Norges Bank utelukker støttekjøp for å styrke kronen

Det er ikke aktuelt å påvirke valutakursen gjennom ekstraordinære tiltak, til tross for rekordsvak krone, slår sentralbanksjef Øystein Olsen fast.

SVAK: Den norske kronen er på sitt svakeste nivå på 30 år.
  • NTB

Forrige uke ble det kjent at den norske kronen har svekket seg til det laveste nivået på minst 30 år. Årsaken til svekkelsen er flere negative nyheter, som det nye koronavisuet covid-19 fra Kina og oljeprisfall på nyåret.

Indeksen som Norges Bank bruker, måler kronens styrke mot valutaen til 44 av Norges viktigste handelspartnere.

Mange næringer som allerede sliter, vil slite ytterligere når kronekursen svekkes. Men Norges Bank kommer ikke til benytte seg av valutakjøp for å støtte kronen, melder NRK.

– Nei. Det er det korte svaret. Det er et gjennomtenkt syn at vårt virkemiddel i pengepolitikken er styringsrenten, sier sentralbanksjefen til kanalen.

Norges Bank kan påvirke kronekursen ved å selge valuta og kjøpe norske kroner. Men det er uvanlig å påvirke kursen på andre måter enn gjennom styringsrenten når sentralbanken har et mål for prisveksten og en flytende valutakurs, slik vi har i Norge.

– Vi har ikke gode erfaringer med valutaintervensjoner fra 80- og 90-tallet. Det har sine sider, sier Olsen.