- Derfor går ikke SSB helt i kjelleren

Oljeprisen har falt mer enn Statistisk sentralbyrå hadde regnet med.
  • Hvor ille ser det egentlig ut for norsk økonomi? Vi spør sjeføkonom Per Richard Johansen.

Sjeføkonom Per Richard Johansen i KS svarer på spørsmål om uken som gikk og tiden som kommer. Dette er en fast spalte i Aftenpostens økonomimagasin.

— Denne uken la Statistisk sentralbyrå frem sine prognoser over hvordan det går med det økonomiske Norge de neste tre årene. Hvor ille ser det ut?

— SSB har et vesentlig mer pessimistisk bilde nå enn de har tidligere. Fallet i oljeprisen har vært sterke enn de anslo og det har hatt sterk effekt på oljeinvesteringene. Dette har påvirket norsk økonomi mer enn de først antok.

3 krefter som kan forvandle oljenedturen til en alvorlig økonomisk krise i Norge

Sjeføkonom Per Richard Johansen i KS.

— Er det noen positive tegn her?- Ja, faktisk. De legger til grunn at den norske kronen har vært svakere enn de anslo. Det har positiv effekt på arbeidsledigheten. Men så har de også oppjustert summen av dem som er i jobb og de som er meldt arbeidsledige så mye at arbeidsledigheten anslås til å bli høyere enn de har trodd tidligere.

- Så det er ganske helsvart?

— Nei. Byrået har en beregning som er ganske overraskende. De ser på hva som er effekten av fallet i oljeinvesteringene samtidig som de ser på effekten av svekkelsen av kronekursen. Disse to tingene henger sammen fordi fallet i oljeprisen har bidratt til begge to. Det de ser er at den samlede effekten er negativ, vi får lavere vekst i Norge. Samtidig ser de at effekten på sysselsetting er positiv. Samlet sett er dette positivt.

Hvis du synes denne artikkelen ser litt for negativt på den økonomiske situasjonen, kan du lese dette og unngå en personlig økonomisk depresjon.

- Kan du forklare det?

— Nei, ikke helt. Jeg tenker at det er noe med næringenes sammensetning. Oljeinvesteringer krever mindre norsk arbeidskraft enn de næringene som får positiv effekt av den svekkede norske kronen.

Jeg vil legge til at vurderingene er ganske enkle, men de gir en førsteimpuls på norsk økonomi og forklarer hvorfor SSB ikke går helt i kjelleren.

- Hvor sikre er disse anslagene?

— Det er stor usikkerhet i slike prognoser, men dette er en oppsummering av alle usikkerhetene og forsøk på å strukturere dem.

Usikkerheten går blant annet på hva som skjer med internasjonal økonomi og hvilke politiske virkemidler som tas i bruk her hjemme.

Les også

Hvordan ser du på fremtiden? Nordmenn flest har ikke hatt dårligere tro på økonomien siden 1991

Jeg har også sett på hva SSB sa for et halvt år siden. Da mente de det var temmelig lite sannsynlig at ledigheten kunne bli så høy som den er nå. Så de bommet der. Sett i forhold til hva de trodde den gangen, er bildet blitt vesentlig mørkere.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!