Økonomi

Norgesgruppen: Vi har halvparten så mange leverandører

Kiwi har bedre utvalg av øl, kjøtt, ferdigretter og brus, mens den svenske billigkjeden er best på pasta, barnemat, ost, brød og yoghurt.

Norgesgruppen mener Forbrukerrådet tar feil om utvalget i norske butikker, og viser til en undersøkelse de har fått Menon Economics til å gjennomføre. Her er konsernsjef Runar Hollevik i Meny-butikken på Skøyen.
  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

Norgesgruppen, som eier kjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker, har fått analyseselskapet Menon Economics til å undersøke forskjellen i utvalget i norske og svenske butikker. Denne ble offentliggjort etter at Forbrukerrådet kom med sin rapport om tilstanden i norske mathyller torsdag.

  • Les også: Nær dobbelt så mange varer i svenske butikker som i norske.

Der kom det frem at det var dobbelt så stort utvalg i svenske matbutikker som i norske. Samtidig viser undersøkelsen at Norgesgruppen har 57 prosent færre leverandører i sine butikker enn de svenske har.

Vil heller sammenligne epler og epler

Norgesgruppen setter store spørsmålstegn ved metoden Forbrukerrådets rapport baserer seg på, og mener at denne rapporten sammenligner epler og pærer.

«Vi valgte ut 10 nesten like butikkpar for å teste vår hypotese om at størrelse er viktig for vareutvalg … … og for å finne reelle forskjeller innenfor mat- og drikkekategorier basert på sammenligning av «epler og epler»», står det i rapporten Menon Economics har utarbeidet for Norges største matkjede.

I denne rapporten har de sammenlignet Meny med svenskenes Hemkjop og Kiwi med kjeden Willys og da har de kommet frem til at vareutvalget er syv prosent mindre i Norge enn i Sverige.

Bedre på fisk i Norge, meieri i Sverige

Her har Norgesgruppen sammenlignet det de mener er så å si like butikker, fem i hver kategori. I sammendraget står det:

«Innenfor flere kategorier er utvalget størst i de norske butikkene. Utvalget av ferske varer som fisk og kjøtt er for eksempel større i Norge, mens utvalget av meieriprodukter og langtidsholdbare varer som pasta er større i Sverige.»

De har også sett mer detaljert på hvor forskjellene ligger.

I Meny-butikkene har de størst utvalg av øl, ferske ferdigretter, fersk fisk og skalldyr og ferskt kjøtt. I de svenske butikkene Meny sammenligner seg med, finner vi et større utvalg av barnemat, sjokolade, brus og pasta.

Sammenligner med den beste norske butikken

Ifølge dagligvarekespert Erik Fagerlid er ikke dette noen dårlig idé å sammenligne Meny og Hemkjöp. Men når han hører at én av de fire Menybutkkene som brukes i undersøkelsen, er Menybutikken i Halden, er han likevel ikke så sikker:

– Det er vanskelig å lage en gjennomsnittlig betraktning av en kjede basert på bare fem butikker. Meny i Halden er en veldig flott butikk, sikkert en av de aller beste Menybutikkene i landet. Den ligger fire minutter fra svenskegrensen og skal demme opp for grensehandelen. Derfor er den ikke nødvendigvis representativ, sier han.

Mer generelt sier han at Menybutikkene sikkert scorer bra i en slik undersøkelse. Utfordringen er at det er så mange flere supermarkeder i Sverige enn det er supermarkeder i Norge, uavhengig av antallet Hemkjöp eller Meny-butikker.

– Dermed blir det totale utvalget varer i gjennomsnitt et helt annet i Norge enn i Sverige, sier dagligvareekspert Erik Fagerlid til Aftenposten.

Kiwi best på øl og brus

I Kiwi-butikkene, som Norgesgruppen har sammenlignet med svenskenes Willys, er totalforskjellen heller ikke så stor som Forbrukerrådets rapport vil ha det til, ifølge Norgesgruppen.

Når Norgesgruppen sammenligner Kiwi-butikkene med Willys, er Kiwi best på øl, ferdigretter, kjøtt, fersk fisk og skalldyr og brus. Willys har best vareutvalg av pasta, sjokolade, barnemat, ost, brød og yoghurt.

– Lavpriskjedene, som Kiwi er en del av, vokser og har nesten 70 av markedet i Norge. Hvordan utvalget er i Kiwi og de andre lavprisbutikkene er derfor viktigere enn utvalget i Menybutikker. Det er det totale bildet Forbrukerrådets rapport sier mye om, sier Fagerlid.

For få leverandører

Rapporten slår også hardt ned på tilgangen av leverandører. Forskjellen på 57 prosent viser seg å være mindre dersom vi ser på enkeltkategorier.

En av årsakene er at vi i Norge har store leverandører som leverer i flere kategorier, mens det i Sverige er flere leverandører som har spesialisert seg.

– Uansett hva Norgesgruppen sier her, så har alle som har vært en tur i utenlandske butikker sett forskjellen med egne øyne, sier Fagerlid.

Han legger imidlertid til at vi ikke kan regne med konkurranse fra utenlandske leverandører.

– De synes ikke et langstrakt land med 5 millioner innbyggere, tre innkjøpssjefer, et marked der lavpris står for 70 prosent av markedet og et strengt importregime er særlig interessant å satse i. Da velger mange heller å konsentrere seg om 5 millioner forbrukere andre steder, feks kosentrert i storbyer som Berlin, slår han fast.

Les mer om

  1. Maten vår