Folk solgte aksjefond på bunn i fjor

Historien gjentar seg: Folk selger aksjefond i dårlige tider. Det gjorde de i fjor og det gjorde de i finanskriseåret 2008.

Oslo Børs sank med nesten 2 prosent i fjor. I utlandet sank børsene enda mer, til gremmelse for alle eierne av aksjefond.
  • Sigurd Bjørnestad

– 2018 var et dårlig børsår med fallende kurser. Da er det ikke overraskende at noen har gått ut av aksjefond, sier adm. direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Banker og andre som tilbyr fond er medlemmer i VFF.

Fondsstatistikken for 2018 blir lagt frem mandag. Den viser at personkundene solgte mer andeler i aksjefond enn de kjøpte nye i fjor. Regnet netto solgte de seg ut av aksjefond med drøyt 3 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde norske personkunder aksjefond for 131 milliarder kroner.

I løpet av året kjøpte de nye fondsandeler for knapt 37 milliarder kroner og solgte for knapt 40 milliarder kroner.

Personkundene gjorde det samme med rentefondene, slik at i sum for alle typer fond var salget 4,1 milliarder kroner høyere enn kjøpet av nye andeler.

Les også

Ingenting så ut til å skremme børsene. Helt til alt gjorde det. | Øystein K. Langberg

Les også

Børsfallet: Ingen grunn til uro for lærere, butikkansatte og andre arbeidere

Første gang siden finanskrisen

Det er første gang siden finanskriseåret 2008 at personkundene solgte fondsandeler for mer enn de kjøpte.

Zakariassen er likevel ikke urolig for en flukt ut av aksjefond.

– Sett i forhold til en samlet beholdning av aksjefond blant personkunder på over 130 milliarder kroner, er nettosalget forholdsvis beskjedent. De aller fleste valgte å sitte stille med sine aksjefond i det turbulente børsåret 2018, sier han.

2018: Et dårlig børsår

Samtidig med at personkundene solgte seg ut, var 2018 det dårligste globale børsåret siden finanskrisen. De tre store børsindeksene i USA sank med 4–6 prosent og den store britiske indeksen FTSE 100 sank med over 12 prosent.

Oslo Børs er i stor grad drevet av oljeprisen. God prisvekst på olje gjorde at Oslo Børs falt med relativt beskjedne 1,8 prosent i fjor.

Kundenes nettosalg, dårlige aksjemarkeder og endringer i kronekursen gjorde at den samlede verdien av personkundenes aksjefond sank med drøyt 9 milliarder kroner i fjor.

Personkundenes andeler i rentefondene gikk motsatt vei og økte litt i samlet verdi.

Proffene gjorde det motsatte

De såkalte institusjonskundene gjorde det stikk motsatte av personkundene. De kjøpte mer enn de solgte i det svake markedet.

Institusjonskunder er alle andre enn personer. Dette er proffe investorer som pensjonskasser, livselskaper, kommuner og bedrifter.

I aksjer kjøpte institusjonskundene for 10 milliarder kroner mer enn de solgte. Også i rentefondene kjøpe proffene mer enn de solgte i fjor.

– Dette kan være et uttrykk for at det er større profesjonalitet i forvaltningen, sier Zakariassen.

Sagt på en annen måte: Proffene kjøper aksjer når de er billige etter kursfall.

Samlet for alle kunder i alle typer fond ble det netto kjøpt fondsandeler for nesten 32 milliarder kroner i fjor.

– Dette er ett av de høyeste nettokjøpene av fondsandeler noensinne, sier Zakariassen.

Les også

Et stort flertall av de store aksjefondene leverte «røde tall» i fjor

Skagen tapte blant personkundene

VFF legger også frem statistikk for de enkelte fondsleverandørene. Det er stor spreding mellom de som har økt sin forvaltningskapital og de som mistet kunder og penger i fjor.

Blant de store har det gått aller hardest utover den gamle stjernen Skagenfondene. De leverer nesten bare aksjefond.


Forvaltningskapital ved utgangen av 2018 og endring fra året før. Personkundenes aksjefond hos de største leverandørene.

ForvalterForvaltningskapital i mrd. kronerEndring i prosent
Storebrand Kapitalforvaltning6,147,7
KLP Kapitalforvaltning7,921,8
Danske Capital7,414,4
Eika Kapitalforvaltning7,31,1
DNB Kapitalforvaltning37,9-2,0
Nordea Funds5,8-12,3
Odin Forvaltning23,6-14,5
Skagenfondene19,7-22,2

Kilde: Verdipapirfondenes Forening.


Kapital fra personkunder i Skagens aksjefond sank med godt over en femtedel i fjor.

– Den nye ordningen med aksjesparekonto har økt flyttemulighetene i markedet for personer. Mange av våre personkunder hadde store opptjente aksjegevinster. Med den nye ordningen kan de flytte hele beholdningen til andre aksjefond eller kontanter uten at det utløser gevinstskatt, sier Skagenfondenes direktør for formuesforvaltning Norge, Pål Bergskaug.

Han sier drøyt halvparten av midlene som har gått ut av Skagenfondene er blitt værende i fond de tilbyr på vegne av andre leverandører.

Storebrand og KLP er de store vinnerne når det gjelder aksjefond eid av personkunder i fjor. De fikk kraftig tilstrømming av aksjepenger fra personkundene i fjor.

Utlendingene stakk fra Skagen

Kapitalen i alle typer fond fra alle typer kunder i Skagenfondene sank med en fjerdedel i fjor. Også målt på denne måten ble Skagenfondene den desiderte taperen i fjor.

– Store internasjonale institusjonskunder har valgt å forlate våre fond. Dette kan skyldes at de ønsker å gå fra aktiv til passiv forvaltning, at de ønsker å gå ut av aksjemarkedet eller at de rett og slett ønsker å bytte fond, sier Bergskaug.

Målt på denne måten var Storebrand vinneren i fjor blant de store forvalterne. Den samlede forvaltningskapitalen steg med drøyt 8 prosent på grunn av avkastning, nettokjøp av nye andeler og kursendringer for kroner.


Forvaltningskapital ved utgangen av 2018 og endring fra året før. Alle kunder og alle typer fond hos de største leverandørene.

ForvalterForvaltningskapital i mrd. kronerEndring i prosent
Storebrand Kapitalforvaltning118,48,2
Danske Capital74,74,1
DNB Kapitalforvaltning302,92,5
Eika Kapitalforvaltning17,20,7
Nordea Funds124,9- 2,0
Odin forvaltning49,8- 8,4
Skagenfondene58,2-25,8

Kilde: Verdipapirfondenes Forening.