Permitteringer blir billigere for bedriften, dyrere for staten og den enkelte

Gjennom krisen blir det mye billigere for bedriftene å permittere ansatte. Plikten til å betale lønn under permittering foreslås kuttet fra 15 til to dager.

Radisson Blu Plaza hotell i Oslo sentrum var blant de første bedriftene til å sende ut permitteringsvarsel etter at virusutbruddet rammet reiselivsnæringen. Nå permitteres ansatte i reiseliv, serveringsbransjen og andre næringer over hele landet.

Muligheten til å permittere er viktig for at levedyktige bedrifter skal komme seg gjennom en kortvarig knipe.

Men det må heller ikke være et lettvint tiltak som brukes i tide og utide. Det er en alvorlig beslutning å sende de ansatte hjem.

I de gjeldende reglene er disse to hensynene balansert ved at arbeidsgiver, den ansatte og staten deler på regningen ved permitteringen. I bunnen ligger at den permitterte skal sikres inntekt.

Nå foreslår regjeringen store endringer i denne fordelingen: Staten skal betale mer, den ansatte får mindre og bedriften slipper billigere unna.

Forhåpentlig blir den økonomiske nedturen kortvarig. Men den kan bli kraftig, og den vil ramme næringslivet bredt. Hensynet til å hjelpe bedriftene gjennom en knipe veier dermed tyngre enn før.

Derfor skjer det tre endringer i reglene.

Les også

Regjeringen har ikke flertall på Stortinget for den økonomiske krisepakken

Staten tar regningen

Etter de gjeldende reglene er bedriftene pliktige til å betale full lønn de 15 første permitteringsdagene. Regjeringen foreslår nå at de skal slippe med bare to dager før staten overtar med dagpenger.

Dette er kanskje det mest kraftfulle tiltaket i den økonomiske tiltakspakken mot korona. Lønn er som regel bedriftens suverent største kostnad. Permitteringer blir ikke helt kostnadsfritt for bedriftene, men det er ikke langt unna.

For arbeidstagerne betyr dette i utgangspunktet lavere inntekt, sammenlignet med gjeldende regler. De kommer over på dagpenger allerede etter to dager. I 13 dager får de nå dagpenger fra staten i stedet for full lønn.

Reglene for dagpenger gir knapt to tredjedeler av lønnen opp til en øvre grense.

Les også

Regjeringen legger milliarder på bordet for å redde bedrifter og jobber. I Mathallen må 180 ansatte legge ned knivene.

Arbeidstageren slipper inntektsfrie dager

Etter gjeldende regler er det tre inntektsfrie dager etter at arbeidsgivernes 15 pliktige dager med lønn er unnagjort.

Disse tre dagene bortfaller nå. De nye reglene betyr dermed to permisjonsdager med full lønn, og deretter er det rett over på dagpenger.

Bortfallet av de inntektsfrie dagene for arbeidstageren er isolert sett en gevinst. Men effekten av at de kommer raskere over på dagpenger vil koste mer i de aller fleste tilfellene.

Kravet til redusert arbeidstid blir endret

Etter gjeldende regler må arbeidstiden reduseres med minst 50 prosent ved en permittering. Det legger listen høyt for å bruke permitteringer. Igjen: Det skal ikke bruks i tide og utide.

Regjeringen foreslår å endre dette til 40 prosent. Listen legges lavere og fleksibiliteten i reglene blir bedre. Det skal bli mulig å permittere i en litt mer beskjeden nedtur enn før.

Grense for permittering

Til slutt er det en øvre grense for permitteringer. En arbeidstager kan motta dagpenger i maksimalt 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Etterpå får arbeidsgiveren lønnsplikten tilbake. Da er det enten oppsigelse eller full jobb som er veien videre.