Økonomi

Offentlig utvalg foreslår særskilt skatt på oppdrett

Oppdrett av laks og ørret utnytter fellesskapets ressurser. Derfor vil flertallet i et offentlig utvalg at de skal betale en særskilt skatt på ekstra høye overskudd.

Flertallet i et offentlig utvalg foreslår særskilte skatteregler på oppdrettsnæringen. Laks er den desidert viktigste arten innen oppdrett.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Flertallet i et offentlig utvalg oppnevnt av finansminister Siv Jensen foreslår at oppdrettsnæringen som driver med eksisterende konsesjoner skal betale ekstra skatt på ekstra høye overskudd.

Dette vil innebære at de som driver med eksisterende konsesjoner vil bli ilagt en ny skatt på høye overskudd. Begrunnelsen er at oppdrett gjennom konsesjoner utnytter en knapp ressurs som tilhører fellesskapet. Dette gir opphav til ekstra høye overskudd, såkalt grunnrente.

Oljeutvinning og vannkraft er andre næringer som utnytter knappe naturressurser. De har allerede slike særskilte skatter.

Utvalget la frem sin rapport klokken 8 mandag morgen.

Flertallet er seks av ni medlemmer i utvalget.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo har ledet utvalget.

Mindretall vil ha en avgift i stedet

Mindretallet vil ikke innføre en slik overskuddsbasert ekstra skatt på eksisterende konsesjoner.

Mindretallet vil i stedet vurdere å innføre en «moderat produksjonsavgift», gitt visse forutsetninger om utviklingen i næringen.

Vil auksjonere bort nye konsesjoner

Hele utvalget vil at nye konsesjoner innen oppdrett blir auksjonert bort til høystbydende.

Dette er i stor grad et alternativ til ekstra skatt for å sikre at grunnrenten tilfaller statskassen.

Hvis det viser seg at fremtiden i næringen blir slik at auksjonen gir små inntekter, vil mindretallet vurdere en produksjonsavgift.

 1. Les også

  Lakseskatt kan gi opptil 7 milliarder kroner i statskassen

 2. Les også

  Nå starter kampen om laksemilliardene i fjordene

Fordeler mellom staten og kommunene

Utvalget stopper ikke med prinsippene for skattleggingen.

Det har også forslag til hvordan skatten på næringen skal fordeles mellom staten og kommunene der oppdrettsvirksomheten drives.

Flertallet vil at staten og oppdrettskommunene fordeler den overskuddsbaserte grunnrenteskatten gjennom at det beregnes en produksjonsavgift til kommunene. Denne avgiften skal oppdrettsselskapene kunne trekke fra i den ordinære overskuddskatten på 22 prosent.

Denne avgiften vil med andre ord ikke bety noen ekstra belastning på oppdrettsnæringen. Den gir tilsvarende reduksjon i den vanlige overskuddsskatten.

Flertallet vil avvikle eiendomsskatt på oppdrettsnæringen når den nye produksjonsavgiften blir innført.

Mindretallet vil opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø. Mindretallet vil tilføre kommunene skatteinntekter fra auksjoner av nye konsesjoner innen oppdrett.

Lederen begrunner forslag med rettferdighet

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo har ledet utvalget.

– Dette handler om rettferdighet. Oppdrett får en beskyttet rett til næringsvirksomhet basert på en begrenset naturressurs. Overskuddene oppstår blant annet på grunn tillatelser fra myndighetene, sier hun til Aftenposten.

Hun avviser at dette handler om at oppdrett skal betale mer skatt enn andre.

– Dette handler om at de har en beskytte rett til å drive sin næring. 97 prosent av konsesjonene som gir opphav til denne produksjonen er gitt bort gratis eller billig, sier hun.

Konsesjonen gir ifølge henne opphav til ekstra overskudd i næringen

– Hvis det ikke hadde vært en ekstra avkastning, så ingen grunn til dette. Men utvalgets utredninger viser at det er ekstra avkastning i næringen, sier hun.

– Dette ikke en skatt på hele sjømatnæringen. Den er innrettet slik at den treffer sjøfasen. Den treffer ikke settefisk og den treffer ikke foredling av fisken.

Svekker ikke distriktene

– Vil den skatten svekke aktivitet og investeringer i distriktene?

– Nei. Hadde vi ment det, hadde vi ikke foreslått den. Det offentlige tar bare en del av overskuddet, såfremt det er et overskudd. Samtidig tar det offentlige også en del underskuddet, dersom det er underskudd. Denne skatten vil gå til fellesskapet.

– Vil ikke dette medføre at oppdrett over tid vil flytte til utlandet?

– Også innen vannkraft og olje er vi vant til at det kan produseres i andre land og med andre produksjonsteknikker. Disse næringene har ekstra skatter, sammenlignet med andre næringer. Likevel driver disse lønnsomt i Norge.

Kaller flertallets forslag teoretisk

Adm. direktør Geir Ove Ytsmark i næringsorganisasjonen Sjømat Norge kaller flertallets forslag teoretisk og virkelighetsfjernt. Organisasjonen er medlem i NHO.

Ystmark har mer sans for forslaget fra mindretallet. Mindretallet består av representanter for LO, NHO og kommunens interesseorganisasjon KS.

Ystmark avviser at næringen har fått konsesjonene gratis.

– Etter 2000 er konsesjonene solgt til det som da var en rimelig markedspris. Før 2000 ble konsesjonene delt ut fordi myndighetene ville at noen skulle ta risiko og bygge opp en ny næring, sier han.

Ystmark sier oppdrett på land er i rask utvikling. Nye skatter på næringen vil ifølge ham føre til at norsk oppdrett mister konkurransekraft.

– Den høye lønnsomheten de siste årene skyldes spesielle biologiske forhold i Norge og Chile og den svake kronekursen. Dette er forbigående, sier han.

Ystmark sier næringen har bygd opp kapitalsterke miljøer utenfor Oslo.

– Dette har gitt store ringvirkninger i form av investeringer og sysselsetting. Flertallets forslag vil svekke disse virkningene i distriktene, sier han.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5