Oljefondet tjente 103 millioner kroner i timen

Pengene har strømmet inn i Oljefondet de siste tre månedene.

Oljefondet, med Yngve Slyngstad ved roret, sikret hver eneste nordmann en timelønn på 20 kroner, døgnet rundt, de siste tre månedene.

Oljefondet hadde en avkastning på 5 prosent i perioden juli-september i år. Det viser kvartalsrapporten fra Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet.

Fortjenesten var på 228 milliarder kroner i perioden, noe som tilsvarer drøyt 103 millioner kroner timen — eller timelønn på 20 kroner for hver eneste nordmann.

Bare seks tidligere kvartaler de siste ti årene har fondet hatt bedre resultat.

Finansdepartementet legger til grunn at Oljefondet over tid skal ha en realavkastning på 4 prosent. Realavkastningen er løpende avkastning fratrukket internasjonal prisvekst.

Ved å bruke 4 prosent av fondet på statsbudsjettet, er kjernen i handlingsregelen for å bruke oljepenger at den relle verdien av selve fondet skal holde seg til evig tid.

Med det gode kvartalet som nettopp er avsluttet er den gjennomsnittlige årlige realavkastningen siden 1998 steget til 3,41 prosent.

Resultatet på 5 prosent er en kraftig forbedring fra perioden april-juni i år, da avkastningen var på skarve 0,1 prosent, eller 17 milliarder kroner.

Aksjer gjorde susen

Det var fondets aksjeinvesteringer som var mest lønnsomme. Disse hadde en avkastning på meget gode 7,6 prosent i perioden, mens renteinvesteringene hadde avkastning på bare 0,3 prosent. Eiendomsinvesteringene hadde en avkastning på 4,1 prosent.

Forvalterne i Norges Bank var litt flinkere enn markedet, og klarte å tjene 0,1 prosent mer enn indeksene de måler seg mot.

Økonomisk bedring

— Aksjemarkedets utvikling i kvartalet var hovedsakelig drevet av fortsatt økonomisk bedring i utviklede markeder. Den negative trenden i fremvoksende markeder fortsatte inn i tredje kvartal, men hentet seg inn mot slutten grunnet høyere økonomisk aktivitet i Kina. Renteinvesteringene fortsetter å oppleve en relativt svak utvikling, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

I perioden ble fondet tilført 58 milliarder kroner fra Finansdepartementet.