Økonomi

IEA varsler dramatiske oljekutt hvis Paris-målet holdes

Tre av fire biler er elektriske, og hver tredje oljefat er kuttet bort i 2040. Slik mener IEA verden kan holde oppvarmingen til «godt under» to grader.

Gullalderen for gass vil være over innen 2040, dersom vi skal nå Paris-målene, sier IEA. Her fra Sleipner, hvor Statoil har utvunnet gass og lagret CO2 i bakken i 20 år.
 • Stine Barstad
  Journalist

– Vi ser noen klare vinnere for de neste 25 årene - naturgass, men spesielt vind og solkraft, som vil erstatte vinneren fra de siste 25 årene, kull, sier dr. Fatih Birol, leder i det internasjonale energibyrået IEA.

Byrået legger onsdag morgen frem sin årlige rapport «World Energy Outlook». For første gang har byråets tallknusere analysert hva som skal til for å nå Paris-avtalens mål om å holde den globale oppvarmingen «godt under» to grader, og styre mot maks 1,5 graders oppvarming.

Det vil gi betydelig lavere etterspørsel etter olje og gass enn det byrået tidligere har regnet med i sitt «2-graders»-scenario. Det er dette store deler av oljebransjen støtter seg til når den argumenterer for at det er «plass til bare litt mindre olje, og mer gass, frem mot 2050».

Hva er «godt under»?

Paris-avtalen sier ingen ting om hva politikerne legger i «godt under» to grader. IEA har valgt å ta utgangpunkt i et scenario som gir 50 prosent sjanse for at den gjennomsnittlige oppvarmingen blir 1,84 grader ved slutten av dette århundret.

For å nå dette målet må energisektoren være helt utslippsfri fra 2060, hvis man ikke skal satse på teknologi som kan suge CO2 ut av atmosfæren på et senere tidspunkt.

«Utfordringen er formidabel», skriver IEA, men målet er ikke umulig å nå. Det forutsetter blant annet at innen 2040 må:

 • 1,5 milliarder biler, tilsvarende tre fjerdedeler av alle personbiler og lettere kjøretøy, være elektriske.
 • 80 prosent av all kraft må komme fra lavutslippskilder.
 • Energibruken til kjøling og oppvarming av boliger reduseres med en tredel.

Krever kraftig oljekutt

En slik revolusjon vil også ha stor effekt på etterspørselen etter olje, gass og kull:

 • Oljeetterspørselen vil bli redusert til 63 millioner fat per dag i 2040, ned drøyt 30 prosent fra dagens nivå. Dette er rundt 11 millioner fat lavere enn IEA tidligere beregnet i sitt «2 grader»-scenario.
 • Etterpørselen etter gass, som i IEAs tidligere beregninger økte frem til 2040, holder seg i «godt under 2 grader»-scenariet på dagens nivå.
 • Etterpørselen etter kull faller kraftig.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener den lavere oljeetterspørselen vil ha «enorm» effekt for norsk oljenæring.

– 11 millioner fat er veldig, veldig mye. Under finanskrisen falt etterspørselen med 2 millioner fat. Da da fikk vi et voldsomt fall i oljeprisen, sier hun.

Hun viser til at Norge produserer rundt 1,8 millioner fat per dag. Bare i Midtøsten produseres det rundt 30 millioner fat olje om dagen - altså om lag halvparten av all oljen som trengs i 2040. Og det til langt lavere priser enn i Norge.

Tilbake til 70-tallet

Ikke siden 1978 har verden brukt så lite olje som IEA regner med at verden vil bruke om man skal nå målet om å komme «godt under» to grader.

– Det er ikke langt frem til 2040, men da har også gassetterspørselen passert toppen. Hvor mange av de nye prosjektene som settes i gang nå vil da være lønnsomme? Det må være lov til å spørre hvor mange nye norske prosjekter det er plass til, sier hun.

IEA har blitt kritsert for konstant å undervurdere den eksplosive veksten i sol- og vindkraft.

– Undervurderer sol og elbil

IEA har blitt kritsert for konstant å undervurdere den eksplosive veksten i sol- og vindkraft. Ifølge leder Marius Holm i Zero har IEA også i årets rapport lagt til grunn langt lavere vekst i sol- og vindkraft enn for eksempel analytikerne i Bloomberg New Energy Finance.

Både han og Saltvedt tviler også på at tallknuserne i IEA har lagt inn stor nok vekst for elbiler.

– Så på lengre sikt vil jeg si det er større sjanse for at oljeetterspørselen skal bli lavere, enn høyere enn det IEA spår her, sier Saltvedt.

Hva med 1,5-gradersmålet?

Målet for Paris-avtalen var ikke bare å holde den globale temperaturøkningen «godt under» to grader, men også å styre mot maks 1,5 grader. Dette siste kom så overraskende på forskerne at anslagene på hvor mye som kan slippes ut før kloden varmes 1,5 grader, er usikre.

Med dagens utslippstempo vil «utslippskvoten» for å holde denne temperaturen være brukt opp alerede om fem år, ifølge IEA.

– Å nå målet vil kreve en umiddelbar oppskalering av alle lavutslippsmuligheter i et tempo over de neste 25 årene man nesten ikke kan se for seg i dag, skriver byrået.

Alle personbiler må være elektriske innen 2040 hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, mener det internasjonale energibyrået IEA.

Kun elbiler om 25 år

Dette er blant endringene IEA ser for seg:

 • Energisektoren må bli utslippsfri innen slutten 2030-årene
 • Alle personbiler og lettere kjøretøy må være elektriske i 2040
 • Også busser og tungtransport må i stor grad gå på strøm
 • Alle industribygg og bolighus må være utslippfrie i 2040
 • Strømproduksjonen må dobles fra dagens nivå, og 90 prosent av den må komme fra fornybar og kjernekraft. Resten kommer fra gasskraftverk med rensing
 • Bruken av biomasse til kraftproduksjon og drivstoff vil kreve et landområde på størrelse med halve India.

Selv i en 1,5-gradersverden vil rundt 30 prosent av energien i kraftsektoren komme fra fossil energi, mener IEA. Gassetterspørselen vil bli redusert med drøyt 30 prosent fra dagens nivå. Oljeetterspørselen vil reduseres til rundt 40 milloner fat, altså mer enn en halvering fra dagens nivå.

– Det er mindre enn hva Midtøsten og USA sammen produserer i dag, sier Saltvedt.

Les mer om

 1. Paris
 2. CO2
 3. Global oppvarming
 4. Oljepris