Økonomi

Skattetallene «viser at formuene er veldig skjevt fordelt»

5 prosent av skatteyterne betaler halve formuesskatten. I gjennomsnitt betalte de 32.000 kroner.

Finansminister Siv Jensen vil kutte i formuesskatten. Høye inntekter har høy formue og får dermed mye av kuttet.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Høy formue og høy bruttoinntekt henger sammen. De som betaler mye av formuesskatten har dermed også de høyeste inntektene.

En ny artikkel av Ingrid Melby og Harald Stormoen i Statistisk sentralbyrå (SSB) ser på inntektene til dem som betalte formuesskatt i 2012. Da ble det i alt betalt 13,1 milliarder kroner i formuesskatt.

Tallene for 2012 viser:

 • Den ene promillen med høyest bruttoinntekt betalte 2 milliarder kroner (15 prosent) av samlet formuesskatt.
 • 1 prosent av personene med høyest bruttoinntekt betalte 4,3 milliarder kroner (én tredjedel) av samlet formuesskatt.
 • 5 prosent av personene med de høyeste bruttoinntektene betalte 6,5 milliarder kroner (halvparten) av samlet formuesskatt.
  1 prosent av skattyterne tilsvarer knapt 40.000 personer.

— Dette viser at formuene er veldig skjevt fordelt, og at høye formuer stort sett går sammen med høye bruttoinntekter. Dermed blir også formuesskatten sterkt konsentrert til personer med høye inntekte r, sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å kutte formuesskatten med i alt 4,1 milliarder kroner.

Les også:

Les også

 1. Snur Jensens skattekutt på hodet

 2. Rikinger nærmer seg nullskatt uten formuesskatt

Inntektene deres

SSB-artikkelen ser også på de gjennomsnittlige bruttoinntektene til de ulike gruppene som betaler formuesskatten.

I gjennomsnitt var bruttoinntekten 1,4 millioner kroner for de 5 prosentene med den høyeste inntekten, som betalte halvparten av formuesskatten. For 1 prosent med høyest inntekt var bruttoinntekten i gjennomsnitt nesten dobbelt så høy.

— Dette viser at formuesskatten er ganske treffsikker som fordelingspolitisk virkemiddel, sier Møen.

Bruttoinntektene er summen av alle typer inntekter før fradrag. Dette kan være aksjeutbytte, lønn, renter, næringsinntekt eller pensjoner.

Den skiller seg fra nettoinntekten som fremkommer i ligningen. Der er det gjort fradrag for renter, fremførbare underskudd i næring og kapitaltap. Nettoinntekten blir dermed null eller svært lav for mange av de aller mest velstående.

I gjennomsnitt betalte de 5 prosentene på toppen 32.000 kroner i formuesskatt i 2012. Dette utgjør 2,4 prosent av deres gjennomsnittlige bruttoinntekt.

Skjerpet rødgrønn skatt

Møen mener dagens debatt om formuesskatten må ta utgangspunkt i endringene de siste ti årene.

- Skattetrykket for de rikeste økte betydelig under den rødgrønne regjeringen 2005–2013. Mye av dagens motstand mot formuesskatten må tolkes i lys av dette, sier han.

SSBs artikkel viser at antallet som betaler formuesskatt sank fra 1,2 millioner i 2005 til 657.000 i 2012. Samtidig økte innbetalingen av formuesskatt fra knapt 7 milliarder kroner til 13 milliarder kroner. Økningen skyldes både økt formue og skjerpede skatteregler.

I statsbudsjettet viser Finansdepartementet til at gruppen personer med over 2 millioner i bruttoinntekt i gjennomsnitt fikk en samlet skatteøkning på 270.000 kroner fra 2005 til 2013. Samlet skattereduksjon blir i år og neste år knapt 30 prosent av dette.

Les også: