Økonomi

Thon kan få 60 millioner kroner i skattekutt

I valgkampen rykket mangemilliardær Olav Thon (90) inn annonser til støtte for Frp. Med borgerlig regjering ligger han an til et stort skattekutt.

- Min gode venn Ingvar Kamprad flyttet og registrerte IKEA utenlands. Han kunne aldri ha bygd opp IKEA globalt med de svenske skattereglene. Formuesskatten er veldig til hinder for næringsutvikling. Sverige har senere innsett dette og fjernet den, sier Olav Thon (90). Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Europa-korrespondent

— Det er veldig hyggelig om jeg kan betale litt mindre i skatt enn jeg har gjort hittil, sier Thon til Aftenposten etter valgnatten.

90-åringen uttalte under valgkampen at han stemte Frp, slik at Høyre skulle få føre sin Høyre-politikk. Og et av Høyres viktigste løfter i valgkampen var å trappe ned formuesskatten.

I løpet av fire år ønsker partiet å få fjernet skatten for 99 prosent av dem som betaler den i dag.

Betalte over 100 millioner

Og det er formuesskatten som koster milliardær Thon mest.

Eiendomsinvestoren hadde i 2011 en ligningsformue på 9,7 milliarder og en inntekt på 80,2 millioner.

Han betalte 139,2 millioner kroner i skatt. Av dette var 106,3 millioner formuesskatt.

Med Høyres forslag til endringer i formuesskatten de neste fire årene, vil Thon spare 58,1 millioner kroner i skatt. Det er en reduksjon av skatteregningen hans på 42 prosent.

— Jeg kan forsikre deg om at annonsen og budskapet overhodet ikke var motivert av egen økonomisk gevinst, men det er veldig hyggelig om jeg kan betale litt mindre skatt enn det jeg har gjort hittil. Jeg har betalt fire milliarder kroner i skatt siden jeg var 75 år, det er det ikke så mange som gjør, sier han.

Les også

Olav Thon reklamerer for Frp

Mange vil slippe skatt

Alle de borgerlige partiene tar til orde for ulike kutt og omlegginger av den omdiskuterte formuesskatten, men det er Høyre som har vært mest konkrete påhva de ønsker å få til de nærmeste årene.

Jeg har betalt fire milliarder kroner i skatt siden jeg var 75 år, det er det ikke så mange som gjørPartiet vil kutte satsen for formuesskatt fra dagens 1,1 prosent til 0,5 prosent i løpet av den neste fireårsperioden. Samtidig vil de øke det såkalte bunnfradraget, som er grensen for hvor stor formue du må ha for å betale skatten, fra dagens 870.000 og opp til mellom 20 og 25 millioner kroner.

Høyre vurderer også omlegginger av formuesskatten som kan redusere Thons skattegevinst endel. Blant annet er det snakk om å heve verdsettelsen av næringseiendom opp mot nivået på andre investeringer. I dag er det slik at næringseiendom og sekundærboliger bare verdsettes til halvparten av markedsverdi når ligningsformuen beregnes (se fakta).

— Rammer skjevt

De planlagte omleggingene av formuesskatten vil føre til et kraftig fall i antall personer som betaler skatten. Samtidig får mange av Norges rikeste betydelige skatteletter.

Thon understreker at han med lavere skatt kan «sette i gang flere prosjekter ogskape flere arbeidsplasser.»

Les også

Her er Høyres skatteløsning

— Det er det dette handler om, sier han.Thon håper og tror at Høyre vil få gjennomført det de har lovet.

— Jeg tror skatten på arbeidende kapital vil fjernes ganske raskt. Denne rammer også skjevt. Utenlandske investorer som eier i Norge, slipper unna, mens vi fra Norge må betale.

Avventer forhandlinger

Thon har store forventninger til en ny, borgerlig regjering.

— Jeg håper inderlig at byråkratiet kan bygges ned. Man vil ikke få fart på næringslivet før man kvitter seg med mye av byråkratiet. Den rødgrønne regjeringen har ikke hjulpet til med å utvikle næringslivet i Fastlands-Norge, mener Thon.

Finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner sier Høyre nå vil avvente resultatene av regjeringsforhandlingene.

— Vi ønsker ikke å gå inn i diskusjoner om endringer i formuesskatten før vi har begynt forhandlingene.

 1. Les også

  Professor avfeier Høyres skatteforsvar

 2. Les også

  Opposisjonen vil droppe Regjeringens økte skatt på bolig

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Sjekk skattetoppene i din kommune

 2. ØKONOMI

  Store skattekutt til «folk flest», men mange må dele

 3. ØKONOMI

  De blir styrtrike på laksefesten, men du har neppe hørt om mange av dem

 4. ØKONOMI

  Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner

 5. ØKONOMI

  Formuen kan være ni ganger så stor i virkeligheten som i skattelistene

 6. ØKONOMI

  NHO hevder formuesskatten har økt