Vil tilbake til de harde trettiåra

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ser bare ett tall som passer i årets lønnsoppgjør, og det er null. Til gjengjeld gjentar han det gang på gang.

Stein-Lier Hansen vil tilbake til 30-årenes lønnsvekst, men tror ikke på samme lønnsnedgang som da.

— Tallet er null, null, null, sier han.

I mars skal han lede arbeidsgiversiden i lønnsoppgjøret.

— Skal arbeidsplassene reddes må vi ha et så moderat lønnsoppgjør at vi må tilbake til 1930-årene for å finne noe tilsvarende, sier han.

I 1931 gikk lønnsnivået tilbake 4 prosent, årene etter med over 2,5 prosent. Noe slikt tror ikke Lier-Hansen vi får se. Nullen han ønsker seg er i de sentrale forhandlingene, han er forberedt på at bedrifter som går bra gir lokale tillegg.

Pensjonsnei

At administrerende direktør i Norsk Industri sier «null, null, null» på denne tiden av året er ren rutine. Det samme er hans klare avvisning av å innfri LOs og Fellesforbundets ønske om å ta pensjon inn i tariffavtalene.

Men også her forbereder han et kompromiss. Sammen med Fellesforbundet har han utredet en ny form for pensjonssparing, som vil gi enkelte ansatte større mulighet til å spare selv, samt ta med seg pensjonen til ny arbeidsgiver.

Dette krever en lovendring, og Lier-Hansen kan muligens la seg presse til å være med på et brev til statsministeren, med bønn om at hun innfrir ønsket.