Økonomi

Dømt for sykling i kollektivfelt - får saken opp i Høyesterett

En syklist som nektet å betale boten på 8500 kroner han fikk for å lage kø i kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo, har fått anket dommen til Høyesterett.

Det var på ettermiddagen 24. september 2018 at 54-åringen syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya, der hvor en støyskjerm skiller sykkel- og gangveien fra bilveien. Foto: Politiet

 • NTB
 • Ingeborg Moe
  Journalist i utenriksredaksjonen

Det melder nettstedet Rett24.

Det var på ettermiddagen 24. september 2018 at Ivar Grøneng (54) syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

Les også

Syklist dømt i lagmannsretten for å ha syklet i kollektivfelt

I Oslo tingrett ble han frikjent under dissens, mens flertallet i Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon og dømte ham til å betale en bot på 8500 kroner.

– Det er trist og nokså opprørende, sa Grøneng til Aftenposten da lagmannsrettens dom ble klar.

Ivar Grøneng og hans advokat mener saken er prinsipielt viktig. Nå kommer den opp i Høyesterett. Foto: Arkivfoto: Holm, Per Annar

Han mente at dommen gjorde det vanskelig for syklister å vite hvilke regler som gjelder.

– Det er mange steder syklister ikke klarer å holde fartsgrensen, og nå kan de altså bøtelegges hvis de sykler under fartsgrensen, sa han.

Nå skal altså Høyesterett vurdere saken.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at syklistens anke skal behandles i Høyesterett. Ankeutvalget viser til at ettersom mannen ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten, kan anken bare nektes fremmet dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre fram. I Høyesterett vil mannen få støtte fra Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund, som har fått status som partshjelp.

Anken gjaldt lovanvendelsen. Et sentralt spørsmål er hvorvidt kjøretøy må ha evne til å holde fartsgrensen.

Les mer om

 1. Trafikk
 2. Høyesterett
 3. Oslo
 4. Sykling
 5. E18

Relevante artikler

 1. NORGE

  Høyesterett forkastet anken fra syklist som ble dømt for å ha syklet i kollektivfeltet

 2. DEBATT

  Nå skal det avgjøres om du kan bøtelegges for å sykle på en hvilken som helst vei

 3. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 4. OSLOBY

  Blå-skytingen i 2017 skal opp i Høyesterett

 5. NORGE

  Vinstra-saken: Drapsdømt 18-åring anker til Høyesterett

 6. NORGE

  Eirik Jensens anke til Høyesterett forkastes