Økonomi

Brende må svare for oljebistands-slakt

Norsk oljebistand kan bidra til å styrke og legitimere Angolas korrupte regime og bør stoppes, mener forskere i en usedvanlig krass rapport. Nå må utenriksministeren svare Stortinget.

Utenriksminister Børge Brende må svare på flere kritiske spørsmål fra Stortinget om hva Norge oppnår med oljebistanden til korrupte Angola.
  • Stine Barstad
    Journalist

Slik konkluderer forskerne på Christian Michelsens institutt (CMI) sin rapport om norsk oljebistand til Angola. Rapporten har fått den talende tittelen «Høy risiko, ingen gevinst».

— Med mindre Norad veldig raskt kan komme opp med svært overbevisende dokumentasjon på at det som står i rapporten er helt feil, er det veldig lite som tyder på at prosjektet bør videreføres, sier leder for Miljøpartiet de grønne, Rasmus Hansson, til Aftenposten.

Han sendte fredag brev til utenriksminister Børge Brende der han ber ham redegjøre for kritikken.

Norge har i flere år hatt samarbeid med oljedepartementet i Angola for å bidra til å få en mer rettferdig fordeling av oljeinntektene, gjennom prosjektet Olje for utvikling. I 2014 inngikk norske myndigheter en ny avtale om å bruke 40 millioner på faglig bistand til oljedepartementet frem til 2018. Foreløpig er det brukt 1,5 millioner kroner.

«Vi foreslår å legge hele prosjektet på is»

Brekkstang for oljeinteresser?

Men CMI-forskerne gir prosjektet regelrett slakt. Klassekampen omtalte først rapporten, som konkluderer med at det er stor fare for at prosjektet virker mot sin hensikt i Angola, og bør legges på is.

Forskerne stiller spørsmål ved om prosjektet brukes som brekkstang for å sikre Statoil og andre norske selskaper kontrakter i det oljerike, men svært korrupte landet. De ser ingen tro på at prosjektet vil bidra til en mer rettferdig fordeling av inntektene i det oljerike landet, der to tredeler av befolkningen lever i dyp fattigdom.

«Det er derimot stor grunn til å frykte at prosjektet kan misbrukes (...) til å befeste regimets makt og kontroll (...) og til å legitimere et autoritært regime og dets politiske beslutninger», heter det i rapporten, som Aftenposten har lest.

«Det er meget sannsynlig at dette prosjektet kan svekke Norges omdømme», skriver forskerne.

«Vi foreslår å legge hele prosjektet på is», konkluderer de.

Uviss effekt

Underdirektør Petter Stigset i Norad, som leder Olje for utviklingsprogrammet, sier Norad er kjent med - og enig i - mye av kritikken, men uenig i konklusjonen om å trekke seg ut.

— Dette et ett av flere innspill, og ting som vurderes av løpende av UD og Norad. Vi har ingen intensjoner om å bryte avtalen nå, sier Stigset. Han understreker at blant annet en norsk sivilsamfunnsorganisasjon har ønsket at programmet fortsetter, ettersom det også bidrar til å støtte sivilsamfunnet i Angola.

- Programmet får ren slakt - hva er det dere tror dere kan oppnå som gjør det verdt å ta så stor risiko?

— Hva vi vil oppnå er alltid vanskelig å si, men vi har tro på den langsiktige verdien av å styrke et lands embetsverk. Det er risiko i nesten alle land vi er inne i, og vi er bevisste på at Angola har en høyere risikoprofil enn de fleste, sier Stigset.

- Regimet i Angola anklages for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Hva skal til for at dere trekker dere ut?

— På forhånd å beslutte konkrete kriterier for å avbryte et landprogram er nesten umulig, sier han.

- Politisk blindt

Hansson mener prosjektet virker både naivt og politisk blindt.

— «Alle» vet jo at Angola er gjennomkorrupt og styrt av en bitteliten, kriminell gruppe som går uhyre langt i å stjele landets ressurser fra folket. Og dette departementet som prosjektet hjelper, er underordnet både det statlige oljeselskapet i Angola og en president med ekstremt vide fullmakter til å gjøre akkurat som han vil, sier han.

Også SVs Bård Vegar Solhjell og Aps Jette Christensen, mener Brende må svare for kritikken. De vil ta opp saken i kontrollkomiteen.

- Uvanlig tydelig

— SV og Ap vil invitere statsråden til å offentliggjøre rapporten og redegjøre for han mener målet for Olje for utvikling kan nås med dette prosjektet, sier Christensen. Partiene ber også statsråden avklare CMIs påstand om at det ikke er laget evaluering av forrige OFU-runde i Angola.

— Budskapet i rapporten er så sterkt og uvanlig tydelig at det har stor verdi at dette blir offentliggjort og at kritikken blir besvart. Det kan jo hende det finnes andre svar og en god plan for å gjøre noe med dette, sier Solhjell.

For få uker siden sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen brev til olje- og energiminister Tord Lien og ba ham redegjøre for hvor det er blitt av de drøyt 3 milliardene Statoil har betalt i signaturbonuser i Angola. Deler av pengene skal blant annet ha gått til et forskningssenter som ikke ser ut til å eksistere annet enn på papiret.

Her kan du lese mer om Angola, som Norges aller viktiste handelspartner i Afrika:

Det gikk ikke akkurat som han hadde tenkt da Høglund besøkte Angola i høst:

Les også

Frp-topp hudflettes etter Angola-besøk

Angola har nesten alle sine inntekter fra olje, og rammes brutalt av oljeprisfallet:

Les også

Full krise for Norges «perfekte partner»