Økonomi

8 enkle spørsmål og svar om hva som kan skje i Hellas

Kan et land gå konkurs? Og hva skjer når et land skifter valuta? Vi har snakket med økonomiprofessor Steinar Holden for å få svar på de elementære spørsmålene om krisen i Hellas.

Det er fremdeles uavklart hva som blir utgangen av krisen Hellas nå befinner seg i. Hva skjer med gjelden? Forblir euro valutaen? Kan landet rett og slett gå konkurs?
  • Karoline Fossland

1. Kan et land gå konkurs?

– Ja, men ikke på samme måte som en bedrift. Går en bedrift konkurs, tar kreditorene over bedriftens eiendeler. Det kan ikke kreditorene gjøre med et land. Det er fortsatt landets folkevalgte som styrer landet og bestemmer over statens eiendeler. Dersom et land går konkurs er den viktigste konsekvensen at landet ikke får låne mer penger.

Økonomiprofessor ved UiO, Steinar Holden.
  1. Hva må til for at man skal kunne si at Hellas er konkurs?– Hellas er foreløpig ikke regnet som konkurs hos kredittvurderingsbyråene, som ofte er de som slår fast om noen er konkurs. Grunnen til at de ikke har gjort det, er at Det internasjonale pengefondet (IMF) ikke er en privat kreditor. De private långiverne forsvant i stor grad i 2012, da Hellas fikk restrukturert gjelden sin. Det er nok derfor riktigere å si at Hellas har misligholdt gjelden sin, enn at de er konkurs.

3. Hva skjer med gjelden Hellas ikke har betalt?

– Gjelden forsvinner ikke. IMF vil alltid ha tilbake pengene sine. Utgangspunktet er at gjelden blir stående helt til man inngår en avtale om nedbetaling eller sletting. Da Argentina gikk konkurs i 2001, fikk de en avtale med de aller fleste kreditorene om å slette store deler av gjelden. Kreditorene som den gang ikke gikk med på avtalen, har nå vunnet frem i det amerikanske rettssystemet. Argentina ser derfor ut til å måtte betale tilbake hele den opprinnelige gjelden til disse kreditorene.

4. Hva skjer dersom det tar lang tid før Hellas og kreditorene får på plass en avtale?

– Den greske økonomien vil få det tungt i en slik situasjon. Staten vil ikke få nye lån til å finansiere velferd. Greske bedrifter vil kunne få problemer med å kjøpe varer og tjenester fra utlandet, fordi utenlandske leverandører vil frykte at de ikke får betalt. Nedgangen i økonomien vil igjen føre til lavere skatteinngang til staten. Som en konsekvens vil levestandarden for grekerne gå ned.

5. Kan greske banker slippe opp for penger?

– Ja, dersom Den europeiske sentralbanken (ESB) stopper sine nødlån til greske banker, vil det kunne skje. Risikoen for at det skal skje har økt etter at Hellas ikke betalte avdraget på lånet til IMF denne uken. Trekker ESB nødlånene, risikerer greske banker å gå konkurs. At bankene går konkurs, vil være mye mer skadelig for den greske økonomien enn at de ikke klarer å betale gjelden sin til IMF.

6. Er det sannsynlig at Hellas nå går tilbake til drakmer som valuta?

– Det er fortsatt helt åpent. Dersom Den europeiske sentralbanken stopper nødlånene av euro til greske banker vil den økonomiske aktiviteten lammes fordi det er for lite penger i sirkulasjon. Da kan Hellas bli nødt til å innføre en egen valuta igjen. De kan da velge å gå helt over til drakmer, eller så kan de to valutaene eksistere side om side.

7. Hva blir konsekvensene for det greske folket dersom Hellas gjeninnfører drakmer?

– Bankinnskudd vil omgjøres til drakmer og dermed synke i verdi. Lønninger vil også utbetales i lokal valuta. En drakme får lavere verdi enn en euro fordi etterspørselen etter drakmer blir lavere enn etterspørselen etter euro i det internasjonale markedet. Som en konsekvens blir det dyrere å importere varer, men også lettere å selge varer til utlandet. I sum vil likevel levestandarden gå ned.

8. Hvilke muligheter har Hellas til å betale tilbake gjelden dersom de går ut av eurosonen?

– Lånene er gitt i euro og må betales tilbake i euro. Den greske staten kan ikke selv omgjøre gjelden og betale den tilbake i lokal valuta. Dersom Hellas går tilbake til drakmer vil de måtte opparbeide seg euro gjennom salg av varer og tjenester til andre land i eurosonen. Det vil kunne ta lang tid og bli svært krevende for Hellas.

Hør økonomiredaktør Ola Storeng om Hellas-krisen i ukens Aftenpodden. Her eller i itunes.

Les også

  1. Ni punkter som forklarer hva som skjer med Hellas

  2. Euro-utgang gir gresk ruin

  3. Dette bør du huske på om du skal til Hellas i sommer

Les mer om

  1. Hellas