Økonomi

Konflikter kan gi stengte havner langs hele kysten

Oslo Havn truer med å ta sikkerhetsklareringen fra alle byens bryggearbeidere. I praksis vil det si at de nektes å jobbe.

Vannet er blikkstille, men bak på Oslo Havn er konfliktnivået nå høyt.
  • Ulf Peter Hellstrøm
  • Gunnar Kagge
    Journalist

Norsk Transportarbeiderforbund mener at deres laste— og lossearbeidere har fortrinnsretten til å flytte gods over skipsrelingen til eller fra kaien. Havnesjefer og -operatører har mistet tålmodigheten med forsinkelser og går i klinsj med LO og Norsk Transportarbeiderforbund.

Et lag på tre laste- og lossearbeidere nektet å flytte seg da operatøren Oslo Container Terminal (OCT) ville sette inn et eget lag med folk for å losse gods fra skipet "Spica J" i Oslo Havn ved 20-tiden mandag kveld. Oslo Losse og Lastekontor hadde bare greid å stille med et lag av losse- og lastearbeidere i stedet for to da kveldsskiftet overtok.

Gikk under kranen

En av de tre transportarbeiderne stilte seg opp rett under kranen som de terminalansatte havnefolkene skulle bruke for å få en del av godset på land.

Operatøren ville ikke sette liv og helse i fare og ble dermed tvunget til å avblåse sin del av lossingen, ifølge OCTs sjef Knud Vang Nielsen.

— Jeg er meget skuffet over at det ikke er mulig å organisere havnearbeidet i Norge mer effektivt, slik at vi kan få mer gods over på sjøen enn på veiene, sier styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn. Han oppfatter aksjonen i går kveld som en blokade fra Transportarbeiderforbundets side etter at forbundet ikke kunne stille med tilstrekkelig mannskap.

— Har dere nå gitt opp?

— Nei, på ingen måte. Vi skal nå han en skikkelig gjennomgang og vurdere om reglene for helse og miljø, HMS-forskriftene, her er brutt. Så skal vi vurdere om dette får følger for sikkerhetsklareringen av medarbeidere i Oslo Havn, sier Stilluf Karlsen.

I Norsk Transportarbeiderforbund mener nestleder Lars Johnsen at motparten speilvender virkeligheten. Han hevder at Oslo Havn bryter tariffavtaler og internasjonale konvensjoner i blant annet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) fra 1973 om at laste- og lossearbeidere skal ha fortrinnsrett til å bevege gods over skipets reling til kaien. Og han er overbevist om at havneeiere langs hele kysten vil knekke bryggearbeidernes posisjon.

Advarsel

Mandag fikk de 43 bryggarbeiderne i Oslo beskjed om at de kan miste retten til å oppholde seg på havnen, med andre ord at de ikke får gjøre jobben sin. Bakgrunnen var en lignende aksjon natt til fredag. Den endte med at et skip forlot Oslo mens 33 containere sto igjen.

Konflikten i Oslo er en kraftig opptrapping av en landsomfattende konflikt mellom havnenes eiere og arbeiderne ved losse- og lastekontorene. Havnene er enten private eller kommunale bedrifter, som har egne ansatte til å betjene kraner og trucker. Men en 100 år gammel avtale pålegger dem å leie inn arbeidere fra losse- og lastekontorene.

Det er denne avtalen arbeidsgiverne vil bli kvitt. Og mye tyder på at Oslo blir hovedarenaen.

Fører konflikten i Oslo til at havnen blokkeres over tid, kan det gi en dobling av lastebiltrafikken inn til byen.

— Det er jo stikk i strid med det politikerne vil. De vil ha godstransport på skip og investerer 1,4 milliarder i Oslo for å få det til, sier Stilluf Karlsen.

Han sier at transportarbeiderne har provosert frem en skjerpet holdning hos arbeidsgiverne gjennom sin blokade av den private Risavika terminal i Rogaland, der Transportarbeiderforbundet krever tariffavtale.

- En øm tå

— De utvider sine aksjoner i kjølvannet av Risavika-konflikten. I tillegg har vi sett at laste- og lossearbeiderne i Oslo ikke har gjort jobben som forventet i den siste uken. Her har de tråkket på en øm tå som nå har ført til at vi har bestemt oss for å jobbe for en effektiv drift ved Oslo Havn, sier Stilluf Karlsen.

— Er dere utsatt for aksjoner nå, slik du ser det?

— Ja, vi har opplevd flere tilfeller av dette på svært kort tid. Jeg mener at Transportarbeiderforbundet slik forsøker å sementere en foreldet og ineffektiv organisering i norske havner, sier Stilluf Karlsen.

Bryggearbeiderne er organisert i Transportarbeiderforbundet.

- Våre folk trengs

Johnsen i Transport mener at systemet har fungert godt i 100 år, for 40 år siden ble det beskyttet i en internasjonal konvensjon. Oslo Havn domineres av to store operatører, som kan klare seg med egne ansatte. Men Johnsen sier at de små trenger bryggearbeiderne, og da er man avhengig av at også de store benytter dem.

Stilluf Karlsen sier at bryggearbeiderne ikke gjør nytte for seg. I stedet blir de fast ansatte heftet av dem, for eksempel når alle tar pause samtidig.

— Jeg hører de sier det, svarer Johnsen.

— Men våre folk trengs, de låser opp containerne og sikrer lasten.

Han sier også at det kreves en del kompetanse for å være bryggearbeider.

— Dessuten vil de gjerne gjøre mer, men arbeidsgiverne ønsker det ikke.

Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn.