Gratis lån demper nedturen i norsk økonomi

For første gang på minst 20 år blir det gratis å låne penger neste år. Rentekutt og høy prisvekst sørger for dét.

Statistisk sentralbyrå spår at den reelle renten etter skatt blir negativ neste år.
  • Sigurd Bjørnestad

— Det er mye som har skjedd siden sist ... og alt er ikke negativt.

Forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå (SSB) prøver seg med en overraskende åpningsreplikk. I skyggen av fallende oljepris skal han legge frem nye økonomiske prognoser til 2017.

Noe av det mest positive skjer for folk med høy gjeld og trygg jobb. SSB spår at dette skjer:

  • Sentralbanksjef Øystein Olsen senker Norges Banks styringsrente to ganger før sommeren neste år med i alt 0,5 prosentenheter.
  • Den svekkede kronekursen i år fører til markert høyere prisvekst neste år.
  • Den reelle lånekostnaden etter rentefradrag blir dermed negativ neste år.
    Med andre ord vil rentefradraget i skatten og virkningen av prisveksten være større enn renten banken vil ta for lånet.

SSB spår en realrente etter skatt på -0,2 prosent neste år. SSB har tallrekker for denne i alle fall tilbake til 1996, og der er det ikke et eneste år med negativ realrente etter skatt.

Ser dårligere ut

Gratis lån kan trenges. SSB nedjusterer sine anslag for norsk økonomi kraftig.

Lav oljepris bidrar til at oljeinvesteringen faller med i alt en femtedel de neste to årene. Det bidrar til at ledigheten stiger fra 3,5 prosent i år til rundt 4 prosent de neste to årene. Det betyr 13.000-14.000 flere ledige. SSB halverer sitt anslag på veksten i privat forbruk neste år.

SSB spår dermed at ledigheten blir høyere enn under finanskrisen. Da toppet den seg på 3,6 prosent.

Men det er én stor forskjell: I finanskrisen gikk Norge dårligere fordi internasjonal økonomi falt som en stein. De neste årene vil norsk økonomi gå dårligere fordi oljeprisen faller, men det er bra for andre land.

— Under finanskrisen satte regjeringen inn kraftige mottiltak ved å bruke mer oljepenger. Samtidig økte oljeinvesteringene da nedturen var på sitt kraftigste. Det bremset nedturen, sier forskningsdirektør Torbjørn Hægeland i SSB når han skal forklare hvorfor det ikke gikk verre da.

Svak krone er bra

Hægeland spår ikke tilsvarende mottiltak denne gangen fordi flere gode krefter i Norge og utlandet virker gunstig på norsk økonomi.

— To rentekutt vil stimulere økonomien. Fortsatt økende pengebruk på statsbudsjettet, svakere kronekurs, lavere lønnsvekst og etter hvert bedre tider i utlandet vil også bedre situasjonen for store deler av norsk økonomi, sier han.

Dermed vil ledigheten falle og forbruksveksten stige mot 2017. «Markert, men kortvarig» er SSBs oppsummering av nedturen som venter norsk økonomi.

Torsdag i neste uke er det sentralbanksjef Øystein Olsens tur til å svare på det store fallet i oljeprisen. Da vurderer han styringsrenten og legger frem nye prognoser til 2017 – både for økonomien og Norges Banks rente.

Les også: