Bedriftene har ikke vært mer optimistiske på åtte år: Mange varsler nye ansettelser.

Oljeinvesteringene er på vei mot en ny topp og drar med seg industrien.

Oljeinvesteringene er tilbake og drar leverandørindustrien opp igjen. Her fra Kværner i Verdal. (arkivfoto).
  • Sigurd Bjørnestad

Oljeinvesteringene ligger an til å vokse med rundt 15 prosent i år. Dette bidrar til svært gode tall i bemanningsselskapet Manpower Groups barometer for arbeidsmarkedet.

Barometeret for fjerde kvartal i år viser de beste utsiktene for arbeidsmarkedet på åtte år. Korrigert for sesongvariasjoner er andelen bedrifter som vil øke antall ansatte 10 prosentenheter høyere enn andelen som vil kutte.

Drøyt 750 bedrifter i alle næringer er spurt. Bare 4 prosent av dem planlegger å kutte i antall ansatte i fjerde kvartal.

– Dette er overraskende gode tall. Norske arbeidsgivere går optimistiske inn i siste kvartal, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Group.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kan legge barometeret i bunken av informasjon om utsiktene for norsk økonomi. Onsdag møtes hovedstyret i Norges Bank for å fastsette styringsrenten. Torsdag formiddag blir resultatet kjent.

Les også

Uvanlig stor usikkerhet om Norges Banks rentebeslutning

Konsernsjef Maalfrid Brath, Manpower Group.

Best i industrien

Best ser det ut i industrien: Differansen mellom andelen bedrifter som vil øke sysselsettingen neste kvartal og bedrifter som vil kutte er hele 14 prosentenheter.

– Veksten i oljeinvesteringene har store ringvirkninger for industrien. I tillegg ser det ikke ut til at handelskrigene og brexit har påvirket industriens utsikter mye. Fortsatt svak kronekurs gir god konkurransekraft overfor utlandet, sier Brath.

Bare 1 prosent av de spurte industribedriftene planlegger å kutte i antall ansatte.

For oljeinvesteringene kan toppen være nær. Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank spår at den sterke veksten stopper opp. Fra neste år spår de jevnt over svak vekst eller reduserte oljeinvesteringer.

– Selv om veksten avtar, vil oljenæringen også i årene fremover være viktig for industrien. Leverandørindustrien har vært gjennom store omstillinger og kostnadsnivået er kommet ned, sier Brath.

Stor flyt av arbeidskraft

Bak nettotallene i Manpowers barometer er det i tillegg et stort antall arbeidstagere som mister jobben og får ny. Arbeidskraften flytter seg i store strømmer innenfor bedrifter, mellom bedrifter og mellom næringer.

I det siste året frem til 1. juli ble det lagt ned 250.000 jobber, mens det ble skapt over 300.000. Dette betyr at nesten hver tiende jobb ble borte i løpet av perioden.

– Det skjer mye bak de tallene vi viser i barometeret. Selv om det er god vekst i økonomien, har mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger, sier Brath.

For mye teori, for få rørleggere

Ny jobb betyr som regel endret arbeidsinnhold.

– Bedriftene etterspør nye ferdigheter. Før var det slik at de ansatte på et lager plukket varene ut av hyllene. Nå skjer dette med maskiner de ansatte må beherske. Behovet for teknologisk kunnskap og IT- kompetanse vil bare øke fremover, sier Brath.

Hun er spent på regjeringens store satsing på livslang læring.

– Vi merker endringene hos våre kunder. Tidligere sørget vi for ekstra arbeidskraft. Nå handler det stadig mer om å omstille arbeidskraften.

En ting endrer seg imidlertid ikke: Mangelen på ingeniører og fagarbeidere som kan legge rør og strømkabler.

– For mange tar rent teoretiske utdannelser, sier Brath.

Les også

Hvordan skal norske arbeidstagere henge med når jobben endrer seg? Et ekspertutvalg mener lynutdanning er svaret.

Les også

Regjeringen åpner Lånekassen for studenter med jobb og rekkehus

Norge er et langstrakt land og arbeidsmarkedet varierer mellom regioner.

Bedriftene i Stor-Oslo melder om det største behovet for arbeidskraft, etterfulgt av resten av Sør-Norge. Presset er lavest i Midt-Norge og Nord-Norge.

– Men også nord for Dovre er andelen av bedrifter som planlegger å øke sysselsettingen, større enn andelen som skal kutte, sier Brath.

Norges Bank har også spurt

Norges Bank har et regionalt nettverk av 1500 bedrifter som blir spurt om utsiktene. I hvert kvartal blir rundt 300 av dem spurt.

Resultatene fra den siste runden ble offentliggjort 10. september.

«I takt med at arbeidsledigheten har gått ned, har det blitt vanskeligere for
bedriftene å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Andelen bedrifter som bremses av
tilgang på arbeidskraft er likevel lite endret fra forrige runde, og ligger nær sitt
historiske gjennomsnitt», oppsummerer Norges Bank.

Torsdag vil alt bli sammenfattet i uendret eller økt styringsrente.