1100 færre uten jobb i januar

Summen av helt ledige og personer på tiltak sank med 1100 i januar, sammenlignet med måneden før. Siste året er summen omtrent uendret.

Nav melder om uendret ledighet siste året.
  • Sigurd Bjørnestad

Tilsammen var 108.500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i januar, melder arbeids- og velferdsetaten Nav fredag formiddag.

Dette fordelte seg med 88.200 helt ledige og 20.300 personer på tiltak.

– Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Summen av ledige og på tiltak er 800 færre enn for ett år siden. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det samme som i fjor.

Nav-direktør Sigrun Vågeng

«Bedre enn ventet»

Meglerhuset DNB Markets skriver om tallene: «Arbeidsledighetstallene var bedre enn ventet, med en ganske stor nedgang i antall ledige. Nedgangen i både AKU-ledigheten og de registrerte ledighetstallene den siste tiden peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss».

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er målingen av ledigheten som Statistisk sentralbyrå står for. Det er en spørreundersøkelse som også fanger opp arbeidssøkere som ikke melder seg ledige hos Nav.

Ledigheten målt slik var 130.000 og 4,7 prosent i november.

Meglerhuset Nordea Markets skriver at tallene er «på den sterke siden» og at tallene støtter oppfatningen av at norsk økonomi har snudd fra nedtur til opptur.

Langtidsledigheten stiger

Ledigheten på Vestlandet er i ferd med å bite seg fast

I januar hadde 23.900 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 12 prosent flere enn i januar 2016. Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland.

Trøsten er at det blir færre nye ledige. Det er 12 prosent færre av de helt ledige som har vært arbeidssøkere i under ett halvt år sammenlignet med januar i fjor.

Færre ledige i bygg og anlegg

Innen yrkesgruppen bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten falt med 17 prosent siden januar i fjor. Det betyr 2.200 færre helt ledige enn for ett år siden i denne yrkesgruppen.

Ledere og ingeniør- og IKT-fag har hatt størst økning i arbeidsledigheten, med henholdsvis 10 og 8 prosent sammenlignet med januar i fjor.

I januar var arbeidsledigheten likevel høyest innen industriarbeid og bygg og anlegg, med 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og for akademikere, med en ledighet på henholdsvis 0,7 og 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

Verst i Rogaland

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,9 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,9 prosent.

Den laveste ledigheten finner er i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2,0 prosent