Uendret ledighet i mai

Ledigheten holdt seg stabil i mai, til tross for nedturen i oljenæringene.

Ledigheten øker i oljefylkene, men synker andre steder i landet. Sum: Uendret ledighet. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Summen av registrerte helt ledige og personer på arbeidmarkedstiltak økte med bare 100 personer fra april til mai. Dette utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Helt ledige utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette viser tall for Nav publiserte fredag formiddag.

– Den reduserte aktiviteten i oljebransjen gir tydelig økning i ledigheten i fylker hvor oljebransjen sysselsetter mange, og for yrkesgrupper som ingeniører og industriarbeidere. Dette blir likevel motvirket av at ledigheten faller i andre deler av landet slik at ledigheten for landet samlet kun har økt svakt de siste månedene, sier fungerende arbeids— og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Uendret ledighet siste året

Det er 1000 flere personer som er helt ledige og på tiltak, sammenlignet med mai i fjor. Regnet i prosent er ledigheten målt på denne måten uendret det siste året.

Nav korrigerte også ledighetstallene for april. Antall helt ledige ble nedjustert med 1900 personer.

Helt ledige ved utgangen av mai var 75.000 personer. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak var på 88.600 personer.

"Med revideringene av apriltallene og lavere oppgang i mai, er utviklingen i tråd med Norges Banks anslag og disse tallene gir således ingen grunn til å avvike fra intensjonen om å kutte renten i juni," skriver meglerhuset DNB Markets i en kommentar til ledighetstallene.

Neste rentebeslutning fra Norge Bank blir offentliggjort 18. juni.

SSB-tall for ledighet

Torsdag kom ledighetstall for mars fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som måler ledigheten ved å spørre et utvalg personer om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. Tallene viste 114.000 ledige.

Det betyr en ledighet på 4,1 prosent, som i februar. Denne ledighetsprosenten er høyere enn hos Nav, blant annet fordi SSB fanger opp ledige som ikke har registrert seg hos Nav.

SSB måler også sysselsettingen. Den sank med 5000 personer fra februar til mars.

Samtidig sank antall personer som søkte jobb med 3000, slik at ledigheten økte med 2000 personer. Men det var ikke nok til å flytte ledighetsprosenten.

 1. Les også

  Spår norsk olje til nye høyder

 2. Les også

  Siv Jensen tror tiltak mot ledighet virker

 3. Les også

  Øystein Olsen: «Jeg er ikke veldig bekymret for norsk økonomi»

Flere artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  1100 færre uten jobb i januar

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Arbeidsledigheten falt i 11 fylker i år

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Svak økning i arbeidsledigheten

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Arbeidsledigheten går litt ned

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Ledigheten steg til 3,8 prosent