- Skatte­paradisene vil føle flomlyset

-Vi må skille mellom hemmelighold og skatteunndragelse,og helt legitim konkurranse mellom land som senker skattene for å tiltrekke seg investeringer, sier Siv Jensen.

- Det er harde tak om hvilke land som bør bidra med hva, sier finans­minister Siv Jensen. Her diskuterer hun med Chiles sentralbanksjef Rodrigo Vergara under IMF-konferansen i Washing­ton i går.
  • Ola Storeng
Aftenpostens økonomiredaktør, Ola Storeng dekker det økonomiske toppmøtet i Washington.

— Det er ikke lett å gjennomskue, heller ikke for finansministere, hvorfor man trenger å opprette postkasseselskaper for å sette penger i banken, sier Siv Jensen.- Skatteparadisene vil føle flomlyset mer og mer ubehagelig, sier finansminister Siv Jensen, etter at finansministere fra store deler av verden har vært samlet i Washington for å diskutere utviklingen i verdensøkonomien.

Det har riktignok ikke vært et hovedtema her. Men Panama Papers-lekkasjene refereres til i uformelle møter, i korridorene, i pausene.

- Nå har vi klart fått illustrert omfanget av hemmelighold, sier Jensen.

G-20 krever handling

G-20 - som består av de vel 20 største landene i verden - har også vært samlet til møte i Washington.

De sendte fredag ut en erklæring med krav om at land som ennå ikke oppfyller nye krav til åpenhet, snarest må legge om politikken.

- Åpenhet er viktig for alle land, så skatt kan oppkreves — i riktig land. Det er også et spørsmål om legitimitet og tillit til hvordan systemet virker, sier Jensen.- For meg er åpenhet et nøkkelord. Men samtidig må vi skille mellom hemmelighold og skatteunndragelse og helt legitim konkurranse mellom land som senker skattene for å tiltrekke seg investeringer. Vi må skille mellom epler og pærer.

- Dette er ikke lett å gjennomskue for folk flest. Heller ikke for finansministere.

Krangler

Der striden virkelig har stått i Washington, gjelder IMFs initiativ for å få en samordnet innsats for å øke farten i verdensøkonomien. Noe lignende har ikke skjedd på lang tid.

- Det er harde tak om hvilke land som bør bidra med hva, sier Siv Jensen.

Møteuken i Washington ble avsluttet i går, med møte i IMFs viktigste organ, Ministerkomiteen for monetær og finansielle spørsmål. Der har de største landene fast plass. Men denne gangen fikk også Siv Jensen plass ved bordet, som felles representant for de nordiske landene og Baltikum.

Fordi rentene ikke kan settes særlig lavere, prøver IMF å få de landene som har handlingsrom og ikke for høy gjeld, til å bruke mer penger over statsbudsjettet. I tillegg trengs det økonomiske reformer for å øke vekstevnen.

IMF har selv navngitt Tyskland, sammen med USA og Canada, som land som kunne åpne på pengepungen. Den tyske finansministeren Wolfgang Schauble har slått hardt tilbake.

Internasjonale reaksjoner:

Les også

Panama snur om skatterapportering

Internasjonale reaksjoner:

Les også

Verdensbanken fordømmer skatteparadiser

— Friske diskusjoner

- Det er ikke overraskende at det er blitt harde tak og friske diskusjoner om IMFs anbefalinger. Jeg kan ikke referere fra andres innlegg på lukkede møter. Men land som har holdt orden i økonomien, er opptatt av de ikke skal bære byrdene for andre.

- Det høres ut som du har stor forståelse for Tyskland?

- Tyskland har gjort riktige ting i strukturpolitikken. De har gjort reformer for noen år siden som de nå høster fruktene av.

- Norge må jo avgjort sies å høre til de landene som IMF setter søkelys på - de som har handlingsrom i budsjettpolitikken?

- Vi har handlingsrom, men vi er lite land. Og vi gjør på ulike politikkområder akkurat det som IMF ber om, sier Siv Jensen.