Han ble pålagt store gebyrer for små inkassokrav. Nå foreslås det en kraftig innstramming i bransjen.

Forslag til ny lov kan halvere inntektene til inkassobyråene. Bransjeorganisasjonen Virke Inkasso frykter konkurser og nedskjæringer.

Frank Økland er en av mange som de siste årene er blitt pålagt tungt salær på flere enkeltkrav. I forslaget til ny inkassolov strammes salærsatsene for små beløp kraftig inn.

For et år siden skrev Aftenposten om veksten i norsk inkassobransje.

Antall krav til inndriving i inkassoforetakene har økt fra 770.000 i 1990, til nærmere 5,8 millioner i 2019. Det har blant annet medført skyhøye overskudd for flere inkassoselskap.

Frank Økland i Bergen er en av mange som har kjent problematikken på kroppen. Da han fikk problemer med å betale tre strømregninger på tilsammen 1367 kroner, ble han pålagt tunge salærer for hvert av enkeltkravene.

Slik vokste det som i utgangspunktet var små beløp raskt til en regning på nesten 7000 kroner.

Les også

55-åring er fanget i milliongjeld resten av livet

Inkassoselskapene falt på børs

Dette er en av flere problemstillinger som det siste året er blitt vurdert av en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen, som nå foreslår ny inkassolov. Arbeidsgruppens rapport ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet mandag formiddag.

Dersom forslagene i rapporten blir vedtatt av Stortinget, vil inntektene til inkassobransjen kuttes med opptil 50 prosent, ifølge Virke Inkasso.

Da lovforslaget ble offentliggjort mandag formiddag, falt inkassoselskapene på Oslo Børs, skriver Dagens Næringsliv.

Kraftige endringer

Blant forslagene i rapporten er:

  • Reduksjon av salærer på små krav: I det nye lovforslaget vil ikke inkassoselskapene lenger kunne ta store gebyrer for små krav. Blant annet foreslås et maksgebyr på 280 kroner for krav inntil 500 kroner, i motsetning til dagens 700 kroner – en reduksjon på 60 prosent.
  • Sammenslåing av krav: I rapporten foreslås sammenslåing av inkassokravene én person får fra samme kreditor, og det vil også gjelde kommunene.
  • Halvering av purregebyrer: Kostnaden for å sende purring foreslås kuttet fra 70 kroner til 35 kroner. Dette vil medføre store inntektstap for inkassoforetakene: For eksempel vil Kredinor, som i fjor behandlet over 700.000 purringer, tape rundt 25 millioner kroner.
  • Skjerpede kompetansekrav i inkassobransjen.
Les også

Denne eiendommen ville kommunen tvangsselge. Årsaken? 9 kroner i ubetalte renter.

Endrer ikke salær for store beløp

De foreslåtte endringene vil særlig ramme de inkassobyråene som tjener penger på å drive inn små krav, slik som ubetalte egenandeler fra legekontoret eller bompenger.

Det er imidlertid ikke foreslått tilsvarende endringer i salærnivåene for store beløp. For beløp over 2500 kroner foreslås en reduksjon på 20 prosent, og i saker på over 10.000 kroner er endringen kun på 10 prosent.

Frank Økland mener arbeidsgruppen ikke har gått langt nok.

– Å kutte salærene for småkrav løser ikke det virkelige problemet. Det skal jo ikke mer enn en parkeringsbot til før byråene kan pålegge store gebyrer, sier Økland.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener arbeidsgruppens forslag til ny inkassolov er et «stort skritt i riktig retning».

Forbrukerrådet: – Stort skritt i riktig retning

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket sier de nå vil diskutere med bransjen hva som er riktig salærnivå også for større beløp.

Men hun understreker at hun er fornøyd med at lovforslaget i sin helhet vil pålegge inkassobransjen større ansvar for å sikre at krav er rettmessige og proporsjonale.

– Rapporten foreslår dessuten flere stoppunkter uavhengig av salærstørrelse. Det vil si at skyldnere får flere muligheter til å betale for seg før det pålegges gebyrer, sier Blyverket.

Hun sier hun er trygg på at forslaget tar tak i mange av «de grunnleggende systemfeilene som har utviklet seg i bransjen».

– På sikt vil disse tiltakene kunne bidra til en sunnere gjeldsvekst i samfunnet.

Les også

Kristin Eilertsen oppdaget ikke inkassokravet fra legekontoret før det ble trukket fra lønnsslippen: – Jeg ante ikke at jeg skyldte noe

Virke Inkasso: Vil bety tap av arbeidsplasser

– Vi stiller oss bak rapporten i sin helhet, men synes den går for langt i innstrammingen av gebyrer, sier Aleksander Holand Nordahl i Virke Inkasso, som organiserer norske inkassobyråer.

– Disse forslagene vil bety nedskjæringer og i verste fall konkurs og tap av arbeidsplasser.

Nordahl sier en reduksjon i inkassoforetakenes ressurser til gjengjeld vil ramme forbrukerne:

– Det er viktig å opprettholde en god dialog med dem som havner utenfor. Det som ryker først dersom selskapene taper ressurser, er nettopp den personlige oppfølgingen av skyldnere.

Nyutnevnt justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier hun vil jobbe for å få satt ned salærene i det gjeldende regelverket raskt.

Justisministeren vil endre salærene «raskt»

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier i en uttalelse at hun vil jobbe for å få satt ned salærene i det gjeldende regelverket raskt, ettersom det kan ta tid før en helt ny lov eventuelt trer i kraft.

Nordahl i Virke Inkasso oppfordrer regjeringen til «ikke å forhaste seg».

– Man må se på helheten før man gjør konkrete grep på enkeltelementer. Husk at her står det om arbeidsplasser. Å endre regelverket raskt kan medføre negative konsekvenser for både skyldnere og bransje, sier Nordahl.