Ryanair-pilot: – Vil bli behandlet som arbeidstagere

Presset av et stadig mer agressivt pilotkorps har Ryanair-sjef Michael O’Leary nå sagt at han vil godta fagforeninger.

Ryanair-passasjerer unngår trolig å bli rammet av pilostreik i førjulstiden.
  • Knut-Erik Mikalsen

– Et gjennombrudd for ansatte i hele Europas luftfart, sier skandinavisk Ryanair-pilot til Aftenposten.

O’Learys løfte der han for første gang åpner for å anerkjenne fagforeninger gjør at faren for den første streiken i selskapets historie ser ut til å være over.

Det irske lavprisselskapet er kjent for ikke å godta fagorganisasjoner som forhandlingsmotpart, noe som innebærer at selskapets ansatte ikke omfattes av tariffavtaler som er vanlig i andre flyselskaper.

Ryanair-piloter i en rekke land har de senere dagene truet med å gå til streik onsdag i neste uke for å få bedre arbeidsvilkår.

Det var den voksende misnøyen og akutt konfliktfare som har fått O’Leary til å gi etter. En konflikt ville ha skapt store forstyrrelser i juletrafikken. Det ville ha tynget selskapet som nylig måtte gå til det skritt å kansellere billettene for flere hundre tusen passasjerer, nettopp som følge av mangel på piloter.

Må betale selskapets utgifter av egen lomme

Ryanair-sjef Michael O’Leary er kjent for sin tøffe stil, og sin eksentriske opptreden.

– Å anerkjenne fagforeninger vil være en betydelig endring for Ryanair. Men vi har levert radikale endringer før, skriver O'Leary i en uttalelse fredag.

Dette blir godt mottatt i pilotkorpset, kan en Ryanair-pilot Aftenposten har snakket med, fortelle. I motsetning til flygerkonflikter flest er det ikke mer lønn som er hovedproblemet:

– Vi ønsker å bli behandlet som vanlige arbeidstakere der vi får fast lønn for en hel arbeidsdag og ikke bare timene vi sitter i cockpit. Vi ønsker ordnede forhold. Nå er Ryanair tvunget i kne og vi har stor tro på at vi vil oppleve forbedringer, sier piloten. Han ønsker ikke å stå frem med navn.

Pilotene har bl.a. protestert mot at de kan bli forflyttet til baser i andre land på kort varsel, og at de må betale utgiftene til å flytte arbeidssted selv.

– Ryanair måtte gi seg

Petter Førde, leder i Norsk Pilotforbund.

De fleste av selskapets piloter er ansatt i bemanningsselskaper. Mange av Ryanair-flygerne har opprettet enkeltmannsforetak der de verken får sykepenger, feriegodtgjørelse eller opparbeider seg pensjonsrettigheter.

I Norge har YS-forbundet Parat vært i årelang konflikt med Ryanair, og lederen Petter Førde i Norsk pilotforbund mener at dette er et gjennombrudd for at Ryanair-piloter kan organisere seg slik som ellers i arbeidslivet.

– Det måtte komme. Det er et skikende behov for kapteiner og styrmenn over alt, og Ryanair kunne ikke fortsette å behandle sine flyvere så dårlig som de har gjort. Piloter har forlatt Ryanair i stort antall og skapt store driftsproblemer allerede. O’Leary er en hardtslående leder som er kjent for å føre en tøff tone. Men han har også et styre og jeg tror de har fått nok av dette råkjøret mot ansatte, mener Førde.

Håper på julefred

Michael O’Leary håper at selskapet nå kan unngå den store førjulskonflikten som ville ha ramme passasjerer i mange land.

– Juleflygninger er svært viktige for våre kunder, og vi ønsker å fjerne enhver tvil og bekymring for at de kan bli stanset av en flygerstreik, framholdt Ryanair-sjefen.

Han tilbyr samtaler med representanter for flygerforbund i Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania og Portugal, og håper dette vil mildne streikeklare flygere.

Ryanair-flygere med base i Italia hadde varslet en fire timers streik mellom klokken 13 og 17 fredag, og flygere i flere andre land var ventet å følge opp med aksjoner neste uke.

Ryanair har i dag trafikk i Norge både på Oslo Lufthavn og på Sandefjord Lufthavn Torp.