Økonomi

Boligbyggingen i Oslo stanser opp

Oslo kommune klarer ikke å regulere nok tomter til nye boliger. Imens stiger boligprisene.

Boligutbyggingen til Obos i Kværnerbyen begynner å ta form, men like fullt holder ikke den generelle utbyggingen i Oslo tritt med etterspørselen. Med dagens boligvekst vil man dekke ca. halvparten av behovet sett i ett femårsperspektiv.
  • Henrik Wiedswang Horjen
  • Ida De Rosa

Nye tall fra plan— og bygningsetaten viser at Oslo kommune så langt i år har regulert til 650 nye boliger i Oslo. Målet pr. år ligger på 4500.

Dermed kan det se ut til at kommunen i år vil klare å godkjenne enda færre boliger i år enn i fjor.

Da endte det totale antallet regulerte boliger endte på 1846, noe som var langt under målsetningen. Samtidig mottar kommunen stadig flere søknader til boligbygging - opp med 8 prosent fra 2009.

Stort etterslep

- Reguleringssaker tar tid, sier informasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Lena Skotland.

En oversikt fra kommunen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for reguleringsplaner de siste årene har tatt opp til 43 uker. Til tross for en svak nedgang i behandlingstid i 2011 påpekes det like fullt at prosessen går for langsomt.

- Vi har dessverre et etterslep på føringen av igangsatte og godkjente boligenheter i våre datasystemer. Det er satt i gang tiltak, og forhåpentlig vil denne situasjonen bedres betraktelig utover høsten, sier Skotland.

I fjor flyttet 14 000 nye mennesker til Oslo. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, har tidligere anslått at det frem til 2030 er behov for mellom 95 000 og 100 000 nye boliger i Oslo. Det vil si at mellom 5600-5900 boliger må stå ferdig hvert år. I fjor ble kun 1362 boliger ferdige, ifølge statistikk fra SSB. Boligmangelen er med på å presse prisene på boliger opp.

For detaljstyrt

Bystyrerepresentant i byutviklingskomiteen for Arbeiderpartiet, Anders Røberg-Larsen, mener at saksgangen i kommunen er altfor detaljstyrt.

- Plan- og bygningsetaten går mer og mer i detalj, og dette skaper problemer for utbyggerne. I tillegg skal alt politisk behandles. Dersom vi ønsker fortgang i boligbyggingen kunne enkelte saker kanskje løses uten full politisk behandling i hver eneste sak.

Etterlyser enklere håndtering

Dette synet deles også av flere av de store entreprenørselskapene.

- Kommunen er helt klart med på å lage denne forsinkelsesprosessen. Vi ser at det stadig innføres nye spesialkrav, hvilket gjør at man hele tiden må forholde seg til nye sett med regler, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Dette bekreftes også av kommunen. Nytt lovverk medførte både i 2010 og 2011 en tyngre saksgang, som ga et økt antall byggesaker til etaten.

- Klageinstansene kommer gjerne med saklige begrunnelser for sine innsigelser, men det tar bare veldig med tid. Dette er en vesentlig del av årsaken til at utbygging tar betydelig lengre tid enn utbygger ønsker, sier direktør Pål Syse i Skanskas kommunikasjonsavdeling.

Syse minner også om knappheten på arealer, og om den manglende viljen til å drive boligprosjekter fremover. Han etterlyser dessuten en forenklet håndtering og regler for hvor lang tid man kan bruke.

- Tidsbruken må rett og slett ned, og tøffere tidsfrister og god samordning fra de ulike instanser er den rette veien å gå, sier Syse.

I lys av dagens befolkningsvekst vil bare halvparten av behovet for boligbyggingen i Oslo-regionen bli dekket i et perspektiv på de nærmeste fem år med det nåværende tempoet, mener Syse.

Ønsker å bygge mot vest

Bystyrerepresentant i byutviklingskomiteen for Arbeiderpartiet, Anders Røberg-Larsen, mener kommunen må ta kraftigere grep for å bygge ut Oslo.

- Det virker som byrådet ikke er tøffe nok til å ta skrittet fullt ut. Det er kontroversielt å peke på områder som må totalforandres.

Utbyggerne Aftenposten har snakket med ønsker å bygge ut vest i Oslo, der profitten pr. bolig er størst. Stadig flere reguleringer gjør at profitten flere steder i Oslo er dalende.

12 prosents margin

I 2004 utredet og anbefalte plan- og bygningsetaten fortetting i Manglerud, øst i Oslo. Prosjektet ble lagt i skuffen. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ønsker nå å starte utbygging også i vest. Alle de største boligprosjektene har de siste årene vært øst i Oslo.

Selvaag oppgir at bransjen har en 10-12 prosents margin, men med nytt regelverk er det vanskeligere å klare disse marginene på de minst attraktive områdene.

- Dersom man ikke tjener penger på prosjektene er det heller ingen som ønsker å drive med dette, sier Selvaag-direktør Baard ­Schumann, som forteller at det er hovedårsaken til hvorfor selskapet vil bygge vestover.

Les også

  1. Vil at studenter skal bo i containere

  2. Internasjonale eksperter spår at den norske eiendomsboblen sprekker

  3. Prisboom på de minste leilighetene