Betydelig større inntektsforskjeller i fremtiden, spår OECD

Veksten avtar, inntektsforskjellene øker og verdens oljereserver vil være tømte i 2067.

Økte utslipp av klimagasser og mer bruk av fossilt brensel kan legge en kraftig demper på den økonomiske veksten hvis noe ikke blir gjort, fastslår OECD.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og oljeselskapet BP har sett inn i glasskulen.

Store endringer

De spår store økonomiske omveltninger hvis utviklingen frem til i dag fortsetter de neste 50 årene uten dyptgripende endringer.

  • Den årlige økonomiske veksten kommer til å avta fra 3,6 prosent i 2010-2020 til 2,4 prosent i 2050.
  • En stadig større del av veksten kommer til å skje utenfor de rike landene — Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan.
  • Inntektsforskjellene kommer til å øke betydelig og truer veksten.
  • Klimaendringene kan kutte den årlige globale veksten med 1,5 prosent og nesten 6 prosent i folkerike Sørøst-Asia hvis forsøkene på å redusere utslippene av klimagassen karbondioksid (CO2) mislykkes.
  • Etterspørselen etter høykvalifisert arbeidskraft kommer til å øke.
  • Mindre inntektsforskjeller mellom de nye vekstøkonomiene i verden (tidligere u-land) og de rike landene kan dempe strømmen av «økonomiske flyktninger» til de rike landene.
  • Lavere innvandring kommer til å legge press på den øvrige befolkningen når en stadig større andel blir eldre og trenger mer helsehjelp og pleie.

Ingen prognose

OECD understreker at deres studie ikke er en prognose over hva som kommer til å skje, men bare en fremskrivning hva som kan skje hvis utviklingen de senere årene fortsetter i samme spor uten at politikere og andre beslutningstagere griper inn for å rette opp skjevheter.

LES OGSÅ: Lav rente fyller tomrommet etter oljen

Uten endringer i blant annet skattesystemene kan inntektsforskjellene i verden i 2060 bli på nivå med dagens USA. Der er de rike blitt enda rikere de siste årene.

De rike blir rikere

60 prosent av veksten i landets inntekter mellom 1977 og 2007 tilfalt den rikeste 1 prosent av befolkningen, viser tall som den franske økonomen Thomas Piketty presenterer i sin bestselger Capital in the Twenty-First Century om de økte økonomiske ulikhetene i verden.

BAKGRUNN: Les mer om Thomas Pikettys bok

OECD peker på at det blir kritisk viktig med mer økonomisk samarbeid over landegrensene for blant annet å håndtere økte inntektsforskjeller, klimaendringer og bekjempelse av selskaper som unndrar skatt.

Etterspørselen etter høykvalifisert arbeidskraft kommer til å øke.

Nyskapning (innovasjon) og investeringer i kvalifisering av arbeidskraften kommer til å være den viktigste drivkraften bak en videre økonomisk vekst, ifølge OECD.

Oljeforbruket øker

Dagens kjente oljereserver på 1687,9 milliarder fat (1 fat tilsvarer 159 liter) råolje er nok til å dekke forbruket i verden i 53,3 år til, ifølge de siste oppdaterte anslagene fra oljeselskapet BP.

Gassreservene kan vare i 55,1 år.

Veksten i produksjonen av olje og gass har det siste året vært lavere enn veksten i forbruket.

Ikke oppdaget ennå

Oljeproduksjonen økte med 0,6 prosent i fjor, mens forbruket vokste med 1,4 prosent.

Gassproduksjonen vokste med 1,1 prosent, mens det globale forbruket økte med 1,4 prosent.

Både olje— og gassproduksjonen falt i Norge i fjor, viser BP-tallene.

BP understreker at ingen vet hvor mye olje og gass som ennå ikke er påvist og som dermed kan bidra til å forlenge oljealderen utover 2067.