Økonomi

Norges Bank setter opp renten

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentenheter. Den økonomiske oppgangen er sterkere enn tidligere antatt og banken varsler ytterligere én renteøkning frem mot høsten.

Sentralbaksjef Øystein Olsen gjør som han lover: setter opp renten
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Hovedstyret i Norges Bank setter opp styringsrenten fra 0,75 prosent til 1 prosent. Det ble offentliggjort torsdag klokken 10.

Stort sett kan bankkundene vente seg at lånerenten stiger omtrent like mye.

«Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Norges Bank varsler ytterligere økt rente i år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dermed tar Norges Bank et nytt steg på veien mot et mer normalt rentenivå. I september i fjor ble renten satt opp like mye. Frem til da hadde renten stått uendret på 0,5 prosent siden mars 2016.

Nye prognoser for renten

Norges Bank legger også frem nye prognsoer for renten, og for første gang er prognoseperioden strukket inn i 2022.

Prognosene viser:

 • Norges Bank planlegger å øke styringsrenten til 1,75 prosent ved utgangen av 2020. Dette er litt lavere enn i den forrige renteplanen til 2021, som ble lagt frem i desember i fjor.
 • Planen viser at styringsrenten blir uendret i 2021 og 2022.
 • Dermed blir det bare tre ytterligere renteøkninger fra dagens nivå.

Nye prognoser for økonomien

Norges Bank spår at økonomien vil stange mot kapasitetstaket de neste årene:

 • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge vil falle kraftig mot 2022. Den blir gode 2,7 prosent i år, men faller helt ned til 1,1 prosent i 2022. Grunn: Økonomien stanger i kapasitetstaket.
 • Det blir sterkt stigende vekst i reallønnen. Den stiger med 1 prosent i år og veksten tiltar til en årlig vekst på nesten 2 prosent de to neste årene, spår banken.
 • Ledigheten holder seg stort sett stabil rundt og litt over 3,5 prosent i årene fremover. Nivået er litt lavere enn i fjor.

Regjeringen ser lyst på økonomien

Denne uken har regjeringen vært samlet til konferanse i Hurdal om statsbudsjettet 2020. I den forbindelse la også Finansdepartementet frem nye prognoser for i år og neste år.

Den viktigste endringen var at finansminister Siv Jensen fremskynder oljeinvesteringene for i år og neste år.

I nasjonalbudsjettet i fjor høst spådde hun at oljeinvesteringene skulle stige med 7–8 prosent hver år i år og neste år. I de nye prognosene er investeringsveksten justert opp til 12 prosent i år, mens det neste år blir et fall på noe under 4 prosent.

Med andre ord: Leverandørnæringene bør forberede seg på dårligere tider allerede fra neste år.

Men ellers er også Jensen optimistisk i sine nye prognoser: «Aktiviteten øker over hele landet og på tvers av bransjer, og bedriftene venter videre oppgang fremover. Investeringene i fastlandsbedriftene har tatt seg markert opp de siste årene og har ikke vært høyere på ti år. Stadig flere kommer i jobb, over hele landet.»

Regjeringen spår i de nye prognosene at ledigheten skal synke litt både i år og neste år. veskten på fatlandet har siden i fjor ligget over sin langsiktige trend, og slik vil det forsette i år og neste år.

Les også

 1. Norges Bank endrer ikke renten. Neste renteøkning i mars.

 2. SSB anslår seks rentehopp

Godt varslet

Renteøkningen torsdag er ingen overraskelse. Norges Bank og andre sentralbanker legger stor vekt på å være forutsigbare. De vil ikke uroe bedrifter, fagforeninger, politikere, utlandet og folk flest med uventede handlinger.

I sine prognoser fra desember i fjor skrev banken at slik det da så ut « ..., vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019.»

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rente
 3. Norges Bank