Norske skattemyndigheter sjekker «et tosifret antall» personer etter Panama Papers-avsløringene

Skattemyndighetene gransker flere nordmenn som omtales i Panama Papers, men vil ikke betale for opplysninger fra anonyme kilder.

Skattedirektør Hans Christian Holte opplyser at de undersøker et tosifret antall norske skatteytere etter Panama Papers.

Danske skattemyndigheter har fått klarsignal til å betale et engangsbeløp i millionklassen til en anonym kilde for å få tilgang til opplysninger som kommer frem i dokumentlekkasjen Panama Papers.

Det samme kommer ikke til å skje i Norge. Skattedirektør Hans Christian Holte sier til Aftenposten at det for så vidt ikke er noe hinder i det norske lovverket, men at de har tatt en prinsipiell avgjørelse om ikke å kjøpe opplysninger.

– På prinsipielt grunnlag betaler ikke Skatteetaten for tips og tilgang til bevis. Løsningen på disse utfordringene ligger ikke i å skape et marked for tipsere som tar seg betalt, men ved å legge til rette for økt internasjonalt samarbeid og åpenhet, sier Holte.

Sjekker et tosifret antall norske skatteytere nøye

Skatteetaten har siden april vært i dialog med internasjonale samarbeidspartnere med sikte på å få tilgang til dokumentene.

Holte opplyser at de har mottatt opplysninger gjennom informasjonsutvekslinger med andre land, samt fått noe informasjon gjennom for eksempel JITSIC Network (Joint International Tax Shelter Information & Collaboration).

Databasen som International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) har gjort tilgjengelig for offentligheten, blir også brukt av Skatteetaten. Der kan hvem som helst søke etter informasjon om rundt 320.000 selskaper i skatteparadiser.

– Vi bruker også våre egne informasjonskilder og databaser for nærmere analyse, sier skattedirektøren.

– Hva er status for sakene dere jobber med?

– Vi har identifisert et tosifret antall norske skattytere som vi nå undersøker nærmere. Samtidig vil jeg understreke at det er personer som er nevnt i Panama Papers-dokumentene som har rapportert til Skatteetaten slik de skal, sier Holte.

Flere fagmiljøer i Skatteetaten jobber nå med å undersøke opplysningene, som blant annet kommer fra myndighetene i Luxembourg, der DNBs datterselskap hjalp rike kunder inn i skatteparadis.

– Materialet blir håndtert av et analyseteam som er spesialisert på denne typen arbeid. Vi samarbeider også med andre myndigheter i Norge, banker og skatteadministrasjoner i andre land. Opplysninger om norske skattytere sammenlignes med det vi har fått innrapportert tidligere.

Danmark går lenger enn Norge | Danmark kjøper Panama Papers-opplysninger - NRK Urix https://t.co/gSA1uoQZOU

Danske myndigheter vet ikke hvem kilden er

Samtidig har altså danske myndigheter kjøpt opplysninger fra 320 danske saker, som handler om 500–600 danske skattytere.

Ingen, heller ikke Danmarks skatteminister, vet hvem som har solgt opplysningene til danske myndigheter. All kontakt mellom kilden og myndighetene har vært fullstendig kryptert.

Det er ikke kjent om kilden er den samme som startet Panama Papers ved å lekke 11,5 millioner dokumenter til Süddeutsche Zeitung. Den tyske avisen opplyser at de ikke vil spekulere i om kilden er den samme.

For Norges del er ikke kildens anonymitet avgjørende for beslutningen om ikke å kjøpe opplysninger knyttet til nordmenn.

– Det er usikkerhet knyttet til kvalitet, relevans og verdi. Avgjørelsen om å ikke betale for opplysninger hadde vært den samme uansett om vi kjente kildens identitet, sier Holte.

Danmarks skatteminister Karstein Lauritzen sier at han har overveid beslutningen grundig. Han understreker at det er viktig til å ta hensyn til hvor opplysningene kommer fra.

– På den andre siden har man hensynet til at vi med stor sannsynlighet kan komme over dansker som ikke har betalt den skatten de skal, og som har skjult pengene sine i skatteparadiser, sier han.

Rekordmange nordmenn har meldt seg

Etter Panama Papers-avsløringene opprettet Økokrim en egen direktelinje for angrende nordmenn. Flere meldte seg. Skatteetaten registrerte også en dobling i antall personer som kontaktet dem om frivillig retting i perioden like etter avsløringene.

– Det er positivt at stadig flere bestemmer seg for å handle rett. Vi oppfordrer folk til å komme til Skatteetaten for å ordne opp for eksempel gjennom ordningen frivillig retting, en ordning der du slipper straff så lenge du kommer til Skatteetaten på eget initiativ og oppgir all relevant informasjon, sier skattedirektør Holte.