Tror på lav økonomisk vekst i Norge de neste to årene

Økonomene i Nordea tror på to rentekutt de neste 12 månedene.

Oljeprisfallet er den viktigste grunnen til at norsk økonomi går i krabbegir, sier Nordeas senioranalytiker Erik Bruce.
Lavere renter vil bidra til å holde forbruket oppe, slik at det så langt ikke er noen tegn på at nedturen i oljesektoren vil ramme forbruket, mener Nordeas økonomer.

Økonomene i Nordea ser en utfordrende vei fremover for norsk økonomi.

De mener oljeprisen ser ut til å bli lav lenger enn tidligere ventet, noe som vil medføre lav vekst i norsk økonomi ut 2017.

Det melder de i den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport Økonomisk Oversikt.

— Oljeprisfallet er den viktigste grunnen til at norsk økonomi går i krabbegir, sier Nordeas senioranalytiker Erik Bruce.

De regner med ytterligere nedgang i sysselsettingen i de oljerelaterte næringene i årene som kommer. Videre at ringvirkningene på næringer som ikke er direkte berørt av oljeprisfallet vil bli sterkere enn tidligere.

På den andre siden anslår de at lavere renter vil bidra til å holde forbruket oppe, slik at det så langt ikke er noen tegn på at nedturen i oljesektoren vil ramme forbruket.

Tror på rentekutt

De anslår at Norges Bank vil kutte renten to ganger til i løpet av de kommende 12 månedene - ett i høst og ett før sommeren i 2016.

Skulle kronen styrkes vesentlig, kan null-rente også bli en realitet i Norge, mener Nordea.

For få dager siden viste nye tall fra Statistisk sentralbyrå at arbeidsledigheten steg til 4,5 prosent i juni.

Ser ikke svart på ungdomsledigheten

Nordea mener imidlertid det ikke ser så svart ut som ledighetstallene viser, og mener ungdomsledigheten overvurderes.

— Det er flere grunner til at man ikke skal få panikk av disse tallene. Jeg tror det er mye støy i disse tallene. En tredjedel av økningen i antall arbeidsledige blant unge er studenter som ønsker å jobbe deltid ved siden av studiene. Det er ikke et så stort sosialt problem, sier Bruce.

Han understreker at det er vekst i antall unge som får jobb - det er bare så mye større vekst blant antall som ønsker jobb som drar tallene opp.

— Når det er 2 prosent flere unge som er i jobb enn for ett år siden, mens det er 7 prosent flere som ønsker jobb, så synes jeg ikke det er så sterk grunn til bekymring enn om det skulle vært fall i antall i jobb, sier Bruce til Aftenposten.

Forventer 5 prosent arbeidsledighet

— Man skal derfor tolke disse tallene forsiktig og ikke bruke dette som grunnlag for en mer ekspansiv finanspolitikk eller lavere renter, mener han.

De forventer at arbeidsledigheten vil øke noe fremover fordi veksten i sysselsettingen vil bli svakere enn veksten i arbeidstilbudet. Men de regner med at ledigheten flater ut rundt 5 prosent i 2017.

Forbrukerne avgjør veksten

Til syvende og sist blir det forbrukeren som avgjør veksten fremover, sier Nordea-økonomene.

— Selv om vi får lav lønnsvekst fremover, får vi kraftig vekst i pensjonsutbetalingene og flere rentekutt det neste året. Det vil bidra til å dra opp inntektsveksten, sier Bruce.

Gjennomførte og ventede rentekutt vil dempe konjunktursvikten i norsk økonomi, og bidrar til høy vekst i forbrukernes kjøpekraft selv om lønnsveksten avtar.