Passasjerer skremt av brems og mørklagt kabin på Norwegian-avgang

– En svært uvanlig hendelse, mener Luftfartstilsynet.

Det aktuelle flyet var eid av Norwegian men hadde innleid mannskap fra slovakiske Go2Sky.
  • Knut-Erik Mikalsen

Hendelsen fant sted i forbindelse med en avgang fra Kjevik lufthavn den 4. november i år.

Norwegian-flyet hadde norsk kabinbesetning og slovakiske piloter, innleid fra selskapet Go2Sky.

Den aktuelle avgangen skulle gå som rute DY 277, fra Kristiansand til Oslo. Ifølge opplysninger som har kommet ut, bl.a. fra det internasjonale flynettstedet The Aviation Herald, skal følgende ha skjedd:

Da flyet hadde igangsatt avgangen og kommet ca. 230 meter ut på rullebanen, bremset flyet plutselig opp og kabinen ble mørklagt. Det spredte seg raskt en uro blant passasjerene, og noen ga uttrykk for at de ikke ville være med på flyvingen.

Fikk ikke satt seg da flyet startet ny avgang

Den norske kabinbesetningen skal derfor ha gått rundt blant passasjerene for å roe dem ned. Men de kunne ikke forklare noe om bakgrunnen for hva som hadde oppstått, de oppnådde simpelthen ikke kontakt med pilotene.

Så skal motorene plutselig ha blitt startet igjen. Uten å informere sine kolleger i kabinen eller passasjerene, akselererer flyet og starter på ny avgangsprosedyre mens kabinbesetningen ennå befant seg i midtgangen. De måtte styrte tilbake til sine plasser for å rekke å få satt seg før flyet tok av.

Avgangen skjedde ved bruk av bare deler av rullebanen lengdes, og flyet holdt mye lavere høyde enn normalt hele veien til Oslo.

Først da flyet nærmet seg Gardermoen skal de ha klart å få en forståelig beskjed fra cockpit. De norske kabinansatte skal ha opplevd episoden som svært dramatisk, og nektet å bli med de slovakiske pilotene videre.

Luftfartstilsynet er orientert

Luftfartstilsynet har fått en kopi av det slovakiske flyselskapets rapport til Norwegian om hendelsen, og avdelingsdirektør Jan Petter Steinland sier at hendelsen er svært uvanlig:

– Slike hendelser skal ikke skje og vi har stor forståelse for at situasjonen ble oppfattet som dramatisk. Det var ingen tekniske feil på flyet, men situasjonen eskalerte etter at avgangsprosedyrene ikke ble fulgt. Manglende informasjon til passasjerene forsterket åpenbart opplevelsen. Samtidig er det viktig å understreke at flyets varslingssystemer fungerte som de skulle, og det var ingen reell fare for sikkerheten til passasjerene, sier Steinland.

Han sier at slovakiske myndigheter har ansvaret for å følge opp Go2sky i denne saken. Norwegian hadde leid inn fly og piloter fra Go2sky. Norwegian skal påse at Go2sky oppfyller kravene i leieavtalen.

Daniel Ferjaneck er øverste sjef i Go2Sky og han skriver i en epost til Aftenposten at pilotene ble for opptatt av å få motorene i gang igjen og holde tidtabellen, at de ikke sørget for å følge normal prosedyre for take-off. Men han avviser at ikke passasjerene fikk tilstrekkelig informasjon om hendelsen. De stengte også ned begge motorene fordi de fikk indikasjoner på at det var noe feil.

Hos Statens havarikommisjon for transport sier direktør William J. Bertheussen at kommisjonen er orientert om episoden, men at man ennå ikke har avgjort om saken er av en slik karakter at en krever gransking.

Norwegian bekrefter, Parat ber om forklaring

Kommunikasjonsleder Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian bekrefter episoden overfor Aftenposten, men mener at motorene på flyet ble slått av fordi pilotene ventet på klarering for avgang.

– Vi forstår at det kan virke skremmende at det plutselig blir mørkt i kabinen. Vi kan også bekrefte at da flyet kom opp i luften, fløy det på lavere høyde grunnet en varsling om feil lufttrykk i kabinen. Vi har fulgt opp denne saken internt hos oss og med Go2Sky, som gjennomførte denne flyvningen, sier han.

Flyvningen var en såkalt «damp lease», som betyr at det er selskapet Go2Sky som gjennomfører flyvningen på vegne av Norwegian.

– Det er deres ansvar å levere rapport til luftfartsmyndighetene, noe vi har fått bekreftet at er gjort, opplyser Sandaker-Nielsen.

Nestleder i fagforeningen Parat, Vegar Einan, sier til Aftenposten at organisasjonen er informert om hendelsen. Den lokale foreningen, Norwegian Kabinforening, har tatt kontakt med selskapet på vegne av sine medlemmer for å diskutere episoden og for å hindre at lignende hendelser skal skje igjen.