Økonomi

Brøt konkurranseloven - slipper millionbot

Et taktekkerfirma i Bergen varslet selv om ulovlig prissamarbeid. Nå slipper de å betale bot.

KONKURRANSETILSYNET: Det er første gang et selskap slipper å betale bot, selv om de har brutt loven. FOTO: MARIT HOMMEDAL Foto: Marit Hommedal

 • Sarah Elise Falkeid
Les også

Tine frikjent i ostesaken

Les også

Finanstilsynet politianmelder fire foretak

To taktekkerfirmaer i Bergens-området skal ha brutt konkurranseloven i forbindelse med en anbudskonkurranse.

Ett av selskapene slipper å betale gebyret, fordi det varslet Konkurransetilsynet om det ulovlige samarbeidet.

De to selskapene deltok i en anbudskonkurranse om taktekking av Forsvarets nye administrasjonsbygg på Håkonsvern sommeren 2008.

Under anbudsprosessen ble det oversendt opplysninger mellom selskapene om prisoppstillinger og prisvurderinger knyttet til anbudet.

Varslet om forhold umiddelbart

— Vi hadde et lederskifte i bedriften lokalt, og gikk gjennom dokumenter etter forrige leder. Da kom vi over noen dokumenter som kunne tyde på et ulovlig prissamarbeid. Det er stikk i strid med våre etiske og forretningsmessige retningslinjer, sier Lars Næss, toppsjef i Icopal Norden og styreleder i IcopalTak AS, til Aftenposten.no.

Firmaet ble først ilagt et gebyr på 1,2 millioner kroner, men slipper å betale ettersom selskapet varslet Konkurransetilsynet om forholdet, og samarbeidet med tilsynet under etterforskningen.

Dette er første gang Konkurransetilsynet fritar et selskap fra overtredelsesgebyr på grunn av slik varsling.

Som et resultat av det ulovlige samarbeidet må Fløysand Tak AS betale et gebyr på 350.000 kroner for brudd på konkurranseloven.

Lønnsomt samarbeid

Det viser at det lønner seg å samarbeide med Konkurransetilsynet.

— Dersom man oppdager et mulig samarbeide, og varsler om slike tilfeller, skal man få fritak. Her viser Konkurransetilsynet at det også gjennomføres, sier Næss.

Næss tror slike prissamarbeid forekommer i de fleste bransjer, og spesielt i byggebransjen og blant entreprenører. Han tror nå reaksjonen til Konkurransetilsynet vil bidra til en positiv utvikling.

- Det er som regel svært vanskelig å avdekke ulovlig samarbeid, med mindre vi får hjelp fra innsiden. Derfor åpner konkurranseloven for at selskaper som er involvert i kartellvirksomhet, men som bryter ut av det ulovlige samarbeidet og melder seg for Konkurransetilsynet, helt eller delvis kan slippe gebyr, forklarer Meyer.

Oversendte prislister

Bakgrunnen for saken er en anbudskonkurranse arrangert av Veidekke sommeren 2008, der de to selskapene deltok.

To dager før tilbudsfristen sendte Fløysand Tak en e-post til konkurrenten IcopalTak med et vedlegg som inneholdt en prisoppstilling over enhetspriser og totalpris for arbeidet.

Ifølge seksjonsleder Ingrid Kjeldstad Gullaksen i Konkurransetilsynet, tok IcopalTak på ingen måte avstand fra eller protesterte på den informasjon de mottok i e-posten fra FløysandTak. E-posten og prisoppstillingen ble tvert imot skrevet ut og er senere gjenfunnet i IcopalTaks arbeidsmappe for det aktuelle prosjektet.

— Dette viser at IcopalTak var kjent med konkurrentens prisvurderinger da de selv innga tilbud i anbudskonkurransen, sier Gullaksen.

Varslet Konkurransetilsynet

E-posten var godt egnet til å redusere usikkerheten i anbudskonkurransen og legge til rette for en samordning mellom de to konkurrentene.

Konkurransetilsynet har kommet til at handlingen representerer et brudd på konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen.

IcopalTak varslet Konkurransetilsynet om det ulovlige samarbeidet i februar 2010.

På bakgrunn av informasjonen fra IcopalTak gjennomførte Konkurransetilsynet en bevissikring der både dokumenter og elektronisk materiale ble beslaglagt. Tilsynet har også gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.

Næss synes imidlertid behandlingstiden på ett og et halvt år, er altfor lang.

— Det ville hatt en enda bedre allmenn preventiv virkning dersom Konkurransetilsynet hadde hatt en raskere behandlingstid, sier Næss.

Vanskelig å avdekke

— Når konkurrenter utveksler priser i forbindelse med en anbudskonkurranse, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven. Prisen er ofte helt avgjørende for den som henter inn og skal vurdere tilbudene. Ulovlig anbudssamarbeid reduserer konkurransen om oppdraget og kan innebære at oppdragsgiveren betaler for mye, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

— Selv om ingen av selskapene som er involvert i denne saken hadde noen konkret gevinst av det ulovlige samarbeidet, er det viktig å slå ned på denne typen lovbrudd. Når konkurransen begrenses på denne måten, kan skadevirkningene for samfunnet være betydelige, understreker hun.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Coop: Ingen bevis på prisdialog i varsel om tidenes milliard-straff

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Varsler bøter på en halv milliard kroner mot aktører i bokmarkedet

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder i gebyrer til Norges største dagligvarekjeder

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Konkurransetilsynet gir milliardgebyr til Sector Alarm og Verisure

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Virke reagerer på varsel om milliardgebyr

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Gigantbøter kan rasere økonomien i flere av forlagene