Ti år siden finanskrisen – her er det du bør vite

September 2008 var klimaks for finanskrisen. Den sendte verden ut i den største økonomiske nedturen siden 1930-tallet. Millioner mistet hjemmet og jobben.

15. september 2008 gikk de ansatte i Lehman Brothers ut av døren med eiendelene i en pappeske.
  • Sigurd Bjørnestad

Kortversjonen

I USA blir det i årene frem mot 2006 gitt store boliglån til folk med dårlig betalingsevne. Stigende boligpriser finansierer stadig nye lån i en oppadgående spiral.

Så sprekker hele markedet. Folk klarer ikke å betale renter og avdrag. Spiralen snur og går nedover. Tap i boliglån bringer store deler av den amerikanske finansnæringen til kanten av stupet. Krisen smitter over til Europa.

Starten: Noen dårlige tegn viser seg

Utover i 2007 blir tapene i amerikanske boliglån synlige. Flere mindre utlånere må stenge ned.

I august 2007 melder den franske storbanken BNP Paribas at den inntil videre ikke kan innløse andeler i tre av sine fond fordi det er umulig å verdsette dem. Årsak: Omsetningen i fondenes verdipapirer basert på amerikanske boliglån har stoppet opp i USA.

Uroen i pengemarkedene øker. Frykten for å bli smittet av dårlige amerikanske lånepapirer gjør at tilliten forsvinner i markedene utover i 2008. De kortsiktige finansieringsmulighetene for banker og andre finansbedrifter blir borte.

Ingen stoler på noen. Ingen tør låne ut penger lenger.

Britene må redde banker

Tapene i amerikanske boliglån øker utover i 2008. De er spredt over hele store deler av verden, men ingen er helt sikker på hvordan.

I Storbritannia må myndighetene redde flere banker:

  • En av de største er Northern Rock, som blir overtatt av staten i februar 2008. Høsten 2007 stilte kundene seg i lange køer for å ta ut pengene sine. Finansministeren måtte garantere for innskuddene.
  • Royal Bank of Scotland er en av verdens største banker. De blir delvis overtatt av myndighetene i oktober 2008.
  • Dette skrev Aftenpostens økonomiredaktør to dager før Lehman gikk konkurs: Mareritt uten ende
15. september 2008 er det duket for historiens største konkurs. Lehman Brothers gir seg etter 158 år.

USA må redde banker. Men med ett unntak.

Tapene på boliglån raser inn i USA. Finansieringen tørker inn for mange gjeldstyngede banker. Ingen vil stille med penger.

Finansdepartementet, sentralbanken og tilsynsmyndigheten har det svært travelt:

  • På Wall Street blir investeringsbanken Bear Stearns i mars 2008 overtatt av konkurrenten JP Morgan Chase med hjelp fra sentralbanken Federal Reserve.
  • De halvoffentlige boliglånsgarantistene Freddie Mac og Fannie Mae blir satt under administrasjon av myndighetene i september 2008. Styret og toppledelsen får sparken. Fannie og Freddie har i alt lånt ut eller garantert for over 5000 milliarder dollar i boliglån (nesten 30.000 milliarder kroner etter dollarkursen da).
  • Forsikringsselskapet AIG har forsikret mange av bankenes råtne boliglånspapirer mot mislighold. Krisen er i ferd med å ta livet av selskapet. USAs finansdepartement og sentralbanken overtar hele AIG i september 2008. De stiller med en redningspakke på 182 milliarder dollar (ca. 1000 milliarder kroner).
  • Lehman Brothers går konkurs 15. september 2008. Da starter virkelig kaoset i finansmarkedene.
Lehman-sjefen Dick Fuld gikk hadde kallenavnet «gorillaen» på Wall Street. Han var ikke populær etter konkursen.

Den brede redningsaksjonen

USA finansdepartement setter tidlig i oktober 2008 av 700 milliarder dollar (4000 milliarder kroner etter dollarkursen da) for å kjøpe opp bankenes dårlige investeringer.

Hele beløpet blir ikke brukt.

Lehman-sjefen Dick Fuld møtte på høring i Kongressens granskingskommisjon i september 2012.

Bankene får gullkortet i Norge

I Norge stopper bankene pengetilgang fra utlandet høsten 2008. Men de trenger dollar for å holde hjulene i gang.

Norges Bank og Finansdepartementet setter inn en rekke tiltak.

Viktigst av alt er det såkalte gullkortet. Bankene leverer inn boliglånene sine i bytte mot norske statsobligasjoner fra Norges Bank. Disse kan bankene selge for å skaffe seg penger.

Finanskrisen går over i andre kriser

Utover i 2009 går finanskrisen over i en realøkonomisk krise med fall i handel, industriproduksjon og samlet produksjon. Ledigheten stiger raskt i Europa, Nord-Amerika.

Siste fase er gjeldskrisen i årene fra 2010. Den rammer særlig statsfinansene i land i Sør-Europe. Finansieringen i det vanlige markedet blir altfor dyr eller stengt.

Statssektoren Hellas, Irland og Portugal må derfor ha redningspakker fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og EU for å kunne betale gamle lån og finansiere det løpende underskuddet.