En million i bot til Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme får en bot på én million kroner for å ha fått urettmessig statsstøtte for personer de har funnet i telefonkatalogen.

I februar 2015 tok politiet beslag fra den katolske kirkes medlemsregister.

Oslo statsadvokatembeter har i dag ilagt Oslo katolske bispedømme en bot på én million kroner og tiltalt daglig leder for bedrageri mot staten, går det frem av en pressemelding fra statsadvokaten.

Saken mot biskop Bernt Eidsvig er henlagt på bevisets stilling.

Forelegget er ilagt fordi «ansatte ved OKB (Oslo katolske bispedømme) i perioden 2011–2014 har brukt telefonkatalogen for å finne frem til personer med ”katolsk-klingende navn”. Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene fra folkeregisteret og oppga de som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.

På den måten mener statsadvokaten at bispedømmet fikk statsstøtte for personer som ikke var medlemmer.

Mistanken mot biskop Bernt Eidsvig har blitt henlagt.

Det ble på denne måten søkt om statsstøtte for personer som ikke var medlem av OKB. Statsadvokaten har under tvil begrenset bedrageriet til minst 2000000 kroner fordi det er krevende å fastslå med tilstrekkelig sikkerhet hvor mye statsstøtte OKB uriktig har mottatt.»

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot daglig leder for bedrageri. Ifølge tiltalen har han sendt inn søknader om statsstøtte for personer som har vært innhentet via «telefonkatalogmetoden».

Mistanken mot biskop Eidsvig er henlagt på bevisets stilling.

– Det er ingen holdepunkter for at Eidsvig har hatt direkte befatning med «telefonkatalogmetoden», mener påtalemyndigheten.

– Statsadvokaten har videre under noe tvil kommet til at Eidsvig ikke hadde en så klar forståelse av medlemsregistreringspraksisen at det er grunnlag for å ilegge ham et personlig strafferettslig ansvar for ikke å ha grepet inn og stoppet/endret dnene».

I slutten av februar i fjor anmeldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus bispedømmet for medlemsjuks. Saken var ferdig etterforsket i begynnelsen av juli.

Kirken saksøkte Staten

I slutten av neste uke kommer den sivile rettssaken mellom bispedømmet og Staten ved Kulturdepartementet opp i Oslo tingrett.

Bispedømmet gikk til sivilt søksmål fordi det mener det ikke er grunnlag for departementet å pålegge dem å tilbakebetale cirka 40 millioner kroner som de fikk i statsstøtte i perioden 2011 til 2014.

Staten på sin side mener at bispedømmet har registrert medlemmer på en antakelse av at de var katolske, med utgangspunkt i hjemland og navn, og at det kreves en aktiv påmelding for å få støtte for et medlem. Kirken får offentlig støtte etter antall medlemmer.

Det er satt av seks rettsdager til den sivile saken, fra fredag 2. desember til fredag 9. desember.