Nordmenns gjeld har økt med 170 milliarder på et år

Norske husholdninger har 2.974 milliarder i bruttogjeld, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Høy gjeld er alltid skummelt, for den enkelte låntager og for hele samfunnsøkonomien, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

Gjeldsveksten i Norge holder seg på et stabilt høyt nivå.
  • Frøydis Braathen

Nordmenns bruttogjeld (i husholdningene) har økt med 5,9 prosent i løpet de 12 siste månedene til 2.974 milliarder kroner, viser SSB-tallene ved utgangen av juni i år.

Tolvmånedersveksten forrige måned var på 5,8 prosent.

Les også

Denne kredittfellen gir store konsekvenser

Gjelden vokser

Gjelden lå på 2.804 milliarder kroner på samme tid i fjor. Det vil si at nordmenns bruttogjeld har økt med 170 milliarder kroner i løpet av det siste året.

Av nordmenns innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juni.

Utlån fra banker og kredittforetak samlet økte med 5,6 prosent frem til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent ved utgangen av måneden før.

Les også

Ekspertene ser ingen tegn til utflating i boligprisene

– For lavt rentenivå

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank, sier at gjeldsveksten nå lenge har vært høyere enn veksten i inntektene.

– Mens veksten i lønnsinntektene bare er på rundt tre prosent, har husholdningenes gjeld steget seks prosent det siste året. I det siste har veksten fra måned til måned tiltatt og tilsvarer nå en vekst på nesten syv prosent. Samtidig ser vi en svært rask vekst i boligprisene. Det er neppe tilfeldig.

– Hvis jeg var sentralbanksjef, ville jeg tenkt meg om flere ganger før jeg satte ned styringsrenten. Etter min mening er rentenivået allerede for lavt i dag, om vi ser på hvordan renten virker på husholdningene, sier Andreassen.

Les også

Finanstilsynet: Gjeld og boligpriser på historisk høyt nivå

Doblet gjeld på ti år

Bruttogjelden for norske husholdninger var på 1.470 milliarder kroner for ti år siden, og gjelden har dermed doblet seg i løpet av det siste tiåret.

Andreassen forteller at mens gjeldsnivåene i de fleste land har kommet godt ned i årene etter finanskrisen, har det ikke vært tilfelle i Norge.

– Norge hadde ingen stopp i gjeldsveksten. Historien har lært oss at rask vekst i gjeld over lang tid er svært risikofylt. Det ender opp med at for mange har lånt for mye og brukt pengene på ting som gir dårlig avkastning, sier Andreassen.

Hva som gir etter, og når, er det vanskeligere å si noe sikkert om.

– Enten bankene ikke vil låne ut så mye, myndighetene stiller strengere krav til egenkapital, eller låntagerne til slutt blir forsiktige. Uansett vil husholdninger og bedrifter redusere pengebruken, og vi får en alvorlig økonomisk nedtur, som i mange land under finanskrisen og i vårt land under vår bankkrise for 25 år siden, sier Andreassen.

Les også

Lav rente kan sende sparepengene til madrassen

Skjør økonomi

Han mener summen av at nordmenn tar opp mye lån og bankene gladelig låner ut, fører til at økonomien blir skjør. Likevel mener han det er flere faktorer som bøter på sårbarheten.

– For det første er spareraten blant nordmenn rekordhøy. Det andre er at bankene er blitt pålagt av myndighetene å øke sin kapitaldekning, og de er derfor mer robuste. Det tredje er at rentenivået denne gangen vil bli svært lavt om sparingen skulle stige og økonomien blir skikkelig dårlig.

Han legger imidlertid til at lav rente ikke var nok til å redde økonomiene i mange land da boligpris- og gjeldsboblen sprakk under den siste finanskrisen.

– Høy gjeld er alltid skummelt, for den enkelte låntager og for hele samfunnsøkonomien, sier Andreassen.